esmaspäev, 06. september 2021

Sügisene umbrohutõrje - KOMPLET ja MATENO DUO

Sügisene umbrohutõrje on taliteraviljapõldude talvitumise tagamiseks väga oluline. Mida vähem konkurente on sügisel teravilja põllul, seda tugevam taimik areneb ning taimed saavad paremini valmistuda talvitumiseks.
Komplet field

Sügisene umbrohutõrje taliteraviljapõldudel annab kindla ajavõidu eelseisval uue 2022. aasta hooaja kevadisel kiirel ajal - pole ohtu, et kevadel umbrohud taliteraviljapõldudel üle kasvavad ning saab tegeleda pigem õigeaegse suviviljade külvamisega. Umbrohutõrje on üks töödest, mida peab järjest enam sügisel ära tegema. Eriti oluline on sügisene umbrohutõrje varasemate ja talirapsile järgnevate külvide puhul.

Herbitsiid Komplet sügisel pritsituna tagab kevadeni umbrohupuhta teraviljapõllu ning omab pikaajalist mullamõju ka varakevadel tärkavate laialeheliste umbrohtude vastu. Lõpptulemuseks on murevaba taliteraviljapõld, millel ei pea kevadel liigselt pead murdma umbrohutõrje osas. Taliteravili tunneb end hästi ja on tugev, sest konkurendid on põllult hävitatud juba sügisel.

Mullatoimeline herbitsiid Komplet tagab, et ühe pritsimisega tõrjutakse efektiivselt laia spektrit laialehelisi umbrohtusid. Väga tõhus rukki-kasteheina, rapsi varise, kesalille, põldkannikese, virna, põldsinepi, vesiheina ja mitmete teiste probleemsete kahe-iduleheliste umbrohtude tõrjeks. Pritsimisaeg on kohe külvi järgselt mustale mullale või varsti pärast teravilja tärkamist. Sel ajal on ka umbrohud väga varajases kasvufaasis (alles idanemas või esimes(t)e iduleh(ted)e staadiumis) ning preparaadi mõju on kõige tõhusam.

Parima efektiivuse saavutamiseks soovitame Komplet´i pritsida kulunormiga 0,5 l/ha ja seda siis kohe külvi järgselt mustale mullale, et kasutada maksimaalselt ära pindmises mullakihis olevat mullaniiskust. Tootel on hea vihmakindlus – vähene vihm pritsimise ajal/järgselt parandab mullakaudset toimet.

KOMPLET

Herbitsiid Mateno Duo sobib kasutamiseks pärast teravilja tärkamist 1.-3. lehe faasis, kulunormiga 0,35 l/ha.

Mateno Duo aitab tõrjuda sügisel tärkavaid umbrohtusid integreeritud taimekaitsevõtetega, mille puhul järgneb järgmisel kevadel umbrohutõrje sobiva herbitsiidiga. Herbitsiid tõrjub mitmeid olulisi laialehelisi umbrohtusid ning toetab paljude raskesti tõrjutavate kõrreliste umbrohtude tõrjemeetmeid talinisu, talitritikale, taliodra ja talirukki põldudel.

Sügis-talv on taimedele üks olulisemaid kasvuperioode. Varane umbrohutõrje tagab teraviljale täieliku sügisese kasvupotentsiaali saavutamise. Selleks, et taimed saaksid edukalt talvituda, planeeri enda taimekaitsetööd taliviljapõllul edukalt.

KOMPLET® vaata lähemalt

MATENO DUO® vaata lähemalt

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Vaata Bayeri Taimekaitsevahendide kataloogi SIIT

CP Catalogue

Bayeri Taimekaitsevahendide kataloog sisaldab põhjalikku informatsiooni Bayeri toodetest, taimekaitseskeemidest ja on väärt abimees põllumehele.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG