Isikuandmete töötlemine Kampaania ajal

Informatiivne teavitus

Isikuandmete töötlemise kohta

Siit teavitusest leiate kõige olulisema info selle kohta, kuidas Bayer OÜ ja Bayer Sp. z.o.o. (edaspidi – Kaasvastutavad töötlejad) töötlevad teie isikuandmeid nõuetekohaseks Kampaania läbiviimiseks, sealhulgas võitjate väljaselgitamiseks, nendega kontakteerumiseks ja auhindade väljastamiseks. Kui teil on lisaküsimusi teie kui andmesubjekti õiguste kohta, võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktidel.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine (Kampaanias osalemine vastavalt kehtestatud reeglitele).

Kaasvastutavad töötlejad koguvad ja töötlevad Kampaanias osalejaks registreerimisel järgnevaid andmeid:

  • Info ostja kohta (ostja nimi ja/või juriidiline vorm), toodete ostu kuupäev, millised tooted ja millise summa eest osteti;
  • Kampaanias osalemist ja reeglitele vastavust tõendav ostukviitung / arve.

Kampaania haldamise (läbiviimise) eesmärgil edastatakse andmed järgnevale volitatud töötlejale: SIA Visas Loterijas, aadress: Dzirnavu 37-63, Riia, Läti, LV-1010, kellega Kaasvastutavad töötlejad on sõlminud andmetöötluslepingu. Samuti selleks, et täita Kampaania võitjate ees võetud kohustusi, võivad Kaasvastutavad töötlejad edastada võitjate isikuandmeid järgmistele ettevõtetele: reisibüroole või teenusepakkujale, kes annab välja auhinna, transporditeenuse pakkujale, et võimaldada sujuv auhindade kohaletoimetamine.

Pange tähele, et andmesubjektina on teil järgmised õigused:

  • õigus nõuda juurdepääsu andmetele, mida teie kohta töötleme ning teavet, nende töötlemise kohta (juurdepääsuõigus);
  • õigus nõuda isikuandmete parandamist või sõltuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist (õigus andmete parandamisele);
  • õigus nõuda isikuandmete kustutamist (õigus „olla unustatud“);
  • õigus nõuda Kaasvastutavatelt töötlejatelt isikuandmete töötlemise piiramist mõjuval põhjusel (õigus isikuandmete töötlemise piiramisele);
  • teatud juhtudel õigus nõuda Kaasvastutavatele töötlejatele esitatud isikuandmete edastamist (õigus andmete ülekandmisele);
  • esitada kaebus riiklikule andmekaitse inspektsioonile.

Oma õiguste kasutamiseks saatke taotlus Bayer OÜ-le postiga aadressile Lõõtsa 12, 11415, Tallinn, Eesti või e-postiga Eestis andmekaitse eest vastutavale isikule andmekaitse@bayer.ee.
Kinnitame, et Kaasvastutavad töötlejad rakendavad proportsionaalseid ja asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta kogutud isikuandmeid kadumise, volitamata kasutamise ja/või muutmise eest.

Me töötleme Kampaania läbiviimisega seotud andmeid Kampaania lõpuni või kuni võitjatele auhindade väljastamiseni. Vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele ja vastutava töötleja suhtes maksukohustuste täitmiseks võime käesolevas teavituses nimetatud isikuandmeid töödelda kauem juhul kui see on seadusega lubatud.

Kaasvastutavate töötlejate kontaktandmed:

Bayer OÜ
Registrikood: 11527064
Aadress: Lõõtsa 12, 11415, Tallinn, Eesti

Bayer Sp. z.o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Varssavi

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG