teisipäev, 01. august 2017

Taimekahjurite ja -haiguste tuvastamine, seire ning prognoos

Bayer ja Rothamsted Research allkirjastasid strateegilise raamlepingu

Bayer ja Rothamsted Research sõlmisid strateegilise raamlepingu, et tihendada koostööd teadusvaldkondades, mis aitaks kaasa kohandatumate põllumajanduslahenduste väljaarendamisele põllumajandustootjate jaoks.
Bayer and Rothamsted

Koostööpraktikat üles ehitades loovad partnerid strateegilise liidu, mille eesmärk on toetada biootiliste ohtude, nagu kahjurite, patogeenide ja umbrohu jätkusuutlikumat tuvastamist ja haldamist võimaldavat digitaalset revolutsiooni. Kooskõlastatud tegevus laborites ja välialadel loob andmed, oskusteabe, vahendid ja tehnoloogia, mis aitab toetada üleminekut arukamale taimekaitsele.

Partnerid teevad koostööd mitmetes uurimisvaldkondades ‒ alates reaalajas kahjurite tuvastamisest keskkonnas kuni resistentsuse arengu mõistmiseni, aga ka insektitsiidide uute toimemehhanismide identifitseerimisest kuni kahjuritõrje uute lähenemisviiside väljaarendamiseni.

Strateegiline liit Rothamstediga aitab meil leida edasisi jätkusuutlikke lahendusi kaasaegses põllumajanduses ilmnevatele probleemidele. Kogemuste ja oskusteabe jagamine ning mõttevahetus tagab meie ettevõttes jätkuva innovatsiooni,“ sõnas Bayeri taimekaitsedivisjoni Crop Science teadus- ja arendustegevuse osakonna üleilmne juht dr Adrian Percy. „Põllukultuurid puutuvad kokku terve hulga biootiliste ja abiootiliste stressiteguritega ning me loodame, et tihedam koostöö Rothamstediga aitab meil jõuda paremale arusaamisele, kuidas neid tegureid oleks võimalik jätkusuutlikumal viisil hallata, et vähendada kogu maailmas esinevat taimekasvatustoodangu kadu ja juhtida resistentsust tõhusamalt.

„Meie uurimistegevuse keskmes on vajadus tagada toit maailma kasvavale rahvastikule jätkusuutlikumal viisil, sõnas Rothamstedi direktor ja tegevjuht Achim Dobermann. „Kuigi meiesarnased teadusasutused võivad sellele väljakutsele lahendusi leides palju kaasa aidata, vajame partnereid muudest valdkondadest, sealhulgas tööstusasutuste hulgast, et saavutada tõelisi läbimurdeid ja avaldada kaalukamat mõju. See liit pakub meile täiesti uut võimalust teha koostööd keeruliste probleemide lahendamisel, et muuta põllumajandustegevus täpsemaks, tootlikumaks ja jätkusuutlikumaks.

„Oleme täiesti veendunud, et digitaalse põllumajanduse divisjon Digital Farming teeb põllumajanduses revolutsiooni, märkis Bayeri digitaalse põllumajanduse divisjoni Digital Farming juht Tobias Menne. „Uued tehnoloogiad, mis tuvastavad stressitegureid ammu enne, kui need muutuvad inimsilmale nähtavaks, võivad aidata põllumajandustootjatel teha varem ja täpsemini teadlikumaid otsuseid. Väetiseid ja taimekaitsevahendeid tuleks kasutada parimal võimalikul ajahetkel ja optimaalses koguses, tarvitades neid ei vähem ega rohkem, kui taim kasvuks vajab.

 „Innovatiivsed digitaalsed lahendused, milles on ühendatud andmed, põllumajandusteadmised ja taimekasvatuskogemus, aitavad põllumajandustootjatel suurendada oma kasumlikkust ja astuda sammu lähemale jätkusuutlikule põllumajandusele,“ lisas Menne.

„Aastate jooksul oleme koostöös Bayeriga viinud läbi palju projekte nii loomatervise kui ka taimeteaduse vallas, ütles Rothamstedi biointeraktsioonide ja taimekaitse osakonna juht Lin Field. „Need koostöökogemused on võimaldanud meil näiteks viia meie alusteadmised insektitsiidide toimemehhanismide ja resistentsuse vallast laiemasse põllumajanduskeemiatööstusesse, et edendada insektitsiidide jätkusuutlikumat kasutamist nii veterinaarmeditsiinis kui ka taimekaitses.

„Üks suur praegu käimasolev projekt käsitleb mesilaste toksikogenoomikat, mille abil püütakse mõista, kuidas mesilased muundavad ainevahetuse käigus insektitsiide, ja levitada valikulisema keemia mõistet. Uus liit soodustab ja toetab tulevast koostööd ning mõttevahetust teaduse ja innovatsiooni teemal, mis omab suurt tähtsust meie kõigi jaoks,“ lisas Field.

Edasiminek jätkusuutlikumate tavade poole toimub enneolematul kiirusel. Põllumajanduskeskkond on nüüd üks neist, mille puhul andmeid on võimalik kõrvutada ja need on juurdepääsetavad elektrooniliselt, eesmärgiga modelleerida ja prognoosida ohtude arenemiskiirust ning seega pakkuda põllumajandustootjatele kvaliteetsemat ja õigeaegsemat nõustamist.  


Bayer: teadus parema elu nimel

Bayer on rahvusvaheline bioteaduste ettevõte, mille peamised tegevusalad on tervishoid ja põllumajandus. Selle tooted ja teenused on loodud inimesi aitama ning nende elukvaliteeti parandama. Samas soovib grupp luua väärtust uuenduste, kasvu ja kõrge tulupotentsiaali abil. Bayer on pühendunud jätkusuutliku arengu põhimõtetele ning tegutseb ühiskonnas sotsiaalselt ja eetiliselt vastutustundliku ettevõttena. Eelarveaastal 2016 pakkus grupp tööd umbes 115 200 inimesele ja teenis 46,8 miljardit eurot müügitulu. Kapitalikulud olid kokku 2,6 miljardit eurot, teadus- ja arenduskulutused 4,7 miljardit eurot. Need andmed hõlmavad ka kõrgtehnoloogilist polümeeriäri, mis paisati 6. oktoobril 2015 väärtpaberiturule eraldiseisva firma Covestro nime all. Rohkem infot aadressil www.bayer.com.

 

Rothamsted Research

Rothamsted Research on vanim põllumajandusuuringuid teostav asutus maailmas. Meie töö hõlmab nii geeniuuringuid kui ka välitegevust, mida saadab ajalugu täis teedrajavaid avastusi. Ettevõte asutati 1843. aastal kaasaegse põllumajanduse esmaavastajate poolt. Oleme siiani tuntud loomingulise lähenemise üle teadusele ja oma koostööl põhineva mõju poolest, suunates partnereid värsketele mõtetele ja jagades nendega oma põllumajanduskogemusi. Sõltumatu teaduse ja innovatsiooni kaudu aitame olulisel määral kaasa põllumajandusliku toidutööstuse süsteemide täiustamisele Ühendkuningriigis ja terves maailmas. Ühendkuningriigis ulatub meie töö kumulatiivne mõju üle 3000 miljoni naelani aastas. Meie tugevus peitub meie süsteemide lähenemisviisis, kus on ühendatud teadus ja strateegiline uurimistegevus, mida toetavad ainulaadsed võimed ja interdistsiplinaarsed meeskonnad ning mille muudavad tugevaks meie partnerid. Rothamsted majutab kolme ainulaadset kõigile maailma teadlastele avatud allikate võrgustikku: Long-Term Experiments, Rothamsted Insect Survey ja North Wyke Farm Platform. Meile pakub strateegilist rahastust Ühendkuningriigi biotehnoloogia ja bioloogiateaduste teadusuuringute nõukogu (BBSRC), samuti saame täiendavat toetust muudest riiklikest ja rahvusvahelistelt rahastamisvahenditest ning tööstussektorilt üldiselt.

Täiendav teave on kättesaadav veebilehel www.rothamsted.ac.uk

Copyright © Bayer AG