Privaatsus

Isikuandmete kaitse eeskiri

Seda veebilehte (edaspidi „veebileht“) haldab Bayer OÜ (edaspidi „meie“ või „me“). Veebihaldaja kohta lisateabe leidmiseks vaadake palun meie impressumit.

A. Isikuandmete käitlemine

 

Alljärgnevalt soovime anda teile teavet selle kohta, kuidas toimub teie isikuandmete käitlemine juhul, kui kasutate meie veebilehte. Kui järgmistes peatükkides ei ole teisiti osutatud, tuleneb isikuandmete käitlemise õiguslik alus asjaolust, et selline käitlemine on vajalik teie taotletud veebilehe funktsioonide kättesaadavaks tegemiseks.

 

I. Meie veebilehe kasutamine

 

1. Meie veebilehe külastamine

 

Kui sisenete meie veebilehele, edastab teie brauser teatud andmed meie veebiserverile. Seda tehakse tehnilistel põhjustel ja see on vajalik, et teha taotletud teave teile kättesaadavaks. Veebilehe külastamise hõlbustamiseks kogutakse, talletatakse ajutiselt ja kasutatakse järgmisi andmeid:

 

 • IP-aadress
 • külastamise kuupäev ja kellaaeg
 • ajavööndi erinevus võrreldes Greenwichi ajaga (GMT)
 • otluse sisu (konkreetne sait)
 • külastamise staatus/HTTP olekukood
 • edastatud andmete hulk
 • juurdepääsu taotlev veebileht
 • brauser, keelesätted, brauseri tarkvara ja pinna operatsioonisüsteemi versioon

 

Lisaks talletame oma õigustatud huvide kaitsmiseks selliseid andmeid piiratud aja jooksul, et tegeliku või katselise volitamata juurdepääsu korral meie serverisse oleks võimalik algatada isikuandmete jälgimine.

 

2. Küpsiste paigaldamine

 

a) Mis on küpsised?

 

Kõnealune veebileht kasutab nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis talletatakse teie brauseri kaudu teie terminali mällu. Nad talletavad teatud andmeid (nt teie eelistatud keele- või saidisätteid), mida teie brauser võib (sõltuvalt küpsise elueast) meile uuesti edastada siis, kui järgmine kord meie veebilehte külastate.

 

b) Milliseid küpsiseid me kasutame?

 

Eristame kahte küpsiste kategooriat: (1) funktsionaalsed küpsised, ilma milleta väheneks meie veebilehe funktsionaalsus, ja (2) valikulised küpsised, mida kasutatakse veebilehe analüüsimise ja turustamise eesmärkidel. Järgmised tabelid sisaldavad meie kasutatavate küpsiste üksikasjalikke kirjeldusi:

Valikulised küpsised

Küpsis

Eesmärk

sees/väljas

Google Tag Manager
 
Veebianalüüs Google Analyticsiga:
Veebianalüüs Google Analyticsiga: Need küpsised lubavad meil analüüsida, kuidas te veebilehte kasutate, määrates teie seadmele ainulaadse ja juhuslikult genereeritud ID-numbri, mille abil tunneme teie seadme ära teie järgmisel külastusel.
Eluiga: 6 kuud
Pakkuja: Google Inc.

 

c) Teie nõusoleku korral

 

Me kasutame valikulisi küpsiseid ainult siis, kui oleme saanud teilt eelneva nõusoleku. Meie veebilehe esmakordsel külastamisel ilmub riba, kus teil palutakse anda meile nõusolek valikuliste küpsiste paigaldamiseks. Kui nõusolek on antud, salvestame küpsise teie arvutisse ja see riba ei ilmu enam seni, kuni küpsis on aktiivne. Peale küpsise eluea lõppemist või kui kustutate selle küpsise ise, ilmub riba järgmise külastuse ajal uuesti ja teilt küsitakse taas nõusolekut.

 

d) Kuidas hoida ära küpsiste paigaldamist

 

Loomulikult saate kasutada meie veebilehte ilma mistahes küpsiste paigaldamiseta. Võite oma brauseris igal ajal konfigureerida või täielikult inaktiveerida küpsiste kasutamise. See võib aga põhjustada funktsioonide piiratust või ebasoodsat mõju meie veebilehe kasutajasõbralikkusele. Te võite igal ajal vaidlustada valikuliste küpsiste paigaldamise, kasutades ülalolevas tabelis osutatud vastavat vaidlustamise valikut.

 

3. Veebilehe analüüs

 

Me kasutame oma veebilehel Google Analyticsit – Google Inc’i (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid) („Google”) veebianalüüsi teenust.

Google analüüsib meie nimel seda, kuidas te meie veebilehte kasutate. Sellel eesmärgil kasutame ülalolevas tabelis üksikasjalikumalt kirjeldatud küpsiseid. Google’i kogutud teave seoses meie veebilehe kasutamisega (nt viitav URL; meie veebilehed, mida te külastanud olete; teie brauseritüüp; teie keelesätted; teie operatsioonisüsteem; teie ekraani eraldusvõime) saadetakse Google’i serverisse USAs, kus seda talletatakse ja analüüsitakse. Vastavad tulemused tehakse meile kättesaadavaks anonüümseks tehtud vormis. Teie kasutusandmeid ei seota selle protsessi ajal teie täieliku IP-aadressiga. Oleme oma veebilehel aktiveerinud Google’i pakutava IP anonüümseks muutva funktsiooni, mis kustutab teie IP-aadressi viimased kaheksa bitti (tüüp IPv4) või 80 bitti (tüüp IPv6). Lisaks on Google ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohaselt sertifitseeritud, mis tagab adekvaatse andmekaitse säilimise seoses Google’i teostatava andmete töötlusega USAs.

Te võite oma veebianalüüsi nõusoleku tühistada igal ajal, kas Google’i brauseri lisandmooduli allalaadimise ja installimisega või ülalolevas tabelis oma nõusolekute haldamisega, millisel juhul paigaldatakse loobumise küpsis. Mõlemad valikud hoiavad veebianalüüsi ära ainult seni, kuni kasutate brauserit, millele selle lisandmooduli installisite, ja kuni te ei kustuta loobumise küpsist.

Lisateave Google Analyticsi kohta on kättesaadav Google Analyticsi kasutustingimustes, Google Analyticsi privaatsuse ja andmekaitse tingimustes ning Google’i privaatsuspoliitikas.

 

4. Kontaktivormi kasutamine

 

Võite meiega otse ühendust võtta meie veebilehel asuvate kontaktivormide kaudu. Eelkõige võite meile esitada järgmise teabe:

 • Nimi, kontaktandmed (nt e-posti aadress), sõnum.

Kogume, töötleme ja kasutame kontaktivormide kaudu edastatud teavet ainult teie konkreetse taotluse menetlemiseks.

 

5. Välisteenused või -sisu meie veebilehel

 

Meie veebileht sisaldab kolmandate osapoolte teenuseid ja/või sisu. Kui kasutate selliseid kolmanda osapoole teenuseid või kui kuvatakse kolmanda osapoole sisu, vahetatakse tehnilistel põhjustel sideandmeid teie ja vastava pakkuja vahel.


Vastav teenuse- või sisupakkuja võib teie andmeid ka oma lisapõhjustel töödelda. Meie parimate teadmiste kohaselt oleme konfigureerinud omadel eesmärkidel andmeid töötlevate pakkujate teenuseid ja sisu selliselt, et blokeeritakse mistahes kirjavahetus muudel põhjustel kui teenuste või side edastamiseks meie veebilehel või toimub andmevahetus ainult juhul, kui olete aktiivselt otsustanud vastavat teenust kasutada. Kuna meil ei ole kontrolli kolmanda osapoole kogutud ja töödeldud andmete üle, ei ole meil võimalust tagada siduvat teavet teie andmete sellise töötlemise ulatuse ja eesmärgi kohta.


Lisateabe saamiseks, mis on seotud teie andmete sellise kogumise ja töötlemise ulatuse ning eesmärgiga, tutvuge palun pakkujate privaatsusavaldustega, kelle teenuseid ja/või sisu meie veebileht sisaldab ning kes vastutavad selles kontekstis teie andmete kaitsmise eest:

 • Youtube’i videod.

 

6. Teave kõrvaltoimete ja kvaliteedikaebuste kohta

 

See veebileht ei ole mõeldud ega loodud kirjavahetuseks seoses kõrvaltoimete, ravitoime puudumise, ravivigade, halli turu toodete / võltsitud ravimite, ebaõige või ettenähtust erineva kasutamise, kvaliteedikaebuste ja/või muude probleemidega, mis on seotud Bayeri toodete ohutuse või kvaliteediga. Kui soovite teatada kõrvaltoimetest või esitada kvaliteedikaebust, siis võtke palun ühendust meie tervishoiuspetsialisti (nt raviarst või farmatseut) või oma kohaliku tervishoiuasutusega või kasutage meie veebilehte, et teatada soovimatutest kõrvaltoimetest.


Kui teavitate meid sellegipoolest soovimatutest kõrvaltoimetest või muudest probleemidest seoses Bayeri toodete ohutuse või kvaliteediga, on meil õiguslik kohustus tegeleda teie pöördumisega ja me peame vajaduse korral võtma täpsustamise eesmärgil teiega ühendust. Seejärel peame vajaduse korral teavitama teie teatatud probleemidest pädevaid tervishoiuasutusi. Selles kontekstis edastatakse teie teave muudetud nimedega vormis, nt ei edastata teavet, mille alusel on teid võimalik tuvastada. Ühtlasi peame vajaduse korral edastama selliseid muudetud nimedega teateid meie kontserni ettevõtetele ja koostööpartneritele ning nemad on samuti kohustatud teavitama vastavaid pädevaid tervishoiuasutusi.

 

II. Andmete edastamine tellitud töötlemiseks

 

Teie andmete töötlemiseks kasutame teatud määral spetsialiseerunud teenuseid pakkuvaid ettevõtjaid. Selliseid teenuseid pakkuvaid ettevõtjaid oleme hoolikalt välja valinud ja jälgime neid regulaarselt. Vastavate andmetöötluslepingute alusel töötlevad nad isikuandmeid ainult meie juhiste järgi ja rangelt meie direktiive järgides.

 

III. Andmetöötlus väljaspool ELi/EMP-d

 

Teie andmeid töödeldakse osaliselt ka riikides, mis ei kuulu Euroopa Liitu (EL) ega Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja kus andmekaitse tase võib olla madalam kui Euroopa riikides. Sellistel juhtudel tagame, et teie andmetele tagatakse piisav kaitsetase, sõlmides nt oma lepingupartneritega konkreetseid kokkuleppeid või paludes teilt selliseks töötluseks selgesõnalist nõusolekut.

 

B. Teave teie õiguste kohta

 

Üldiselt saate järgmisi õigusi kasutada kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt:

 • teabe saamise õigus seoses oma isikuandmetega, mida talletame;
 • õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või piiratud töötlemist;
 • õigus vaidlustada töötlemist, mis tuleneb meie õigustatud huvist, avalikust huvist või profiilianalüüsist; seda tingimusel, et me ei suuda tõestada mõjuvate ja õigustatud põhjuste olemasolu, mis ületavad teie huve, õigusi ja vabadusi, või et selline töötlemine teostatakse õigusnõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • õigus andmete ülekandmisele;
 • õigus esitada kaebus andmekaitseasutuse vastu;
 • võite igal hetkel edasiulatuvalt tühistada oma nõusoleku isikuandmete talletamiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks. Lisateabe jaoks tutvuge palun eespool asuvate peatükkidega, kus kirjeldatakse andmetöötlust teie nõusoleku alusel.

 

Kui soovite oma õigusi kasutada, pöörduge palun oma taotlusega allpool osutatud kontakti poole. (C.)

 

C. Kontakt

Kõikide andmekaitse kohta tekkinud küsimuste korral kasutage palun ettenähtud kontaktivormi või võtke ühendust meie ettevõtte andmekaitseametnikuga järgmisel aadressil:

 

Group Data Protection Officer
Bayer AG
51368 Leverkusen

 

D. Isikuandmete kaitse eeskirja muutmine

 

Võime oma isikuandmete kaitse eeskirja aeg-ajalt ajakohastada. Meie isikuandmete kaitse eeskirja ajakohastused avaldatakse meie veebilehel. Kõik muudatused jõustuvad veebilehel avaldamise hetkel. Seega soovitame teil saiti regulaarselt külastada, et hoida end kursis võimalike ajakohastustega.

 

Viimati ajakohastatud: 24.05.2018

Copyright © Bayer AG