Zantara

Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid suvi- ja taliteravilja haiguste tõrjumiseks.

Tooteliik: Fungitsiidid 

Kultuurigrupp: Teraviljakultuurid 

Toimeained: Biksafeen 50 g/l; tebukonasool 166 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

 

 • äärmiselt tulemuslik helelaiksuse ja nisu-pruunlaiksuse tõrje
 • kindel saagitõus
 • väga lai spekter
 • pikk kaitseaeg (>38 p)
 • ravivad omadused – paindlik pritsimisaeg
 • kiiresti vihmakindel
 • uus toimemehhanism - anti-resistentsus
 • süsteemsed omadused – parim tulemus
 • põuakindlus
 • suurem ja kestvam roheline leht - kindlustab päikeseenergia ja toitainete muundamise võimalikult suuremaks saagiks

Toimeviis:

Zantara on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid, mis tõrjub tõhusalt lehtedele ja pähikutele lööbivaid haigusi tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel. Fungitsiid toimib ennetavalt, kui seda kasutatakse profülaktiliselt – enne haiguste nähtavat lööbimist taimedele, ning ravivalt, kui pritsitakse esimeste haiguslaikude ilmumisel lehtedele.

Zantara sisaldab kahte toimeainet:

 • biksafeen on toimeaine, mis kuulub karboksamiidide keemilisse klassi ning toimib haigustekitajale teisel viisil, kui triasoolid. Biksafeen on lokaalsüsteemne fungitsiid, mis on efektiivne väga paljude teravilja kahjustavate seenhaiguste, eriti kõrreliste helelaiksuse vastu lehtedel ning võrklaiksuse vastu odral.
 • tebukonasool kuulub triasoolide keemilisse gruppi ning see toimeaine on tuntud kui fungitsiidi Folicur’i koostisaine. Tebukonasool on taimes kiiresti liikuv ning tagab kohese mõju haiguste vastu kõikides taime rakkudes.

Tõrjespekter:

Lehtedele lööbivad haigused:

 • Kõrreliste helelaiksus lehtedel (Septoria tritici)
 • Kõrreliste helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria nodorum)
 • Nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici repentis)
 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
 • Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)
 • Pruunrooste (Puccinia recondita)
 • Võrklaiksus odral (Pyrenophora teres)
 • Odra-leherooste (Puccinia hordei)
 • Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
 • Kroonrooste (Puccinia coronata)

Viljapead kahjustavad haigused:

 • Kõrreliste helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria nodorum)
 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
 • Fusarioos teraviljapeadel (Fusarium spp)


Kasutusjuhend:
Kulunorm
Lehehaiguste tõrjeks on Zantara kulunorm 0,9 – 1,2 l/ha.
Viljapea kaitseks fusarioosi eest kasutatakse kulunormi 1,5 l/ha.

Pritsimise aeg
Lehtedele lööbivate haiguste tõrjeks pritsitakse enne haiguslaikude nähtavat lööbimist lehtedele või koheselt esimeste haigustunnuste ilmumisel. Nisu, tritikale ja rukki puhul langeb pritsimisaeg enamasti ajavahemikku kõrsumise algusest õitsemise lõpuni, otra pritsitakse võrsumise lõpust kuni õitsemise alguseni.
Viljapead kahjustavate haiguste tõrjeks pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loomise algusest kuni õitsemise lõpuni, otra pritsitakse loomise algusest kuni õitsemise alguseni.
Fusarioosi nakkuse parimaks ärahoidmiseks viljapeadel pritsitakse haiguste levikuks soodsate tingimuste korral teravilja loomise lõpust kuni õitsemise lõpuni. Kui fusarioosi nakatumist soodustavad mitmed riskitegurid, nt  kõrge õhuniiskus ja vihm õitsemise ajal, teravili eelviljana, minimeeritud mullaharimine vm, soovitatakse parima tõrjetulemuse saamiseks pritsida Zantara’t kulunormiga 1,5 l/ha.

Mõju kestus sõltub peamiselt haiguse leviku kiirusest ja intensiivsusest, kasutatud kulunormist ja pritsimise kvaliteedist. Zantara mõju kestab vähemalt 4-5 nädalat.
Kui haigustõrjet plaanitakse teha ainult üks kord kasvuperioodil, siis soovitatakse pikima toimeaja kindlustamiseks pritsida Zantara suurima soovitatud normiga.

Töölahuse kulu: 100 – 400 l/ha, viljapea kaitseks pritsimisel 200-400 l/ha
Lubatud pritsida kasvuajal kuni 2 korda.
Ooteaeg: 35 päeva.
Vihmakindlus: 1 tund, kuni pritsimislahus on lehepinnal kuivanud.

Märkus. Zantara’t ei soovitata pritsida, kui taimelehed on kastest või vihmast märjad.

Segatavus teiste preparaatidega: Zantara’t võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega ja vedelväetistega. Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Zantara pritsimislahusesse viimasena. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb oluliselt fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused). Küsimuste tekkimisel pöörduda Eestisse toimetaja või tootja esindaja poole.

Copyright © Bayer AG