Betanal Exper key visual

Betanal Expert

Kontaktne ja mulla kaudu mõjuv laia toimespektriga herbitsiid kaheiduleheliste ja mõnede kõrreliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks suhkru-, sööda- ja punapeedil.

Tooteliik:  Herbitsiidid 

Kultuurigrupp: Köögiviljad

Toimeained: Fenmedifaam 91 g/l, desmedifaam 71 g/l, etofumesaat 112 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

  • Väga lai toimespekter
  • Paindlikud kasutusskeemid vastavalt põllu umbrohtumusele
  • Tänu parandatud formulatsioonile efektiivne ja kiiresti vihmakindel
  • Kultuurile ohutu


Toimemehhanism:
Toimeained fenmedifaam ja desmedifaam imenduvad tärganud umbrohtudesse lehtede kaudu. Need toimeained kuuluvad bis-karbamaatide gruppi ja pärsivad taimedes fotosünteesi. Kõrged temperatuurid ja intensiivne päikesekiirgus võimendavad mõju, samas ei oma mulla niiskus ja temperatuur tähtsust. Kolmas toimeaine, etofumesaat, võib taimesse imenduda mitmel viisil. Kõige rohkem toimeainet absorbeerub läbi umbrohutõusmete nende mulla pinnale tungimise hetkel, kui taim puutub kokku mullaosakeste küljes oleva pritsimislahusega. Seetõttu on etofumesaadi mõju suurim, kui muld on niiske; kuiv muld ja kõrge huumusesisaldus aga pidurdavad mõju. Mõju umbrohtudele on eristatav 4-8 päeva pärast pritsimist, taimed kolletuvad ja närbuvad. Parim tulemus saadakse soojade ilmade korral.


Toimespekter:
Vastuvõtlikud umbrohud (95-100% mõju):
Valge hanemalts, tähkjas rebashein, harilik hiirekõrv, põld-harakalatv, roomav madar, iminõgesed, põldsinep, must maavits, vesihein, põld-litterhein, mailased, harilik punand, murunurmikas, harilik ristirohi, põldrõigas, põld-varsapõlv.

Keskmiselt vastuvõtlikud umbrohud (75-94% mõju):
Rukki-kastehein, võõrkakar, erilehine linnurohi, kahar kirburohi, harilik kirburohi, raudnõges, põldkannike, harilik rukkilill, harilik malts.

Osaliselt vastuvõtlik (50 – 74%) on kesalill.


Kasutamine:

Kulunorm ja pritsimisaeg:
Betanal Expert’i täiskulunorm on 3,0 l/ha. Preparaadi mõju on tõhusam, kui see norm jaotatakse 3 pritsimiskorra vahel ning pritsitakse, kui umbrohud on idulehtede faasis. Kuna kasvatustingimused on tihti erinevad, oleme välja töötanud kolm soovituslikku pritsimisskeemi.

I SKEEM
Esimene pritsimine tehakse, kui umbrohud on idulehtede faasis. Suhkru- ja söödapeedi kasvufaas ei ole oluline, punapeet peab olema samuti idulehtede faasis.
I pritsimine - BETANAL EXPERT 1,0 l/ha;
II pritsimine 5-10 päeva pärast esimest, kui uued umbrohud on tärganud - BETANAL EXPERT 1,0 l/ha;
III pritsimine 5-10 päeva pärast eelmist pritsimist, kui uued umbrohud on tärganud - BETANAL EXPERT 1,0 l/ha

II SKEEM
Esimene pritsimine tehakse, kui suhkru-, sööda- ja punapeet on 2 lehe faasis ning umbrohtudel ei ole arenenud rohkem kui 2 pärislehte.
I pritsimine - BETANAL EXPERT 1,3 l/ha;
II pritsimine 5-10 päeva pärast esimest, kui uued umbrohud on tärganud - BETANAL EXPERT 1,7 l/ha

III SKEEM
Pritsimine tehakse, kui suhkru-, sööda- ja punapeet on 4 lehe faasis ning umbrohtudel on 2 või enam pärislehte.
Üks pritsimine - BETANAL EXPERT 3 l/ha;

Kui suhkru- või söödapeedi põllul esineb rohkesti kesalille,valget karikakart ja rapsi võõrkultuurina, võib paagisegusse lisada Goltix’it:
Esimene pritsimine tehakse, kui umbrohud on idulehtede faasis. Suhkru- ja söödapeedi kasvufaas ei ole oluline, punapeet peab olema samuti idulehtede faasis.
I pritsimine - BETANAL EXPERT 1 l/ha + Goltix 1 l/ha;
II pritsimine 5-10 päeva pärast esimest, kui uued umbrohud on tärganud - BETANAL EXPERT 1 l/ha + Goltix 1 l/ha
III pritsimine 5-10 päeva pärast eelmist pritsimist, kui uued umbrohud on tärganud - BETANAL EXPERT 1 l/ha + Goltix 1 l/ha.


Vee hulk
: 200-300 l/ha
Vihmakindlus: preparaat on 2 tunniga vihmakindel.
Ooteaeg: 90 päeva.
Lubatud on pritsida kuni 3 korda kasvuperioodi vältel.

Kasutussoovitused:
Betanal Expert’i ei soovitata pritsida, kui kultuurtaimed on stressis nt põua, kuuma ilma, ereda päikesekiirguse, öökülma, üleujutuse, erosiooni, ägeda taimehaiguste infektsiooni või toitainete puuduse tõttu, kui taimed on märjad või kui tuul on tugevam kui 4 m/s.
Kolm päeva pärast pritsimist võib põllul teha kõiki mehhaniseeritud töid, 7 päeva möödumisel käsitsi töötada.

Märkus:
Mitte kasutada pritsitud punapeedi lehti toiduks!

Paagisegud:
Betanal Ekspert’i võib segada teiste herbitsiididega toimespektri laiendamiseks. Paagisegude korral soovitame Betanal Ekspert lisada paagisegusse viimasena. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused).

Ärge kasutage Betanal Expert’i koos kleepainega! Kleepaine lisamine võib kahjustada peeditaimi.

Pakend:  10 l

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG