Biscaya - Insektitsiidid

Biscaya

Süsteemne insektitsiid putukkahjurite tõrjeks tali-ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil ning maasikal.

Tooteliik: insektitsiidid

Kultuurigrupp: Raps, marjakultuurid

Toimeaine: tiaklopriid 240 g/l

Preparaadi vorm: õlidispersioon

 

  • Võib kasutada rapsi õitsemise ajal
  • Süsteemne mõju, imendub kiiresti taimesse
  • Kinnitub hästi putukkahjurile
  • Mõjub kahjuritele kõigis arengufaasides
  • Kiirelt vihmakindel
  • Mõjub ka hiilamardikale, kes on kontaktsete tõrjevahendite suhtes resistentsed

 

Toimemehhanism:

Biscaya on süsteemne insektitsiid. Toimeaine tiaklopriid kuulub neonikotinoidide keemilisse klassi. Biscaya lahus imendub translaminaarselt taime kudedesse ning levib taimes koos taimemahladega. Tänu süsteemsele toimele kaitseb Biscaya kahjurite eest ka pärast pritsimist juurde kasvanud taime lehti ja võrseid. Biscaya mõjub putukkahjuritele akuutse mürgina läbi seedetrakti ning kahjustab närvisüsteemi.

Toimespekter

Biscaya tõrjub tali- ja suvirapsi ning tali- ja suvirüpsi kahjustavaid hiilamardikat ja kõdra-peitkärsakat. Tõrjub edukalt nii vastseid kui valmikuid ja hävitab ka pärast pritsimist munadest väljuvad vastsed.

Mõju aeg

Normaalsete kasvutingimuste korral ning soovitatud kulunormi kasutamisel kestab mõju kahjuritele vähemalt ühe nädala. Kui kultuuri kasv on väga kiire, võib mõju jääda veidi lühemaks, aeglase kasvu korral aga on pikem kui 7 päeva.

Visuaalne mõju

Preparaadi toime ei ole silmaga koheselt märgatav. Kahjurite liikumisvõime väheneb järk-järgult ning täielik närvihalvatus saabub mõne päeva jooksul.

Toimeaine tiaklopriid avaldab tugevat söömapärssivat mõju. Seetõttu kahjurid pärast pritsimislahusega kokkupuutumist enam kultuuri ei kahjusta, isegi kui nende liikumisvõime säilib veel mõne päeva  jooksul pärast pritsimist.

Taimede õitsemisaegne pritsimine

Preparaati on lubatud kasutada hiilamardika tõrjumiseks rapsi- ja rüpsipõldudel taimede õitsemise ajal.

Hoiatus

Mitte pritsida taimi mesilaste aktiivse tegevuse ajal. Õitsvat rapsi ja rüpsi tuleb pritsida ajal, mil mesilased aktiivselt ei tegutse (kl 22.00 – 05.00). Sama tingimus kehtib ka, kui põldudel esineb õitsvaid umbrohtusid.

Põldkatsed: mõju mesilaste toitumise aktiivsusele õitsva rapsi pritsimisel

- Mesilaste arv m² õitsva suvirapsi taimikul

 Biscaya

DBT = Päevi enne pritsimist
DAT = Päevi pärast pritsimist

Biscaya OD ei mõjuta mesilaste aktiivsust põllul. Mesilaste lendluse intensiivsuse joon järgib pritsimata alal toimetavate mesilaste aktiivsuse joont.

 

Kasutusjuhend

Kulunorm: 0,3 l/ha.

Hiilamardikat tõrjutakse kahjurite ilmumisel, kui nende arvukus ületab tõrjekriteeriumi, alates rapsi kasvufaasist, mil tipulehtede rosetis on eraldatavad õierao ja pungade alged (BBCH51) kuni täisõitsemiseni. Rapsi hilisemas kasvufaasis hiilamardikas enam rapsile saaki vähendavat kahju ei tekita.

Kõdra-peitkärsaka tõrjumiseks pritsitakse taimede õitsemisfaasis, kui kahjurite arvukus on ületanud tõrjekriteeriumi.

Kõdra-peitkärsaka kahjustuste vähenemisel väheneb ka kõdrasääse kahjustus, kes tavaliselt kasutab kõtra sisenemiseks kõdra-peitkärsaka poolt tehtud avaust.

Lubatud on pritsida üks kord kasvuajal.

Töölahuse kulu: 150 – 200 l/ha

Ooteaeg: 28 päeva

Paagisegud

Biscaya sobib segamiseks fungitsiididega, nt Prosaro, Propulse, Tilmor ja mõnede herbitsiididega, samuti koos vees lahustuvate mikroelementide ja leheväetistega.

Mitmed putukatõrjevahendid on mesilastele ja teistele tolmeldavatele putukatele eraldipritsituna suhteliselt ohutud. On oluline teada, et segudes fungitsiididega muutub enamik putukatõrjevahenditest mesilastele ohtlikeks. Biscaya on ainus Eestis kasutamiseks registreeritud insektitsiid, mis haigustõrjevahenditega koos kasutamisel ei muutu mesilastele kahjulikuks.

Paagisegude ohutus mesilastele

Saksamaa klassifikatsioon

Preparaat

 

Kulunorm l/ha

 

Biscay

B4

 

Avaunt,

Plenum

B1

Mavrik

B4

Fastac, Karate Zeon

B4

Bulldock, Decis, Fury

B2

Propulse

1,0

B4

B1

B2

B2

B2

Orius

1,5

B4

B1

B2

B2

B2

Folicur

1,5

B4

B1

B2

B2

B2

Prosaro

1,0

B4

B1

B2

B2

B2

Juventus

1,5

B4

B1

B2

B2

B2

Mirage 45 EC

1,5

B4

B1

B2

B2

B2

Ohuklassid

  • B1 – mesilastele väga mürgine
  • B2 – mesilastele mürgine
  • B3 – mesilastele kahjulik
  • B4 – mesilastele ohutu

 

Kasutamine maasikal avamaal ja kasvuhoones

Maasikal võib Biscaya’ga tõrjuda pistmis-imemissuiste ja haukamissuistega putukaid nagu maasika-õielõikaja, -lehemardikas, - lehemähkur, rohulutikas.

Biscaya mõjub kahjurputukatele läbi kontakti kehapinnaga ja süsteemselt läbi seedetrakti, kui kahjur imeb pritsimislahust sisaldavat taimemahla.

Pritsitakse kahjurite ilmumisel pärast maasika aktiivse kasvu algust kuni õitsemise alguseni. Kulunorm 0,3 l/ha.

Lubatud on pritsida üks kord kasvuajal.

Töölahuse kulu: 150 – 200 l/ha

Ooteaeg: 3 päeva.

Minimaalne õhutemperatuur pritsimise ajal on soovitavalt 10°C .

Vihmakindlus: 1-2 tundi.

 

Kasutuspiirangud: ei ole lubatud kasutada lähemal kui 10 m veekogudest.

Vältimaks pritsimisudu kandumist pinnasele ja kõrvalasuvatele kultuuridele tuleb pritsil kasutada piirajat.

 

Pakend: 1 l, 5 l

 

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG