Falcon Forte - fungitsiid

Falcon Forte

Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid haiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil, tritikalel ja kaeral.

Tooteliik:  Fungitsiidid 

Kultuurigrupp:  Teraviljakultuurid 

Toimeained: protiokonasool 53 g/l, spiroksamiin 224 g/l, tebukonasool 148 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

 

 • kolm toimeainet – väga lai toimespekter
 • eriti tõhus kõrreliste jahukaste tõrjel
 • tugevdatud toime nisu-pruunlaiksuse ja helelaiksuse vastu
 • Samaaegselt toimivad kaks erinevat toimemehhanismi, mis kindlustavad, et haigustekitajad ei muutu resistentseks
 • Imendub kiiresti taimesse
 • Silmaga nähtav kiire raviv mõju
 • Pikaajaline toime
 • Paindlik pritsimisaeg

Toimeviis

Falcon Forte on süsteemne fungitsiid, mis tõrjub efektiivselt nii lehtedele kui pähikutele lööbivaid haigusi. Falcon Forte mõjub nii haigust ennetavalt (profülaktiliselt) kui ravivalt – pritsides esimeste haigustunnuste ilmnemisel, lööbinud haigustekitaja areng peatub ja seenpatogeen sureb.

Tõrjespekter:

Lehtedele lööbivad haigused:

 • Kõrreliste helelaiksus lehtedel (Septoria tritici)
 • Nisu-helelaiksus (Septoria nodorum)
 • Nisu triiptõvik e Nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici repentis)
 • Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)
 • Kollane rooste (Puccinia striiformis)
 • Pruunrooste (Puccinia recondita)
 • Kroonrooste (Puccinia coronata)
 • Odra-leherooste (Puccinia hordei)
 • Võrklaiksus odral (Pyrenophora teres)
 • Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
 • Ramulaaria (Ramularia collo-cygni)
 • Füsioloogilised lehelaiksused

Viljapead kahjustavad haigused:

 • Kõrreliste helelaiksus viljapeadel (Septoria nodorum)
 • Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)

Kasutusjuhend:

Falcon Forte kulunorm on 0,6 – 0,8 l/ha.

Lehtedele lööbivate haiguste tõrjeks pritsitakse enne haiguslaikude nähtavat lööbimist lehtedele või koheselt esimeste haigustunnuste ilmumisel. Nisu, tritikale ja rukki puhul langeb pritsimisaeg enamasti ajavahemikku kõrsumise algusest õitsemise lõpuni (BBCH 30-69), otra ja kaera pritsitakse võrsumise keskel, kui taimel on moodustunud kolm kõrvalvõrset, kuni õitsemise alguseni (BBCH 23-61).

Viljapead kahjustavate haiguste tõrjeks pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loomise keskpaigast kuni õitsemise lõpuni (BBCH 55-69), otra pritsitakse loomise algusest kuni õitsemise alguseni (BBCH 51-61).

Mõju kestus sõltub peamiselt haiguse leviku kiirusest ja intensiivsusest, kasutatud kulunormist ja pritsimise kvaliteedist. Falcon Forte mõju kestab tavaliselt 3-4 nädalat.

Kui haigustõrjet plaanitakse teha ainult üks kord kasvuperioodil, siis soovitatakse pikima toimeaja kindlustamiseks pritsida Falcon Forte suurima soovitatud normiga.

Töölahuse kulu: 100 – 400 l/ha.
Lubatud pritsida kasvuajal kuni 2 korda.
Ooteaeg: 35 päeva.

Minimaalne õhutemperatuur pritsimisel, mille juures preparaat toimib on:
+5°C jahukaste tõrjel,
+12°C teiste haiguste tõrjumisel.

Vihmakindlus: 1 tunni möödudes pritsimisest, kui pritsimislahus on lehtedel kuivanud. Mitte pritsida, kui taimede lehed on märjad!

Märkused: Falcon Forte ei ole soovitatud kulunormiga kasutades kultuurtaimedele fütotoksiline. Kui pritsitakse kultuurile ebasoodsates tingimustes (madala õhuniiskuse juures, õhutemperatuur alla +12°C või üle +25°C), võib taimedel pärast pritsimist lühiajaliselt esineda kollakas toon, mis kasvu edenedes kaob ning hiljem saagile mõju ei avalda.

Segatavus teiste preparaatidega: Falcon Forte't võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega ja vedelväetistega. Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Falcon Forte pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused). Küsimuste tekkimisel pöörduda Eestisse toimetaja või tootjafirmaesindaja poole.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG