Monceren G

Fungitsiidne ja insektitsiidne puhtimisvahend kartulile.

Tooteliik:  Puhtimisvahendid 

Kultuurigrupp:  Kartul 

Toimeained:  pentsükuroon 250 g/l; imidaklopriid 120 g/l 

Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat puhtimiseks

 

  • Võimalik tõrjuda üheaegselt nii haigusi kui kahjureid
  • Madal kulunorm – keskkonnasäästlik ja ökonoomne taimekaitsevõte
  • Loob eeldused elujõulise taimiku arenguks
  • Suurendab kaubanduslike mugulate osakaalu saagis
  • Aitab säästa lehtedele pritsitavate putukatõrje arvelt
  • Hoiab ära kartuli nakatumise viirushaigustesse

Toimespekter: Preparaat tõrjub tõhusalt järgmisi haigusi ja kahjureid:


Taimehaigused

Kahjurputukad

risoktonioos ehk
kartuli mustkärn mugulatel,
tõusmepõletik mullas olevatel tõusmetel
vilttõbi vartel

lehetäid,
kartulimardikad,
rohutirtsud,
traatussidToimeviis:
Monceren G sisaldab kahte toimeainet – pentsükuroon on süsteemne, ennetava ja pikaajalise mõjuga fungitsiid, millel on väga hea mõju risoktonioosi ja kõikide selle haiguse arengujärkude vastu nagu mustkärn, tõusmepõletik, vilttõbi. Pentsükuroon toimib  aktiivselt kartulimugula pinnal, hävitades võimalikud seeneeosed mugulal ning takistades kartulimugulate nakatumist mullas leiduvatest haigustekitajatest;

imidaklopriid on süsteemne insektitsiid, mis toimib nii sööt- kui kontaktmürgina. Imidaklopriid  imendub kiiresti taime kudedesse ning liigub kartuli kasvamise rütmis taimemahladega noortesse kasvavatesse taimeorganitesse, kaitstes seega taime maapealseid osi pika aja vältel, tõrjudes efektiivselt lehetäisid ning vähendades traatusside populatsiooni mullas.

Hävitav mõju lehetäidele aitab pidurdada ka viirushaiguste levikut seemnepõldudel.

Mõju traatusside vastu on kaudne – preparaat hävitab emamugulat kahjustavad traatussid, kes surevad ning ei ole võimelised järglaskonda moodustama. Sellega seoses väheneb traatussi populatsioon mullas. Siiski võivad mõned isendid kahjustada uusi moodustunud mugulaid, kuna preparaat uusi mugulaid ei kaitse.

Preparaat hakkab toimima kohe ning kaitseb kartulitaime putukkahjurite varajase rünnaku eest.

Monceren G tõrjub ka kartulimardikaid kartuli varases kasvufaasis. Hilise kartulimardika rünnaku korral võib Monceren G järelmõju jääda ebapiisavaks ning võib esineda vajadus teha täiendav kaitsepritsimine mõne kontaktse või süsteemse insektitsiidiga, nt Proteus OD või Decis Mega.

 

Kasutamine ja kulunorm:

Kulunorm: 0,6 l 1 tonni mugulate kohta. Puhtimisvahendit võib segada veega nii, et kasutataks kuni 10 l töölahust 1 tonni mugulate kohta.

Puhitud kartuli mahapanekul ei tohi külvisenorm ületada 2,5 t/ha. (Maksimaalselt 150 g/ha imidaklopriidi).

Preparaati võib kasutada kartulimugulate puhtimiseks mahapaneku eelselt või selle käigus. Kasutada ainult soovitatud kulunormi ja jälgida hoolikalt, et preparaadi jaotus mugulatel oleks võimalikult ühtlane. Mugulad puhtida enne mahapanekut lint- või rulltransportööril selleks sobiva spetsiaalse seadme abil, vastavalt seadme kasutusjuhendile. Mugulaid võib töödelda ka kartulipanekumasinas mugula vakku kukkumise momendil. Mahapanekuaegseks puhtimiseks monteeritakse kartulipanekumasinale puhtimisseade või kasutatakse kartulipanekumasinat, millele on juba paigaldatud selleks ettenähtud statsionaarne puhtimisseade.

Juba idanema hakanud kartulimugulate puhtimisel soovitatakse esmalt kontrollida preparaadi toimet väikesel kogusel mugulatel.

Monceren G -ga puhitud mugulatel võib tärkamine mõne päeva võrra hilineda võrreldes puhtimata mugulatega. See aga ei mõjuta taimiku lõplikku tihedust ega mugulate moodustumise kiirust kasvuaja vältel.

Tähelepanu
Töödeldud mugulaid ei tohi kasutada söögiks ega loomasöödaks.

Mugulate kvaliteet
Enne puhtimise alustamist kontrollige hoolikalt seemnemugulate seisundit. Puhitavad seemned peavad olema kvaliteetsed ja elujõulised, baktermädanikust ja viirustest nakatumata ning ilma väliste vigastusteta (sh külmakahjustused). Kahjustatud mugulate puhtimisel võib taimede tärkamine olla ebaühtlane.

Copyright © Bayer AG