Tilmor

Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid tali- ja suvirapsi ning tali- ja suvirüpsi haigustõrjeks  ning samaaegselt ka kasvu reguleerimiseks.

Tooteliik: Fungitsiidid 

Kultuurigrupp: Raps 

Toimeaine: protiokonasool 80 g/l, tebukonasool 160 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

 

Tilmor sügisel

 • ...kaitseb taimi fomoosi eest
 • ...pidurdab varre pikkuskasvu
 • ...stimuleerib juurestiku arengut
 • ...aitab taimikul ühtlasemalt areneda
 • ...vähendab talvekahjustusi

Tilmor kevadel

 • …tõrjub olulisi taimehaigusi
 • …alandab taimede kõrgus (10-25 cm sõltuvalt sordist)
 • …stimuleerib külgvõrsete kasvu
 • …ühtlustab õitsemist ja valmimist
 •  …stabiliseerib vart
 • …aitab vältida lamandumist 

Toimemehhanism: Tilmor on preparaat rapsile ja rüpsile, mis annab suurepärase kaitse haiguste vastu ja mõjutab taime varre kasvu. Tilmor’il  on kaks erinevat toimeviisi: 1.fungitsiidina, hoides ära rapsitaimede nakatumise enamikesse saaki mõjutavatesse haigustesse ning 2. rapsi kasvu mõjutajana.

Toime haigustõrjel: Tilmor on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid põhiliste rapsi ja rüpsi kahjustavate haiguste vastu. Tilmor pakub nii ennetavat (profülaktilist) kui ravivat kaitset – seda võib kasutada nii enne haiguse nähtavat lööbimist kui peale haiguslaikude ilmumist taimel.

Tõrjespekter:

Tali- ja suviraps ja -rüps:

 • Fomoos e tõusmepõletik (Phoma lingam)
 • Ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria brassicae)
 • Ristõieliste valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum)
 • Ristõieliste mustmädanik e fomoos (Leptosphaeria maculans)
 • Tsülindrosporioos (Pyrenopeziza brassicae)
 • Ristõieliste hahkhallitus (Botrytis cinerea)

Kasutusjuhend

Tilmor’i on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal. Pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus on lõppenud.

Kasutusaeg ja kulunormid:

 • Tõusmepõletiku e fomoosi tõrjeks pritsitakse talirapsi kevadel, alates 4 lehe faasist esimeste haigustunnuste ilmnemisel. Kulunorm: 0,8 – 1,2 l/ha. Kõrgemat kulunormi on soovitav kasutada, kui tingimused on haiguse levikuks soodsad – niiske muld ja vihmane ilm, mis soodustavad haiguse levikut, kui raps esineb külvikorras samal põllul sagedamini kui 4 aasta järel, fomoosile vastuvõtlik sort. Tõrje efektiivsuse tõstmiseks võib pritsimist korrata, kui taimed on 30-50 cm kõrgused. Teistkordsel pritsimisel on kulunorm 1,0 l/ha.
 • Tsülindrosporioosi tõrjeks pritsitakse esimeste haigustunnuste ilmnemisel alates rapsi 4 lehe faasist (talirapsi pritsitakse juba sügisel) kuni õitsemise alguseni. Kulunorm 0,8-1,0 l/ha.
 • Kuivlaiksuse tõrjeks pritsitakse esimeste haigustunnuste ilmnemisel alates rapsi 4 lehe faasist (talirapsi pritsitakse juba sügisel) kuni täisõitsemiseni. Olulisim on pritsimine kõtrade kaitseks õitsemise ajal. Kulunorm 0,8 – 1,0 l/ha.
 • Valgemädaniku tõrjeks pritsitakse rapsi õitsemise ajal. Kulunorm 1,0 l/ha.
 • Hahkhallituse tõrjeks pritsitakse, kui taimede nakatumise oht on suur, nt taimede vastupanu on nõrgendatud teistesse haigustesse nakatumise tagajärjel, mehhaaniliste vigastuste tõttu või öökülmast tingitult. Pritsitakse, kui taimed on ca 30 cm kõrgused kuni õitsemise keskpaigani. Kulunorm 0,8 – 1,0 l/ha.


Toime kasvu reguleerimisel
:

Tilmor mõjub ka kasvuregulaatorina nii tali- kui suvirapsile ja tali- ja suvirüpsile. Mõju kasvule sõltub kasutusajast:

 • Talirapsi ja -rüpsi talvekindluse tõstmine. Tilmor pidurdab taimede pikkuskasvu ja  võimaldab rapsi varrel jääda sügisel lühikeseks, nii et kasvukuhik asub võimalikult lähedal juurekaelale ning on paremini kaitstud võimalike talvekahjustuste eest. Hoolimata varre kasvu pidurdumisest jätkub juurekava arenemine kogu sügise vältel, tagades nii taimedele parema toitainete varu enne talve alla minekut.

Vastavalt rapsi ja rüpsi kasvu faasile tuleb valida õige kulunorm:
             Kui talirapsil on 5-6 lehte, on kulunorm 0,8 – 1,0 l/ha.
             Kui talirapsil on 7-8 lehte, on kulunorm 1,0 – 1,2 l/ha.

Kõrgemat kulunormi soovitatakse kasutada varaste külvide korral ning intensiivse kasvuga sortidel, nt hübriidsortidel.
Kasvupidurduse  mõju kestab umbes 3 nädalat.

 • Kui kevadel pritsitakse Tilmor’it rapsi ja rüpsi põllule haigustõrje eesmärgil, mõjub see samaaegselt ka kasvuregulaatorina. Kasvu on vaja kevadel reguleerida eesmärgiga tugevdada rapsi vart, et ära hoida kultuuri lamandumist. Pritsimine kevadel pidurdab samas rapsi peavõrse kasvu. Selle arvelt hoogustub külgvõrsete arenemine, mis võimaldab taimel moodustada rohkem produktiivseid kõtrasid, ühtlustada õitsemist ja selle tulemusena suurendada saaki. Kevadel pritsitakse Tilmor’i kasvuregulaatorina, kui rapsi taimed on ca 30-50 cm kõrgused. Kulunorm 1,0 l/ha.

Märkus. Tilmor’i ei soovitata pritsida kevadel taimedele, mis on stressis  ebasoodsate kasvutingimuste tõttu nagu kevadine põud või mille lehestik on nõrgalt arenenud.

Vee kulu on sõltuvalt rapsi taimiku suurusest põllul 100 - 400 l/ha.
Hooajal on lubatud pritsida kuni 2 korda.
Vihmakindlus: 1 tund, kuni pritsimislahus on lehtedel kuivanud. Mitte pritsida, kui taimede lehed on märjad!
Ooteaeg: 56 päeva.

Minimaalne õhutemperatuur pritsimise ajal on +12°C, et haiguste tõrje oleks efektiivne. Kasvu reguleerimise eesmärgil pritsides miinimumtemperatuuri kehtestatud ei ole, oluline on, et taimedel toimuks ainevahetus.

Märkus: talirapsi pritsimisel talvekindluse tõstmiseks võivad rapsi lehed öökülmade esinemisel violetjaks värvuda. Selline värvi muutus on ajutine ning ei avalda mõju saagi moodustumisele.

Segatavus teiste preparaatidega: Tilmor’i võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega ja vedelväetistega. Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Tilmor pritsimislahusesse viimasena. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused). Küsimuste tekkimisel pöörduda Eestisse toimetaja või tema esindaja poole.

Copyright © Bayer AG