Input Fungitsiid

Input

Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid, kaitsva ja raviva toimega juurestikku, lehti ja viljapead kahjustavate haiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel.

Tooteliik: Fungitsiidid 

Kultuurigrupp: Teraviljakultuurid 

Toimeained: protiokonasool 160 g/l, spiroksamiin 300 g/l 

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

 

 • Kaitseb nii taimede juurestikku, võrseid, lehti kui viljapead haiguste eest
 • Väga tõhus võrsehaiguste kompleksi, eriti silmlaiksuse tõrjel
 • Tõrjub efektiivselt jahukastet
 • Kandev jõud - tänu spiroksamiinile kiirem ja kestvam toime
 • Ideaalne partner fungitsiidide kombineerimisel integreeritud taimekaitses
 • Füsioloogiline mõju taimede ainevahetusele, klorofülli tootmisele ja saagi moodustumisele

Toimemehhanism:
Input on süsteemne fungitsiid juurestikku, lehti ja viljapead kahjustavate haiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel. Input pakub nii ennetavat kui ravivat kaitset – seda võib kasutada nii enne haiguse nähtavat lööbimist kui peale haiguslaikude ilmumist taimel.

Protiokonasool on uue põlvkonna asool-tüüpi toimeaine, mis toimib nii haigust ennetavalt kui haigustekitajat hävitavalt ning millel on suurim tõrjespekter asoolide seas. Protiokonasool põhjustab raku vaheseinte ja rakuseinte süsteemi lagunemist haigustekitajas. Seenehüüfid paisuvad ning lõhkevad ning nende edasine kasv lakkab. Seeneniidistik ei tungi taimesse ning haiguse levik on peatatud. Seen edasi ei paljune. Protiokonasool liigub taimes aktiivselt, jõudes ka nendesse kasvupunktidesse ja lehetippudesse, mis pritsimise hetkel polnud veel välja arenenud. Osa toimeainest säilib aga aktiivsena seal, kuhu ta pritsimise hetkel sattus. See tagab toimeaine ühtlase jaotumise taimes ning garanteerib kestva kaitse kogu taimele.

Spiroksamiin: on kõrge bioloogilise aktiivsusega aine, mis mõjub eriti tõhusalt jahukaste vastu. Lisaks soodustab spiroksamiin teiste toimeainete imendumist taimesse, kiirendades nii preparaadi imendumist, parandades selle toimet kui muutes seda vihmakindlamaks. Spiroksamiin toimib süsteemselt ning seetõttu mõjub taimedele nii kaitsvalt kui ravivalt ning haigustekitajale hävitavalt. Spiroksamiini kahjustav mõju haigusele erineb asoolide ja strobiluriinide toimemehhanismist ning on seetõttu ideaalne partner resistentsuse tekkimist vältivas integreeritud taimekaitses, kus kombineeeritakse erineva toimeviisiga fungitsiide.

 

Toimespekter
Juurestikku ja võrseid kahjustavad haigused:

 • Kõrreliste silmlaiksus (Pseudocrcosporella herpotrichoides)
 • Punakastetõved e fusarioosid (Fusarium spp.)
 • Risoktonioos, tõusmepõletik (Rhizoctonia cerealis)

Lehti nakatavad haigused:

 • Kõrreliste helelaiksus lehtedel e septorioos (Septoria tritici)
 • Helelaiksus viljapeadel (Stagonospora nodorum)
 • Nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici repentis)
 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
 • Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)
 • Pruunrooste (Puccinia recondita)
 • Kollane rooste tritikalel (Puccinia striiformis)
 • Odra-leherooste (Puccinia hordei)
 • Kõrreliste võrklaiksus (Pyrenophora teres)
 • Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
 • Kollane rooste rukkil (Puccinia striiformis)
 • Rukki-leherooste (Puccinia dispersa)

Viljapead kahjustavad haigused:

 • Fusarioosid (Fusarium spp. – F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceum)
 • Lumiseen (Microdochium nivale)
 • Helelaiksus viljapeadel (Stagonospora nodorum)
 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

Kasutamine
Kulunorm
kõikidel teraviljadel: 0,8 – 1,0 l/ha

Pritsimisaeg:

 • Juurestikku ja võrseid kahjustavate haiguste tõrjeks pritsitakse võrsumise kõpul-kõrsumise algul, kuni teise kõrresõlme moodustumiseni.
 • Lehti nakatavate haiguste tõrjeks pritsitakse hiljemalt esimeste haigustunnuste ilmnemisel lehtedel - nisul, rukkil ja tritikalel kõrsumise algusest õitsemise lõpuni ning odral kõrsumise algusest õitsemise alguseni.
 • Viljapead kahjustavate haiguste tõrjeks pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loomisfaasis kuni õitsemise lõpuni ning otra loomisfaasis õitsemise alguseni.

Toimeaeg
Preparaadi mõju kestus sõltub haiguste intensiivsusest, kasutatud kulunormist ja pritsimise kvaliteedist. Input pakub üldjuhul kaitset haiguste eest vähemalt 3 – 4 nädalat. Kui kasvuperioodi jooksul plaanitakse teha ainult üks pritsimine, soovitatakse pikema mõju saavutamiseks pritsida kõrgeima soovitatud kulunormiga.

Hooajal on lubatud pritsida üks kord.

Optimaalne vee hulk: 200-400 l/ha
Vihmakindlus: 30 minutit

Ooteaeg: 35 päeva

Tööoode: Ilma kaitsevahenditeta isikud hoida pritsitud alast eemal vähemalt 5 päeva pärast pritsimist.

 

Segatavus teiste preparaatidega: Input'i võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja vedelväetistega (kelaadi vormis). Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Input pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile ohutuim on, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused). Küsimuste tekkimisel pöörduda tootja või maaletooja esindaja poole.

Pakend: 5 l

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG