Atlantis OD

Tooteliik: Herbitsiid
Kultuurigrupp: Teraviljad
Toimeined: metüülmesosulfuroon 10 g/l, metüüljodosulfuroon-Na 2 g/l, mefenpüür-dietüül 30 g/l
Preparaadi vorm: õlidispersioon

Süsteemne umbrohutõrjevahend paljude kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks talinisul, -rukkil ja -tritikalel.

 

Väga hea mõju kõikide oluliste kõrreliste umbrohtude vastu:

 • Suur kastehein
 • Rebasesaba
 • Rukki-kastehein
 • Nurmikalised

 

Tipptasemel herbitsiid täieliku toimespektriga:

 • Tuulekaer
 • Päideroog
 • Nadaheinad

 

Spetsiaalne herbitsiid tõrjumiseks veel:

 • Lusted
 • Raiheinad

 

OD formulatsioon:

 • Kindel kinnitumine lehele
 • Ühtlane levik taimes
 • Kiire imendumine

 

Toimemehhanism:
Atlantis OD on väga tõhus herbitsiid, mis sisaldab kahte sulfuroon-tüüpi süsteemset toimeainet. Jodosulfuroon toimib üheaastaste kõrreliste ja paljude kaheiduleheliste umbrohtude vastu, mesosulfuroon tõrjub tõhusalt paljusid kõrrelisi umbrohtusid. Preparaat imendub umbrohu-taimedesse peamiselt lehtede, vähesel määral ka juurte kaudu ja levib kiiresti kogu taimesse. Mõju rebasesaba ja rukki-kasteheina vastu on väga hea, kuna toimeaine püsib umbrohtude juurekavas kaua aktiivsena.

Toimeained hävitavad taimede kasvukuhiku ning kiirestipaljunevad meristeemrakud pungades, põhjustades umbrohtude kasvu ja arengu seisaku. Esmasest lehtede kolletumisest kuni umbrohtude lõpliku hävimiseni võib sõltuvalt ilmastikutingimustest, umbrohuliigist ja pritsimise ajast kuluda kuni 4 nädalat. Kõrrelised umbrohud võivad kuivanult jääda põllutaimiku alarindesse. Need umbrohud enam toitaineid ei omasta ning kultuuri ei kahjusta. Parim toime saavutatakse, kui pritsitakse kevadel pärast kõikide umbrohtude tärkamist. Umbrohud, mis tärkavad pärast pritsimist, ei hävine.

 

Toimespekter:
Mõju umbrohtudele sõltuvalt kulunormist (l/ha) kevadise kasutamise korral

Atlantis OD (l/ha)

0.5

0.7

0.9

Põlvjas rebasesaba (Alopecurus geniculatus)

XX

XX

XXX

Põld-rebasesaba (Alopecurus myosuroides)

XX

XX(X)

XXX

Rukki-kastehein (Apera spica-venti)

XXX

XXX

XXX

Raiheinad (Lolium spp.)

XX

XXX

XXX

Murunurmikas (Poa annua)

XX(X)

XXX

XXX

Harilik nurmikas (Poa trivialis)

XX

XXX

XXX

Harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris)

XXX

XXX

XXX

Roomav madar e virn (Galium aparine)

XX

XX

XX

Harilik kesalill (Matricaria inodora)

XX

XX

XXX

Vesihein (Stellaria media)

XXX

XXX

XXX

Raps ja rüps võõrkultuurina

XX

XX

XXX

xxx = väga tõhus mõju, >90 %
xx = tõhus mõju, 70-90 %
x = mõõdukas mõju, 40-70 %

 

Kasutusjuhend:
Atlantis OD mõjub kõige tõhusamalt, kui umbrohud on väikesed ning heas kasvuhoos. Atlantis OD toimib efektiivselt juba +5°C juures, kui vegetatsioon on kevadel alanud ning öökülmad möödas. Kultuuri seisukohalt on lubatud pritsida kuni kõrsumise alguseni.

Kultuur

Umbrohud

Kultuuri kasvufaas

Max. kulunorm

Talinisu, talitritikale

Kõrrelised ja kaheidulehelised umbrohud

Kevadel võrsumisfaasis kuni kõrsumise alguseni BBCH 30

0.5 - 0.9 l/ha

Talirukis

Kõrrelised ja kaheidulehelised umbrohud

Kevadel võrsumisfaasis kuni kõrsumise alguseni BBCH 30

0.45 l/ha

Kõrgeimat kulunormi kasutatakse umbrohtude hilisemas kasvufaasis ja põllu tugeva umbrohtumuse korral.

 

Vee kulu: 150-200 l/ha
Lubatud pritsida 1 kord kasvuperioodi vältel.
Preparaat on vihmakindel 4-6 tundi pärast pritsimislahuse kuivamist lehtedel.

 

Piirangud:
Atlantis OD ei ole lubatud pritsida taliodrale, suviodrale, suvinisule või kaerale.

 

Ettevaatusabinõud:

 • Ärge pritsige Atlantis OD-d allakülviga põldudele.

 • Kasutage pritsimisseadmeid ja pihusteid, mis tagavad taimede ühtlase ja täieliku kattumise pritsimislahusega.

 • Kuna mõned kultuurid on Atlantis OD suhtes tundlikud, vältige pritsimislahuse kandumist tuulega lähedalasuvatele põldudele, tiikidesse või kraavidesse.

 • Ärge pritsige, kui kultuur on stressis kas põua, üleujutuse, liigniiskuse, kahjurite üliintensiivse rünnaku, toitainete puuduse, mulla tihenemise vm asjaolude tõttu, mis pidurdavad kultuuri kasvu.

 • Ärge pritsige Atlantis OD-d, kui taimed on kaetud tugeva kastega. Tugevalt kastest niiskete taimede puhul on oht, et pritsimislahus kõrrelistelt umbrohtudelt maha valgub.

 • Ärge pritsige, kui on öökülmaoht.

 • Jälgige, et pritsimisel ei tekiks ülekatet.

 

Järelkultuurid:
Atlantis OD toimeained lagunevad üldjuhul mullas kiiresti, seega ei ole rotatsioonis järgneva kultuuri osas piiranguid. Tavalises viljavahelduses võib Atlantis OD-ga pritsitud põllule külvata kõiki tali- ja/või suvikultuure, kui külvatakse 120 p pärast pritsimist. Kui vaheaeg pritsimisest on lühem, soovitatakse  enne külvi künda.

Kui kultuur mingil põhjusel hävib ning eelnevalt on jõutud teha pritsimine Atlantis OD-ga, võib pärast kerget mullaharimist külvata suvinisu või suviotra eeldusel, et Atlantis OD pritsimisest on möödunud vähemalt 2 nädalat.

Pärast kevadist pritsimist Atlantis OD-ga võib sügisel külvata kõiki taliteravilju ja talirapsi. Juhul, kui vegetatsiooniperiood on olnud äärmiselt põuane ning Atlantis OD pritsimise ja talirapsi või –rüpsi külvi vahele jääval perioodil on sademete hulk olnud väiksem kui 100 mm, soovitatakse põld enne rapsi või rüpsi külvamist künda. Kui vihma on enne külvi tulnud rohkem, kui 100 mm, ei ole kündmine vajalik.

 

Paagisegud:
Atlantis OD võib segada enamike meil kasutatavate herbitsiidide, fungitsiidide ja insektitsiididega, samuti kasvuregulaatorite ja vedelväetistega. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole rohkem kui kaks segupartnerit. Atlantis OD ei sobi segamiseks herbitsiididega, mis sisaldavad metüülmetsulfurooni (Ally Max SX), fenoksaprop-P-etüüli (Foxtrot, Puma Universal) või isoproturooni, kuna toimeainete vahel tekib antagonism ja mõju umbrohtudele väheneb.

 

Pakendi suurus: 5 l

Copyright © Bayer AG