neljapäev, 28. aprill 2022

Umbrohupuhas herne- ja oapõld herbitsiidiga FENIX

Viimaste aastate kogemused põldudelt on tõestanud, et Fenix´iga on herne- ja oapõldudel saavutatud efektiivseim umbrohutõrje. Milliseid võtteid kasutada, et saavutada ka kuiva kevade puhul hea tõrjetulemus?

Hernepõld

Aastad pole vennad ja varasemad aastad on näidanud, et kevad võib tulla põuane, mistõttu soovitame kasutada Fenixit kohe peale külvi või hiljemalt 7 päeva enne kultuuri tärkamist. Sellega kasutame ära mulla pindmises kihis oleva niiskuse ja saavutame parima efektiivsuse mullatoimelisele herbitsiidile.

Fenix on mullatoimeline herbitsiid, mis on efektiivne paljude üheaastaste kaheiduleheliste ja mõnede kõrreliste umbrohtude tõrjel. Lisaks mullamõjule on Fenix ka kontaktse toimega ja mõjub kõige paremini just idanevatele ja idulehtedes olevatele umbrohtudele. Pritsimise järgselt moodustab herbitsiid mulla pindmisse kihti kileja kihi, millel on pikk järelmõju - umbrohud saavadki toimeainetega kokku tärkamise aegselt mullapinnale kasvades.

Fenix on end paljudel eelnevatel aastatel tõestanud, kui kõige toimivam ja efektiivsem herbitsiid, mida kasutada herne- ja põldoapõldudel ning seda ka isegi kuivemates tingimustes. Selleks aga, et saavutada ka kuiva kevade puhul hea tõrjetulemus, tuleb tähele panna ja kasutada mõnda olulist võtet:

1) Herbitsiidi Fenix kulunorm on 3 l/ha, mis kindlustab kõigi, ka raskesti tõrjutavate umbrohtude (kirburohi, linnurohi, ohakas jms) hävimise. Kulunormis allaminek vähendab koheselt herbitsiidi efektiivsust.

2) Mullaherbitsiidi Fenix efektiivsuse tagamiseks ja pritsimislahuse vajalikuks laialivalgumiseks mulla pindmises kihis on väga oluline pritsimisel kasutatav veehulk. Soovitatav veekulu on 300-400 l/ha.

3) Varasematel aastatel kuivades mullaoludes soovitame teha pritsimise esiteks kohe pärast külvi (või põllu rullimist), et ära kasutada mullas pindmise niiskuse olemasolu ning teiseks, pritsida pigem pärastlõunal-õhtutundidel. Päike on piisavalt intensiivse kiirgusega, et kuivatab mullapinda liiga kiiresti. Pritsides keskpäeva ajal on herbitsiidi sidumisvõime mullaga tagasihoidlikum ning võimalik on ka lahuse aurustumine mullalt.

4) Parim toime saavutatakse hästi haritud pinnase (ilma suurte mullakamakateta ja ilma kivide ning taimejäänusteta mulla pinnal) ning võimalikult ühtlase pritsimise korral – siis saab preparaat moodustada mulla pinnale kileja kihi, mis mõjub umbrohtudele nende tärkamisel. Igasugune mullaharimine pärast Fenix'ga pritsimist lõhub mulla pinnale moodustunud kihi ning vähendab preparaadi mõju umbrohtudele.

Jahe kevad, öökülmad ja külm muld tekitavad palju küsimusi pritsimise ajastamise ja saavutatava efektiivsuse kohta. Soovitus pritsimine teha kohe pärast külvi, kui on võimalik ära kasutada mullaniiskust, kehtib igati ka sel kevadel. Kuna aga öökülmad jätkuvad ja muld on siiski jahe, on soovitatav Fenix´it pritsida päeva soojemas ajas, keskpäeval-pärastlõunal, mil mulla temperatuur on päikese käes pisut soojenenud. Lisaks, pritsimise võiks lõpetada kõige hilisemalt mõned tunnid enne päikeseloojangut, et herbitsiidi toimeainel jääks piisavalt päevast soojemat aega mullaosakestega sidumiseks ja püsivuse saavutamiseks.

Veekulu soovitus umbes 300 l/ha kehtib parima tulemuse saavutamiseks ka niiskema mulla puhul, sest varasemate aastate katsetulemused on selgelt näidanud paremat ja pikemaajalisemat tõrjetulemust suurema veekulu puhul.

Kõiki antud soovitusi jälgides ei ole ohtu, et pritsimise järgselt paari päeva jooksul mõnel ööl temperatuuri langemine alla 0 kraadi võiks põhjustada herbitsiidi efektiivsuse langust. Fenix´i aktiivne mõjuaeg mullas kestab 2 kuud, mille jooksul säilib piisav tõrjeefektiivsus umbrohtudele.

Loe lisa // FENIX

SIIT
Abiks taimekaitsetööde planeerimisel

Head põllumehed ja koostööpartnerid! Selleks, et teid taimekaitsetöödel ja pritsimiste otsuste tegemisel aidata, oleme kokku pannud 2023.aasta taimekaitseskeemid.

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG