Confidor

Insektitsiid lehetäide, karilaste ja ripslaste tõrjumiseks kurgil, tomatil, paprikal ja dekoratiivtaimedel kasvuhoones.

Tooteliik:  Insektitsiidid 

Kultuurigrupp:  Köögiviljad 

Toimeaine: Imidaklopriid 700 g/kg

Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid

  • Süsteemne, akuutne ja kontaktne mõju
  • Lai toimespekter
  • Paindlik kasutusviis – imendub taimesse nii lehtede kui juurte kaudu
  • Paljudele kasulikele putukatele ei ole ohtlik

Toimemehhanism:
Confidor on süsteemne insektitsiid, mille toimeaine liigub taimes vabalt nii juurtest maapealsetesse taimeosadesse kui vartest ja lehtedest alla juurtesse. Confidor sobib nii taimede pritsimiseks kui kastmiseks peamiste kahjurite – lehetäide, kasvuhoonekarilase ja ripslaste vastu kurgil, tomatil, paprikal ja dekoratiivtaimedel kasvuhoones.

Kasutusjuhend:
Confidor võib lisada kastmisvette või pritsimislahusesse. Oluline on alustada tõrjet kohe, kui märgatakse putukate ilmumist taimedele või nende poolt tekitatud esmaseid kahjustusi.


KURK, TOMAT, PAPRIKA
:

Taimede pritsimisel:
Kulunorm: 0,035% töölahus (35 g/100 l veele/ 1000 taime kohta).
Töölahuse kulu: 130 l/100 m2

Taimede kastmisel:
Tomat: 0,007% töölahust 0,1 l / 1 taime kohta (7 g / 100 l veele/ 1000 taime kohta)
Kurk, paprika: 0,014% (14 g / 100 l veele /1000 taime kohta).
Kasutatakse ainult 1 kord saagihooaja vältel. Kui preparaati kasutatakse kastmissüsteemi kaudu, tuleb kontrollida, et kastmissüsteemi ei jääks töölahuse jääke.


DEKORATIIVTAIMED:

Taimede pritsimisel:
Kulunorm: 0,035% töölahus (35 g/100 l veele).
Töölahuse kulu: 130 l/100 m2
Pritsimisel on oluline, et taimed saaksid pritsimislahusega ühtlaselt kaetud. Samas ei tohi taimi tilkuvmärjaks pritsida.

Taimede kastmisel:
Kulunorm: 0,035% kastmislahus (35 g / 100 l veele).
Töölahuse kulu: 70 ml / 12-14 cm läbimõõduga potile.
Kasutatakse kuni 2 korda hooaja vältel. Nõutav intervall 2 nädalat.
Confidor'i toime on tõhusam, kui kasvusubstraat saab veidi kuivada enne preparaadiga kastmist. Sellisel juhul tungib töölahus kiiremini taime juurtesse.
Preparaadi mõju avaldub juba mõne päeva pärast ning kestab tavaliselt 1-4 nädalat.

Ooteaeg: 4 päeva. Pritsituna on kahjulik kasvuhoonekarilase jt kahjurite bioloogilistele vaenlastele 2-4 nädala vältel.


Märkused:

  • Taimede pritsimisel tuleb jälgida, et ei pritsitaks ereda päikesevalguse ajal keskpäeval. Pritsimise mõju on efektiivsem 15-30° C õhutemperatuuri juures, kui taimede ainevahetus on aktiivne. Pärast pritsimist tuleb kasvuhoone hoolikalt õhutada. Enne töötajate kasvuhoonesse lubamist peavad pritsitud taimed täielikult kuivanud olema. Pritsitud alale võib ilma kaitsevahenditeta minna 24 h pärast pritsimist.
  •  Kasutamisel kastmissüsteemi kaudu on preparaadi toime tõhusam, kui substraadil lubatakse enne Confidor'iga kastmist kergelt taheneda. Sel juhul imendub Confidor'i sisaldav kastmisvesi kiiremini taime juurteni. Preparaadi mõju kastmise kaudu avaldub visuaalselt mõne päev möödumisel pärast kastmist ning kestab kuni 4 nädalat.


Piirangud:

  • Resistentsuse tekkimise vältimiseks tuleb tõrjesüsteemis kasutada ka teisi keemilisi putukatõrjevahendeid.
  • Preparaat on mullas liikuv, seetõttu ei sobi see kahjurite tõrjumiseks neil peenardel, mis on looduslikust maapinnast eraldamata.
  • Preparaati ei tohi kasutada lähemal kui 30 -100 m kaevudest ja muust pinna- ning põhjaveest.
  • Preparaat on ohtlik mesilastele ja teistele tolmeldavatele putukatele, seetõttu tuleb vältida preparaadi kasutamist mesilaste aktiivse lendluse ajal. Preparaati ei tohi kasutada lähemal kui 60 m mesilastarudest ilma mesilastarude omaniku loata.


Pakend:
200 g

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG