reede, 27. aprill 2018

Neonikotinoidide keelustamine: kurb päev põllumajandustootjatele ja kehv tehing Euroopale

Tänane ELi liikmesriikide vastu võetud otsus keelustada neonikotinoidide kasutus on halb tehing Euroopa põllumajandussektori ja keskkonna jaoks ega paranda mesilaste ning teiste tolmeldajate olukorda. See otsus vähendab veelgi Euroopa põllumajandustootjate võimekust võidelda oluliste kahjuritega, millest paljude vastu pole hetkel ühtegi alternatiivset vahendit.

Bayer on jätkuvalt veendunud, et piirangud ei ole õigustatud, sest neonikotinoidid on turvalised, kui neid kasutatakse juhendite kohaselt. Isegi Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) kõige konservatiivsematele hindamiskriteeriumitele tuginenud hiljutised mesilaste riskianalüüsid[1] ei leidnud kõrgeid riske neonikotinoidide kasutusalades, kus riskihindamisel oli võimalik jõuda lõplike järeldusteni; nendel juhtudel leiti, et meemesilastele valitsevad madalad riskid, enamikul juhtudel olid riskid madalad ka kodustamata mesilastele.

Bayer on üllatunud, et jälle kohaldatakse õiguslikke meetmeid ilma eelnevat põhjalikku mõjude hindamist. Lisaks Euroopa põllumajandustootjate kuludele on jõus olevad piirangud endaga kaasa toonud ka märkimisväärseid soovimatuid tagajärgi: alternatiivsete lahenduste puudumine; rohkem pihustite kasutamist, mistõttu suurenevad CO2 heited; suurenenud kahjuritõrjele resistentsete putukate risk; vanade, vähemefektiivsete kemikaalide uuesti kasutusele võtmine.


Paljud hiljutised uurimustööd, muuhulgas ka Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse uurimus[2], on esile tõstnud kõnealuste piirangute mõjusid. Praeguse seisuga ei ole Euroopa taimekaitsevahendite tööstusel võimalik pakkuda ühtegi registreeritud seemnetöötlusviisi või pinnasesse paigaldatavat tõrjevahendit, mis võiks asendada praegust imidaklopriidi ja klotianidiini kasutusmustrit.

On arusaamatu, et otsus võeti vastu vaatamata sellele, et 2013. aasta piiranguid uuriva käimasoleva kohtuasja otsuseni pole veel jõutud: praeguste piirangute ümber lükkamine võib avaldada laiaulatuslikku mõju edasiste piirangute õiguslikule põhjendatusele.

Lõpetuseks olgu mainitud, et piirangud on mõeldud selleks, et maandada väidetavaid riske mesilaste tervisele, mis tekivad teatud ainete kasutamisel. Bayer hoolib mesilaste käekäigust. Mesilased on olulised tolmeldajad paljudele põllukultuuridele. Tolmeldajate tervise toetamiseks on olemas teisi, palju paremaid viise kui keelata ained, mis on aidanud põllumeestel tõhusalt tõrjuda suurt hulka erinevaid mõjukaid kahjureid – näiteks laiendada tolmeldajate korjevõimalusi või nende looduslikke elupaiku ja tõhustada Varroa lestade tõrjet.

 

Bayer on juhtiv põllumajandusettevõte, kel on otsene vajadus, et tolmeldajad oleksid täie tervise juures, mistõttu töötab Bayer oma ülemaailmsete koostööpartneritega selle nimel, et parandada tolmeldajate elupaiku ja toitumist, teaduslikke arusaamasid tolmeldajate tervisest, parandada põllumeeste ja mesinike omavahelist suhtlust ja koostööd.

 [1] Vaata EFSA Journal 2018;16(2):5177 [lk. 86] ja EFSA Journal 2018;16(2):5178 [lk. 113].

[2] Kathage, J., Castañera, P., Alonso-Prados, J. L., Gómez-Barbero, M. and Rodríguez-Cerezo, E. (2017): The impact of restrictions on neonicotinoid and fipronil insecticides on pest management in maize, oilseed rape and sunflower in eight European Union regions. Pest. Manag. Sci. doi:10.1002/ps.4715

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG