teisipäev, 06. september 2016

Bayer, koostöös organisatsioonidega Groene Kring ja Fédération des Jeunes Agriculteurs, korraldab kolmanda noorte tippkohtumise

Kutsume kandideerima 2017 aasta noorte tippkohtumisele Global Youth Ag-Summit Brüsselis

Kuna noored eemalduvad põllumajandusest ühe enam ja maailma rahvastiku arv tõuseb eeldatavalt 2050. aastaks kümne miljardi inimeseni, on meil tungiv vajadus ettenägeliku mõtlemise, pikaajalise lähenemisviisi ja loovuse järele, et arendada välja lahendusi, mis võimaldaksid järgmise põlvkonna toidutootjatel astuda vastu ülemaailmsetele väljakutsetele põllumajanduse valdkonnas. Seetõttu kutsuvad Bayer ja kaks Belgia noorte põllumajandustootjate organisatsiooni, Groene Kring ja Fédération des Jeunes Agriculteurs, noori arvamusliidreid üle kogu maailma kandideerima kolmandale tippkohtumisele Global Youth Agriculture Summit, mis toimub 9.‒13. oktoobril 2017 Brüsselis, Belgias.
Youth Ag Summit

Ligikaudu 100 välja valitud delegaati üle kogu maailma jagavad mõtteid, töötavad välja lahendusi ja osalevad avalikus arutelus ühe maailma kõige probleemsema küsimuse teemal: kuidas nälgivat planeeti jätkusuutlikult toita? Osalemiseks palutakse 18‒25-aastastel noortel esitada essee toidupuuduse sügavamate põhjuste ja selle potentsiaalsete mõjude kohta kasvavale rahvastikule. Essee teema põhineb ELi säästva arengu eesmärkidel (UN Sustainable Development Goals). Peamised valikukriteeriumid tippkohtumisel Youth Ag-Summit osalevate noorte väljavalimiseks on originaalsete ideede esitlemise oskus ja kirg aidata vormida meie tulevikku. Esseevormis taotlusi võetakse vastu veebi teel kuni 13. jaanuarini 2017. Üksikasjalikum teave taotlemise protsessi ja tippkohtumise kohta on saadaval aadressil www.youthagsummit.com.

2015. aastal esitasid delegaadid 33 riigist Canberra Youth Ag-deklaratsiooni tegevusplaani koos asjakohaste soovitustega, kuidas on noortel võimalik maksimaalsel määral mõjutada ülemaailmset toiduga kindlustatust, mis esitati ka hiljem ÜRO maailma toiduga kindlustatuse komitee koosolekul Roomas. „Kõik 100 noorte esindajat, kes olid kokku kutsutud 33 riigist ja kelle hulgas oli palju erineva haridustaustaga inimesi, ühendasid oma ainulaadsed ja erinevad vaatenurgad ning pakkusid välja ideesid ülemaailmse murekohaga tegelemiseks. Oli imeline näha, kuidas me kõik entusiastlikult arutasime kõnealust väljakutset ja moodustasime üheskoos nälgiva planeedi toitmisele suunatud ühise ning ühtse visiooni,“ meenutab Samba Ouma Zablon, 2015. aasta vilistlasdelegaat Keeniast, kes valiti välja tollase deklaratsiooni esitamiseks ÜRO-le. 2017. aastal jätkub liikumine Euroopa pealinnas.

„Meil on hea meel olla üks Brüsselis toimuva järgmise noorte tippkohtumise Youth Ag-Summit korraldajatest,“ ütleb organisatsiooni Fédération des Jeunes Agriculteurs peasekretär Guillaume Van Binst. „Organisatsiooni Fédération des Jeunes Agriculteurs eesmärk on kaasata sidusrühmi, korraldada teaberohkeid kampaaniaüritusi ning tegeleda nii põllumajandustootjate kui ka laiema üldsusega. Ja kus on seda kõike veel parem teha kui mitte selle maineka ülemaailmse ürituse raames?“ leiab organisatsiooni Groene Kring riiklik esimees Giel Boey. „Brüssel on ideaalne toimumiskoht sellele noorte põllumajandustootjate seminarile, mis aitab meil põllumajanduse tuleviku ja maailma toitmise probleemiga silmitsi seista ,“ ütleb ta.

Damien Viollet, Beneluxi riikide Bayer CropScience’i juht lisab: „Belgia on suurepärane koht, millest eeskuju võtta. See on Euroopa süda, kus valitsused, rahvusvahelised ettevõtted, kodanikuühiskond ja meedia istuvad ühes lauas ja kujundavad Euroopa arengut ning rohkemgi veel.“

 

Noorte põllumajandusalaste teadmiste hindamine

Tippkohtumise pikaajaline eesmärk on ergutada delegaate mitte vaid mõtlema, vaid ka tegutsema; tegevus on sealjuures ilmselgelt vajalik, et parandada noorte põllumajandusalaseid teadmisi, kuna paljud noored on põllumajandusest eemaldunud ja mõtlevad väga vähe sellele, kust nende toit tuleb. Seetõttu algatas Bayer suuremahulise uuringu[1], hindamaks noorte põllumajanduspädevust 11 riigis 2015. aasta suve jooksul. Noorte põllumajanduspädevuse uuringu andmetel ei olnud valdaval enamusel noortest vähimatki ettekujutust, millal saak küpseks saab või millal see põldudelt koristatakse. Vähem kui veerand kogu maailma noortest olid teadlikud sellest, et vaha on loomne toode. Suurbritannias vastas vaid peaaegu veerand noortest õigesti, et veini tootmiseks kasutatavad viinamarjad saavad küpseks sügisel ning iga teine USA noor ei teadnud, et vürtsid on tegelikult kuivatatud taimed . Veelgi enam, uuring näitas, et kõrgem haridustase ei tähenda kõrgemal tasemel põllumajanduspädevust.

„Bayer on võtnud eesmärgiks julgustada noori inimesi õppima põllumajandusvaldkonda sügavamalt tundma ja inspireerida järgmise põlvkonna põllumajandusvisionääre. Algatustega, nagu 2017. aasta tippkohtumine Youth Ag-Summit, põllumajandusteemalised stipendiumid ja katseõpe meie õpilaslaborites ning veebi teel, soovime ergutada noori inimesi omandama teadmisi jätkusuutliku põllumajanduse ja toiduga varustatuse kohta, kusjuures rõhutame teaduse ja innovatsiooni eluliselt tähtsat rolli,“ ütles Bernd Naaf, Bayeri äritegevuse ja suhete osakonna juht ning töödirektor.

Tippkohtumisest Youth Ag-Summit

Tippkohtumine Youth Ag-Summit on ülemaailmne noorte konverents, mille eesmärk on inspireerida ja ühendada järgmise põlvkonna noori juhte põllumajanduses ja sellega seotud valdkondades. Tippkohtumisel kohtuvad 100 noort arvamusliidrit vanuses 18‒25 kogu maailmast, et vahetada seisukohti ja luua avatud arutelu ühe maailma kõige probleemsema küsimuse teemal: kuidas nälgivat planeeti jätkusuutlikult toita? Tippkohtumine Youth Ag-Summit on osa põllumajandushariduse programmist ja on suunatud toidu- ja põllumajandusvaldkonna alase teadlikkuse tõstmisele üle kogu maailma.

Rohkem teavet tippkohtumise kohta leiate aadressilt www.youthagsummit.com

Rohkem teavet põllumajandushariduse programmi kohta leiate aadressilt www.ag-education.bayer.com

Organisatsioonist Groene Kring

Groene Kring (GK) on ligikaudu 3500-liikmeline noorte põllumajandustootjate organisatsioon Flandrias (Belgia). GK ühendab noori põllumajandustootjaid läbi erinevate tegevuste, hõlbustades omavahelist teabevahetust. Veelgi enam, GK aitab kaasa ettevõtlushariduse arengule ja hõlbustab põllumajanduslike pereettevõtete edasiandmist. Organisatsioon võitleb noorte põllumajandustootjate huvide eest piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Lõpetuseks, GK eesmärk on parandada põllumajandussektori kuvandit. Täiendavat teavet vaadake veebilehelt www.groenekring.be

Organisatsioonist Fédération des Jeunes Agriculteurs

Organisatsioon Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) on noorteliikumine ja põllumajandusorganisatsioon, mis esindab kõiki Vallooni piirkonna noori põllumajandustootjaid. FJA esindab oma 2800 liikme arvamusi ja toetab neid nii riiklikul kui ka Euroopa tasemel. Organisatsioon korraldab ka koolitusi ja seda tuntakse kui kõigi põllumajandussektori osalejate ja asjatundjate koolitamise professionaalset keskust.

Täiendavat teavet vaadake veebilehelt www.fja.be

 [1] Kasutades laiaulatuslikke veebi teel läbi viidud vestlusi 3300 mees- ja naistvastajaga vanuses 18‒25, koostas ülemaailmne teadusinstituut GMI Lighthouse Research mahuka andmekogumi, mida analüüsis ja tõlgendas prof dr Joachim Klewes, Heinrich-Heine ülikooli (Düsseldorf, Saksamaa) dotsent ja tema meeskond.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG