Ascra Xpro

Tooteliik: Fungitsiid

Kultuurigrupp: Teraviljad

Toimeained: biksafeen 65 g/l, fluopüraam 65 g/l, protiokonasool 130 g/l  

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

Laia toimespektriga ja pika toimeajaga süsteemne fungitsiid teraviljahaiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, kaeral, rukkil ja tritikalel.

Ascra Xpro erilisus:

  • Tõhusaim haiguste vastu
  • Garanteerib suurima lisasaagi
  • Kõige laiem toimespekter
  • Kiirem mõju – stopp-efekt haiguste vastu
  • Paindlikum kasutusaeg
  • Toimib tõhusalt ka resistentsete seene populatsioonide vastu

Toimeained kindlustavad:

  • Xpro garanteerib tõhusa toime
  • Biksafeen: rohendav mõju, saagitõus
  • Fluopüraam: kiire toime, stopp-efekt
  • Protiokonasool: pikaajaline mõju, kompleksne kaitse


Toimemehhanism:

Ascra Xpro on süsteemne fungitsiid, mis sisaldab kolme toimeainet. Kõik toimeained kuuluvad erinevatesse keemilistesse klassidesse ning mõjutavad haigustekitajat erineval viisil.

Triasoolide klassi kuuluvad toimeained on teraviljade haigustõrje vundament, mille kasutamise ajalugu ulatub juba eelmise sajandi algusesse. Protiokonasool on Bayer’i valikust kõige uuem triasool – väga tugeva ennetava ja raviva toimega paljude taimehaiguste vastu. Eriti efektiivne on protiokonasool nisu-helelaiksuse vastu lehtedel ja viljapeadel, samuti fusarioosi vastu teraviljapeadel.

Karboksamiidid on suhteliselt hilisem avastus taimekaitse tootearenduses, mis on viinud taimekasvatajate ootused haigustõrjele uuele tasemele. Bayer’i uusim leid on biksafeen - lokaalsüsteemne fungitsiid, mis pakub pikaajalist kaitset haiguste vastu ning on efektiivne väga paljude teravilja kahjustavate seenhaiguste, eriti kõrreliste helelaiksuse, nisu-pruunlaiksuse, roostehaiguste ning odra-võrklaiksuse vastu. Lisaks kaitsvale toimele haiguste vastu mõjutab biksafeen positiivselt ka taimede ainevahetust, taimed on rohelisemad ning põuakindlamad.

Et hoida uue toimeviisiga toimeained jätkuvalt tõhusatena ning vältida resistentsuse tekkimist haigustekitajate organismis, järgitakse erinevate toimeviisidega komponentide segamise ja kooskasutamise põhimõtet. Tänini pakuvad karboksamiidid enamike taimehaiguste vastu väga tõhusat kaitset, kuid mõnedel haigustekitajate tüvedel on märgatud juba ka vastuvõtlikkuse vähenemist teatud toimeainetele.  Seetõttu võttis Bayer kasutusele uue toimeaine – fluopüraam. Fluopüraam kuulub karboksamiidide keemilisse klassi, bensamiidide alamklassi. Fluopüraam on translaminaarne fungitsiid, mille mõju avaldub väga kiiresti. Fluopüraam on laia toimespektriga ja eriti tõhusa mõjuga nisu-pruunlaikususe vastu.

Nii biksafeen kui fluopüraam tegutsevad preparaadis kui protiokonasooli „ihukaitsjad“, mis tagavad kõikide toimeainete optimaalse mõju ning muudavad Ascra Xpro kõikide saaki alandavate teraviljahaiguste vastu ühtlaselt tõhusaks.

Kolme toimeaine tasakaalustatud mõju tähendab, et Ascra Xpro toimib nii haigust ennetavalt ehk profülaktiliselt, kui ravivalt, s.t. peatab juba lööbinud haiguse arengu taimel. Toimeained imenduvad lehtedesse ja võrsetesse ning liiguvad koos taimemahladega mööda juhtkudesid ülespoole, pakkudes pikaajalist kaitset haiguste vastu.

Toimespekter:

Tali- ja suvinisu

Tali- ja suvioder

Rukis

Lehti nakatavad haigused:

Helelaiksus lehtedel

Helelaiksus viljapeadel

Nisu-pruunlaiksus

Kõrreliste jahukaste

Nisu kollane rooste

Pruunrooste

Lehti nakatavad haigused:

Kõrreliste võrklaiksus

Kõrreliste jahukaste

Odra-leherooste

Kõrreliste äärislaiksus

Ramulaaria

Lehti nakatavad haigused:

 Kõrreliste jahukaste

Kõrreliste äärislaiksus

Pruunrooste

Viljapead nakatavad haigused:

Helelaiksus viljapeadel

Kõrreliste jahukaste

Viljapead nakatavad haigused:

Kõrreliste jahukaste

Viljapead nakatavad haigused

Kõrreliste jahukaste

Tritikale

Kaer

Lehti nakatavad haigused:

Helelaiksus lehtedel

Helelaiksus viljapeadel

Nisu-pruunlaiksus

Kõrreliste jahukaste

Kõrreliste äärislaiksus

Nisu kollane rooste

Pruunrooste

Lehti nakatavad haigused:

Kõrreliste jahukaste

Kaera-leherooste

Pruunrooste

Viljapead nakatavad haigused:

Helelaiksus viljapeadel

Kõrreliste jahukaste

Kasutusjuhend:

Kulunorm:

tali- ja suvinisu, rukis, tritikale 0,75 – 1,5 l/ha

                tali- ja suvioder, kaer: 0,6 – 1,2 l/ha

Pritsimisaeg:

-       Lehti kahjustavate haiguste tõrjeks pritsitakse enne haigustunnuseid või hiljemalt esimeste haigustunnuste ilmnemisel lehtedel, kõrsumise algusest õitsemise alguseni (BBCH 30–61).

-       Viljapead nakatavate haiguste tõrjeks pritsitakse loomise algusest kuni õitsemise alguseni (BBCH 51–61).

Märkused

-       Ascra Xpro kaitseb odrataimi füsioloogiliste lehelaiksuste eest. Füsioloogilised lehelaiksused ei ole põhjustatud haigustekitajatest, vaid spetsiifilistest ilmastikutingimustest, nt intensiivne päikesekiirgus, kuiv ja kuum ilm, tolmuterade sattumine lehtedele ja sordi tundlikkus nendele tingimustele.

-       Ascra Xpro’ga pritsimise järel tugevneb taime füsioloogiline tervis – taimed on rohelisemad, lehepind suurem, klorofüllisisaldus kõrgem.

Toimeaeg:

Preparaadi mõju kestus sõltub haiguste intensiivsusest, ilmast, kasutatud kulunormist ja pritsimise kvaliteedist. Ascra Xpro pakub ennetava pritsimise korral kaitset haiguste eest vähemalt 4 nädalat. Kui kasvuperioodi jooksul plaanitakse teha ainult üks pritsimine, soovitatakse pikema mõju saavutamiseks pritsida kõrgeima soovitatud kulunormiga.

Maksimaalne kasutuskordade arv:

Suvinisu võib pritsida kuni 2 korda. Pritsimiste vahele peab jääma 14 päeva.

Tali- ja suvioder, talinisu, rukis, tritikale, kaer – pritsida võib 1 kord.

Optimaalne vee hulk: 100-300 l/ha

Tiheda taimiku ja/või hilisemas kasvufaasis pritsimise puhul soovitatakse kasutada suuremat vee normi.

Tingimused pritsimise ajal:

Optimaalne on pritsida, kui õhutemperatuur on 15-18°C ning õhuniiskus üle 70%. Ascra Xpro toimib ka 6°C juures, kuid sel juhul ei ole soovitav kasutada vähendatud kulunormi.

Heas kasvuhoos lopsakate taimede pritsimisel imendub preparaat kiiresti taimesse, toimeained viiakse kiiresti kõikidesse kudedesse ning preparaadi toime on parim. Vältige äärmuslikes tingimustes pritsimist, nagu põuane ilm, ere päike ja temperatuur üle +25°C.

Paagisegud

Ascra Xpro’d võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja kvaliteetsete mikroväetistega, sh mangaansulfaat. Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Ascra Xpro pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile ohutum on, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused). Küsimuste tekkimisel pöörduda maaletooja firma või tema esindaja poole.

Pakendi suurus: 5 l

Copyright © Bayer CropScience