MaisTer Power - herbitsiid

Maister Power OD

Tooteliik: Herbitsiid

Kultuurigrupp: Mais

Toimeained: Foraamsulfuroon-naatrium 31.5 g/l; metüüljodosulfuroon-naatrium 1 g/l,  metüültieenkarbasoon 10 g/l

Preparaadi vorm: õlidispersioon


Laia toimespektriga herbitsiid kaheiduleheliste ja lühiealiste kõrreliste umbrohtude tõrjeks maisil.


Väga lai toimespekter – kõrrelised ja kaheidulehelised umbrohud ühe töökäiguga

Veelgi parem mõju konnatatrale, mailastele, maltsale

Ei kahjusta maisi

Kiiresti vihmakindel – OD formulatsioon

Järelkultuurile ohutu – vabadus viljavahelduses

Toimemehhanism

Maister Power OD sisaldab kolme toimeainet, mis tõrjub tõhusalt paljusid kaheidulehelisi umbrohtusid (sealhulgas sellist maisi põllust raskesti tõrjutavat umbrohtu nagu konnatatar) ning kõrrelisi umbrohtusid, sealhulgas harilik orashein ja tähkjas kukehirss.

Preparaat sisaldab uut lisaainet tsüprosulfamiid, mis kaitseb maisitaimi nii juurte kui lehtede kaudu omastatava herbitsiidi kahjustuse eest.  Kõik toimeained mõjuvad läbi roheliste taimeosade, vähesel määral omastavad taimed neid ka mullast juurte kaudu. Omastatud toimeained viiakse taimes süsteemselt laiali kõikidesse taime organitesse.

Herbitsiidi toime väljendub peaaegu koheselt peatunud taime kasvus, kolm päeva pärast pritsimist on lehtedel juba märgatav kollane toon, sellele järgneb klorootiliste laikude tekkimine ja üha kaugemale arenev võrsete nekroos. Sõltuvalt umbrohuliigist ja ilmastikutingimustest hukkuvad taimed täielikult 2 kuni 4 nädala vältel pärast pritsimist. Kui taimed on pritsimise hetkeks juba suured või kui ilmastik on toimeaine omastamiseks ebasoodne, võib taimede lõplik hävimine kesta 3 kuni 4 nädalat.

Maister Power OD mõjub kõige tõhusamalt noortele, aktiivselt kasvavatele umbrohtudele. Taimede kasvuks soodsad tingimused soodustavad toimeainete omastamist ja Maister Power OD toimet. Preparaadi mõju pidurdavad kasvustressi põhjustav põud või madal temperatuur, aga ka tugev vahakiht taime lehtedel. .

Toimespekter 

Maister Power OD mõjub kulunormil 1,0 – 1,5 l/ha tõhusalt paljudele kaheidulehelistele ja lühiealistele kõrrelistele umbrohtudele, sõltuvalt umbrohu liigist:

Kõrrelised umbrohud

Kulunorm

1 L/ha

1.5 L/ha

Harilik orashein  Elytrigia repens

Mõõdukalt vastuvõtlik

Vastuvõtlik

Tuulekaer  Avena fatua

Vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Tähkjas kukehirss  Echinochloa crus-galli

Vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Kaheidulehelised umbrohud

Kulunorm

1 L/ha

1.5 L/ha

Valge karikakar  Anthemis arvensis

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Harilik puju  Artemisia vulgaris

Vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Raps võõrkultuurina  Brassica napus

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Harilik hiirekõrv  Capsella bursa-pastoris

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Valge hanemalts  Chenopodium album

Vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Põldohakas  Cirsium arvense

Vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Harilik kurekael Erodium cicutarium

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Harilik punand  Fumaria officinalis

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Roomav madar e virn  Galium aparine

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Madal kurereha  Geranium pusillum

Vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Hõlmine iminõges  Lamium amplexicaule

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Verev iminõges  Lamium purpureum

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Harilik kesalill  Matricaria inodora /  

            Tripleurospermum inodorum

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Erilehine linnurohi  Polygonum aviculare

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Konnatatar  Polygonum convolvulus /

              Fallopia convolvulus

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Kahar kirburohi  Polygonum lapathifolium

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Harilik kirburohi  Polygonum persicaria

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Põldsinep  Sinapis arvensis

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Põld-litterhein  Thlaspi arvense

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Kesamailane  Veronica agrestis

Vastuvõtlik /

Mõõdukalt vastuvõtlik

Vastuvõtlik

Hõlmlehine mailane  Veronica hederifolia

Vastuvõtlik /

Mõõdukalt vastuvõtlik

Vastuvõtlik

Pärsia mailane  Veronica persica

Vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Põldkannike  Viola arvensis

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlik

Väga vastuvõtlikud - 95-100% mõju;

Vastuvõtlikud - 85-94,9% mõju;

Mõõdukalt vastuvõtlikud - 70-84,9% mõju.

Kasutusjuhend

Maister Power OD pritsitakse maisipõllule, kui umbrohud on tärganud ja maisil on 2 kuni 6 lehte (BBCH 12-16). Ehkki preparaat toimib tõhusalt ka suurtele umbrohtudele, soovitame  umbrohutõrje teha siiski kuni maisi 6 lehe faasini, et umbrohud ei kasvaks liiga suureks ega hakkaks kultuurtaimega konkureerides saaki mõjutama. Ülekasvanud umbrohud on keemilisele tõrjele vähem vastuvõtlikud. Kui maisil on rohkem kui 6 lehte, imendub läbi rohelise taime pinna rohkem toimeaineid maisi kudedesse ning suureneb oht, et kultuuril tekib kasvupidurdus.

Kulunorm: 1,0 – 1,5 l/ha

Vee kulu: 200-300 l/ha

Lubatud pritsida 1 kord vegetatsiooniperioodil.

Vihmakindlus:  2 tunni möödumisel pritsimisest

Soovitused

-     Maister Power OD ei soovitata pritsida, kui õhutemperatuur üle +25 °C ning sellele lisandub intensiivne päikesekiirgus ja väike veevaru mullas. Niisugustes tingimustes pritsituna võib Maister Power OD kultuurtaimele fütotoksiline olla (tekivad lehtede põletused ja/või kasvupidurdus). Pritsimine õhtusel ajal vähendab võimalikku negatiivset mõju maisile.

-     Maister Power OD pritsimine ajal, mil on suured päevase ja öise temperatuuri kõikumised (vahe on > 20 °C) või kui temperatuur on kestvalt alla +10 °C, eriti koos pikema vihmaperioodiga, võib samuti tekitada maisil ajutisi stressisümptomeid ning kasvupidurdust.

-     Maister Power OD-d ei soovitata pritsida taimedele, mis kannatavad tugeva stressi käes kas põua, kuumuse, öökülma, üleujutuse, erosiooni, tugeva haiguste infektsiooni või toitainete puuduse tõttu.

Viljavaheldus

Tavapärase rotatsiooni korral võib pärast Maister Power OD-ga pritsitud maisi koristust külvata järgmisi kultuure:

Talinisu ja taliotra võib külvata 4,5 kuud pärast Maister Power OD pritsimist;

Teoreetiliselt võib 5 kuud pärast pritsimist külvata talirapsi, kuid see ei sobi kokku Eesti tavapärase viljeluspraktikaga. Seega võib Eestis rapsi külvata alles järgmisel hooajal.

Järgmisel kevadel pärast pritsimist võib külvata: suvinisu, suviotra, suvirapsi, suhkrupeeti, hernest, põlduba, raiheina ning maha panna kartulit.

Enne külvi/mahapanekut soovitatakse põld künda.

Kultuuri hävimise korral võib asenduskultuurina külvata maisi. Pritsimise ja külvi vahele peab jääma vähemalt kolm nädalat. Maisi korduskülvile peab eelnema mullaharimine. Otsekülv või minimeeritud harimine ei ole soovitav.

Paagisegud

Maister Power OD-d võib segada enamike insektitsiidide, fungitsiidide ja teiste herbitsiididega. Mikroväetiste, OD-formulatsiooni insektitsiidide (nt Proteus OD) ja organofosfaat- või karbamaat-gruppi kuuluvaid insektitsiide (nt Danadim) ja Maister Power OD pritsimise vahele soovitame jätta 7 päevase intervalli, et vältida fütotoksilisust ja võimalikku kasvuseisakut maisi taimedes. Kui Maister Power OD ja OD-formulatsiooni putukatõrjevahendite vahele ei ole võimalik intervalli jätta, kasutage paagisegus OD-formulatsiooni insektitsiididega Maister Power OD madalamat soovitatud kulunormi.

Pakendi suurus: 5 l

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG