teisipäev, 23. mai 2017

Üleilmne herbitsiidiresistentsusega seotud probleemide alane konverents Denveris, Colorados (USA):

Adrian Percy: „Investeerime järgmise põlvkonna umbrohutõrjesüsteemide väljatöötamisse.“

Bayer on pühendunud kogu maailma põllumajandustootjate aitamisele hoida umbrohi nende põldudest eemal ja võidelda umbrohuresistentsuse vastu. Nii selgitasid ettevõtte esindajad üleilmsel herbitsiidiresistentsusega seotud probleemide alasel konverentsil Denveris, Colorados 14‒18. mail 2017, kuhu oli kokku tulnud üle 300 eksperdi, et arutada kogu maailmas esile kerkinud küsimusi herbitsiidikindluse vallas
Umbrohuresistentsus
Bayeri taimekaitsedivisjoni Crop Science teadus- ja arendustegevuse osakonna juht Adrian Percy võttis umbrohuresistentsuse probleemi kokku järgmiselt: „tõsine, kuid lahendatav“. Samuti rõhutas ta Bayeri pühendumist innovatsioonile, partnerlustele ja haridusele kui terviklikku lähenemist põllumajandustootjate abistamiseks võitluses umbrohuga. „Meil lasub kohustus kaitsta vahendeid, mis on hetkel põllumajandustootjatele kättesaadavad, senikaua, kuni investeerime järgmise põlvkonna umbrohutõrjesüsteemide väljatöötamisse.“

Selleks on Bayer ühendanud oma jõud partneritega kogu maailmast. Viis aastat kehtivas lepingus organisatsiooniga Grains Research and Development Corporation, Austraalia teraviljakasvatajate ühendusega, suunab Bayer oma teadustegevuse uute herbitsiidühendite leidmisele ja nende katsetamisele Austraalia resistentsel umbrohul. Algsed katseprotsessid ja profileerimine viiakse esmalt läbi Bayeri Saksamaal, Maini-äärses Frankfurdis asuvates umbrohuküsimustega tegelevates uurimisasutustes ja kasvuhoonetes ning seejärel toimub põldude hindamine eriotstarbelistes rajatistes Austraalias. Lugege lisateavet selle herbitsiididealase innovatsioonipartnerluse kohta veebilehelt http://www.press.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-Grains-Research-Development-Corporation-celebrate-launch-Herbicide-Innovation-Partnership.

Bayeri uute herbitsiidide otsingus kannab olulist rolli ka partnerlus ettevõttega Targenomix, uurimisinstituudi Max-Planck Institute tütarfirma, mis kasutab uudsete herbitsiidide toimemehhanismide avastamiseks süsteemibioloogilist lähenemisviisi. Selleks isoleerivad ja analüüsivad teadlased erinevaid biomolekule, mida eraldatakse taimedest, mida on töödeldud Bayeri laborist pärineva veel teadmata toimemehhanismiga herbitsiidimolekuliga. Tänu bioinformaatika ja matemaatiliste mudelite kasutamisele ning taime biomolekulaarse profiili analüüsimisele saab teha järeldusi võimaliku toimekoha kohta. See võimaldab omakorda tuvastada aineid, mis mõjutavad uusi toimemehhanisme.

Põllumajandustootjad ei peaks tuginema vaid keemilisele umbrohutõrjele

Lisaks uute herbitsiidide otsingule on Bayer propageerinud ka oma integreeritud umbrohutõrje algatust ‒ terviklik lähenemisviis umbrohu vastu võitlemiseks, milles kasutatakse kulutõhusate ja jätkusuutlike füüsikaliste, kultuuriliste, bioloogiliste ning keemiliste meetmete kombinatsiooni. „Integreeritud umbrohutõrje kava järgimine on hädavajalik. See aitab säilitada herbitsiidi tõhusust ja lükkab resistentsuse tekkimist edasi, mis soodustab põllumajandusettevõtja tootlikkust, sõnas Bayeri algatuse juht Christine Brunel-Ligneau.

Selleks, et toetada põllumajandustootjaid ja aidata neil lahendada resistentsuse probleeme, asutas Bayer oma umbrohuresistentsuse kompetentsikeskuse (Weed Resistance Competence Center, WRCC) Saksamaal, Maini-äärses Frankfurdis ‒ see on kõnealuses tööstusvaldkonnas ainulaadne instituut. Teadlased uurivad seal umbrohuresistentsuse mehhanisme ja resistentsuse arengut põldudel; samuti katsetatakse ja töötatakse instituudis välja uusi kontseptsioone ja vahendeid, mille abil võidelda resistentse umbrohu vastu; lisaks tegelevad teadlased seal teabevahetuse ning oma oskuste ja lahenduste jagamisega. Lisateavet on võimalik saada järgmistelt veebilehtedelt: http://www.iwm.bayer.com/ ja http://www.iwm.bayer.com/competencies/wrcc.

„Umbrohuresistentsus on ulatuslik probleem, mis ohustab maailma toiduga varustatust, ütles Austraalia herbitsiidiresistentsuse algatuse direktor Stephen Powles Bayeri organiseeritud avalikul arutelul. „Kuid see on ka hallatav probleem, nagu põllumajandustootjad üle kogu maailma võivad tõestada. Lahendus peitub agronoomiatavade mitmekesistamises.“

Minimaalne mullastiku häirimine, püsiv pinnasekate ja viljavaheldus – just selliste näidete varal selgitas taimekaitsetehnoloogia teabekeskuse (Conservation Technology Information Center, CTIC) tegevjuht Chad Watts lahendust tõhusa ja jätkusuutliku umbrohutõrje saavutamiseks. „Umbrohu leviku kontrollimine, eelkõige käesoleval herbitsiidiresistentsuse ajastul, peab olema mitmeastmeline protsess. USAs on põllumajandustootjate käsutuses hulk osariigipõhiste ja riiklike asutuste algatatud programme, millega aidatakse laiendada nende taimekaitseks tehtavaid jõupingutusi viisil, mis parandab nende pikaajalist keskkondlikku ja majanduslikku jätkusuutlikkust, leidis ta kokkuvõtteks. Taimekaitsetehnoloogia teabekeskus asub Lääne-Lafayette’is, Indianas ning see on riiklik avaliku ja erasektori partnerlus, mis pakub teavet tootlikest ja tulusatest põllumajandussüsteemidest, mille abil kaitstakse ja parandatakse pinnase-, vee- ja õhukvaliteeti ning säilitatakse loodusvarasid.

Avalikul arutelul lisas Bill Chism USA keskkonnakaitseameti pestitsiidiprogrammide büroost järgmist: „Keskkonnakaitseameti kohaselt on meie peamine roll arendada välja teabevahetuse, hariduse ja resistentsuskavade raamistik.

Kõik osalejad nõustusid, et integreeritud umbrohutõrje tavade kasutuselevõtu alane teabevahetus ja haridus on peamine tegur, mille abil võidelda umbrohuresistentsuse vastu ja kaitsta maailma toiduvarusid. „Koostöö era- ja avaliku sektori vahel ‒ see on samm õiges suunas,“ võttis Stephen Powles arutelu kokku.


Copyright © Bayer AG