Komplet - herbitsiid

Komplet

Mulla mõjuga herbitsiid rukki-kasteheina ja paljude kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral, -rukkil ja -tritikalel.

Tooteliik: Herbitsiidid 

Kultuurigrupp: Teraviljakultuurid 

Toimeained:  Flufenatseet 280 g/l; diflufenikaan 280 g/l

Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat

 

 • Võimalik pritsida varakult, kui ilm veel hea ja põld kannab
 • Väga lai toimespekter
 • Pikk järelmõju
 • Teistsugune toimeviis kui sulfuroon-tüüpi herbitsiididel – ka resistentsed umbrohud hävivad
 • Rukki-kasteheina vastu väga tõhus
 • Väga usaldusväärne toime põldkannikese, põldmailase, kurereha, hariliku punandi vastu

Toimeviis:
Komplet on herbitsiid rukki-kasteheina ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks sügisel varakult pärast tärkamist. Komplet sisaldab kahte erineva toimeviisiga ja teineteist täiendavat toimeainet:

 • flufenatseet omastatakse tärkavate umbrohutaimede poolt peamiselt juurte ja hüpokotüüli kaudu. Toimeaine liigub mööda taime juhtkudesid ülespoole ja koguneb taime kasvupunktidesse. Toimeaine mõjul umbrohutaime rakkude jagunemine peatub ja pikkuskasv lakkab. Flufenatseet toimib peamiselt kõrreliste umbrohtude vastu, aga toetab üldmõju ka mõnede laialeheliste umbrohtude (nt virn, kesalill) vastu.
 • diflufenikaan omastatakse samuti peamiselt juurte kaudu. Umbrohtude tärkamisjärgsel pritsimisel imendub diflufenikaan umbrohtudesse ka lehtede kaudu. Toimeaine liigub taimes vähe, koguneb meristeemrakkudesse. Diflufenikaan tõkestab klorofülli moodustumist umbrohutaimes. Tekib nn valgendav efekt – umbrohu lehed muutuvad servast alates valkjaks. Mõjub peamiselt kaheiduleheliste umbrohtude vastu, aga toetab üldist mõju ka rukki-kasteheina vastu.

Mõlemad toimeained püsivad mullas aktiivsena mitu nädalat pärast pritsimist – diflufenikaan kuni 6 kuud, flufenatseet kuni 3 kuud. Seetõttu toimib herbitsiid Komplet tõhusalt kaua aega pärast pritsimist. Pehme talve korral laguneb herbitsiid mullas kiiremini inaktiivseteks ühenditeks, mis vähendab herbitsiid järelmõju kevadel.

Piisav niiskustase mullas suurendab herbitsiidi efektiivsust. Herbitsiidi tõhusaks toimimiseks on oluline, et pinnas oleks korralikult ette valmistatud. Mullakamakate ja põhu rohke esinemine põllul takistab preparaadi kontakti umbrohtudega.

 

Tõrjespekter: 

Väga vastuvõtlikud
umbrohud >95%

Vastuvõtlikud umbrohud
85-94%

Mõõdukalt vastuvõtlikud
umbrohud <85%

Rukki-kastehein
Harilik punand
Põldkannike
Põldsinep
Vesihein
Verev iminõges
Magunalised
Põld-mailane
Hõlmlehine mailane
Pärsia mailane
Roomav madar
Harilik konnatatar
Harilik kesalill
Põldrõigas
Raps võõrkulutuurina
Põld-litterhein
Harilik hiirekõrv
Rukkilill
Madal kurereha
Tuulekaer
Harilik orashein
Põldosi
sügava juurekavaga umbrohud
nagu põldohakas

 

Kulunorm ja pritsimise aeg:
Herbitsiidi Komplet võib kasutada talinisul, taliodral, rukkil ja tritikalel. Parim pritsimisaeg on varsti pärast kultuuri tärkamist kuni kultuuri kolme pärislehe staadiumini. Sel ajal on ka umbrohud väga varajases kasvufaasis (alles idanemas või esimes(t)e iduleh(ted)e staadiumis) ning preparaadi mõju on sel ajal kõige tõhusam.

Kulunorm: 0,4 – 0,5 l/ha.
Kõrgemat kulunormi soovitatakse kasutada suure umbrohtumuse korral, väga viljakatel ja/või raske lõimisega muldadel.

Vee kulu: 200-400 l/ha
Lubatud pritsida 1 kord kasvuperioodi jooksul.

 

Ettevaatusabinõud:

 • Püüdke saavutada võimalikult ühtlane külvisügavus (optimaalne on 3 – 4 cm) ning seemnete ühtlane kaetus mullaga.
 • Kõrge huumusesisaldusega muldadel on herbitsiidi efektiivsus mõnevõrra väiksem kui madalama boniteediga muldadel.
 • ÄRGE PRITSIGE Komplet’i kõrreliste, ristiku jt liblikõieliste vm kaheidulehelise kultuuri allakülviga põldudele.
 • Pritsige umbrohtude kasvuks soodsates ilmastikutingimustes. Vältige pritsimist tuulise ilmaga.
 • Kuna mõned kultuurid on Komplet’i suhtes tundlikud, vältige pritsimislahuse kandumist tuulega lähedalasuvatele põldudele, tiikidesse või kraavidesse.
 • Ärge pritsige, kui kultuur on stressis kas põua, üleujutuse, liigniiskuse, kahjurite üliintensiivse rünnaku, toitainete puuduse, mulla tihenemise, juurestiku ebapiisava arengu vm asjaolude tõttu, mis pidurdavad kultuuri kasvu.

Järelkultuurid:
Herbitsiid lagundatakse vegetatsiooniperioodi jooksul mulla mikroorganismide poolt ning ei mõjuta järelkultuure.
Kui kultuur mingil põhjusel hävib (nt talvekahjustuste, kahjurite, haiguste tõttu), võib 3 kuu möödumisel ning pärast mullaharimist külvata suvinisu, -otra, maisi, suhkrupeeti, suvirapsi, kartulit.

Paagisegud:
Herbitsiidi Komplet võib kasutada segudes teiste herbitsiididega toimespektri laiendamiseks, kontaktsete putukatõrjevahenditega ja Proteus OD-ga. Ei ole lubatud segada kasvuregulaatoritega ja fungitsiididega. Paagisegude valmistamisel valada pritsi paaki kõigepealt ½ vee kogusest, seejärel Komplet, seejärel segupartner ning ülejäänud vesi.

Pakendi suurus: 5 l

Copyright © Bayer AG