Siltra Xpro - fungitsiidid

Siltra Xpro

Laia toimespektriga, kaitsva ja pika raviva toimega süsteemne fungitsiid teraviljahaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil, tritikalel ja kaeral.

Toote liik: Fungitsiidid

Kultuurigrupp: Teraviljakultuurid

Toimeained: biksafeen 60 g/l, protiokonasool 200 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

 

 • Saagilisa: keskmiselt 0.25 t/ha lisasaak vrd teiste fungitsiididega
 • Pikk toimeaeg:
  • Pidev toimeaine kättesaadavus/imendumine
  • Toimib 3 nädalat kauem kui teised fungitsiidid
  • Rohendav mõju:
   • 30% rohkem rohelist pinda  2&3 lehel
  • Põuakindlus
  • Hilisem vananemine
  • Formulatsiooni eelised
   • Äärmiselt hea lehe kattuvus
   • Vihmakindlus minutitega
  • Tõhusaim mõju:
   • Septorioos, pruunlaiksus, fusarioos, roosted
   • Äärislaiksus, võrklaiksus

Toimemehhanism:

Siltra Xpro on süsteemne fungitsiid, mis sisaldab kahte toimeainet. Kumbki toimeaine kuulub erinevasse keemilisse klassi ning mõjutab haigustekitajat erineval viisil.

- biksafeen on täiesti uus toimeaine, mis kuulub karboksamiidide keemilisse klassi ning on lokaalsüsteemne fungitsiid. Biksafeen pakub kaitset haiguste vastu pika aja vältel ning on efektiivne väga paljude teravilja kahjustavate seenhaiguste, eriti kõrreliste helelaiksuse, roostehaiguste ning odra-võrklaiksuse vastu. Lisaks kaitsvale toimele haiguste vastu mõjutab biksafeen positiivselt ka taimede ainevahetust, taimed on rohelisemad ning põuakindlamad.

- protiokonasool kuulub asoolide keemilisse gruppi, on süsteemne, ennetava ja raviva toimega ning mõjub kestvalt ja tõhusalt paljude taimehaiguste vastu. Eriti efektiivne on protiokonasool nisu-helelaiksuse ja nisu-pruunlaiksuse vastu, samuti fusarioosi vastu teraviljapeadel, aga ka jahukaste vastu ning odra-võrklaiksuse ja äärislaiksuse vastu teraviljadel.

Kahe toimeaine tasakaalustatud mõju võimaldab efektiivselt tõrjuda kõiki majanduslikult olulisi taimehaigusi tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel.

Siltra Xpro mõub kõige tõhusamalt, kui pritsitakse ennetavalt, st enne haiguslaikude nähtavat ilmumist taimedele. Eriti oluline on ennetav (profülaktiline) tõrje ülemisi lehti kahjustavate agressiivsete haiguste vastu nagu nisu-pruunlaiksus, nisu-helelaiksus ja odra-võrklaiksus. Pritsimine pärast esimeste haigustunnuste tekkimist taimedel hävitab seeneniidistiku haiguskolletel ning takistab haiguse edasist levikut, kuid kaitseaeg võib seetõttu olla lühem ning põldu tuleb jälgida, et järgneva pritsimise vajadus õigeaegselt kindlaks määrata.

Toimespekter:

Tali- ja suvinisu:

-       Lehti nakatavad haigused:

 • Helelaiksus lehtedel (Septoria tritici - Mycosphaerella graminicola)
 • Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria nodorum)
 • Nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici repentis)
 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
 • Pruunrooste (Puccinia recondita)
 • Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)

-       Viljapead kahjustavad haigused:

 • Fusarioosid (Fusarium spp. – F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceum)
 • Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria nodorum)
 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

Tali- ja suvioder:

-       Lehti nakatavad haigused:

 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
 • Odra-leherooste (Puccinia hordei)
 • Kõrreliste võrklaiksus (Pyrenophora teres)
 • Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
 • Ramulaaria (Ramularia collo-cygni)

-       Viljapead kahjustavad haigused:

 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

Rukis:

-       Lehti nakatavad haigused:

 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
 • Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
 • Rukki-leherooste (Puccinia dispersa)

-       Viljapead kahjustavad haigused:

 • Fusarioosid (Fusarium spp.)
 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

Tritikale:

-       Lehti nakatavad haigused:

 • Helelaiksus lehtedel (Septoria tritici - Mycosphaerella graminicola)
 • Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria nodorum)
 • Nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici repentis)
 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
 • Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
 • Pruunrooste (Puccinia recondita)
 • Kollane rooste (Puccinia striiformis)

-       Viljapead kahjustavad haigused:

 • Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria nodorum)
 • Fusarioosid (Fusarium spp.)
 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

Kaer:

-       Lehti nakatavad haigused:

 •  Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
 • Võrklaiksus kaerale (Pyrenophora avenae)

-       Viljapead kahjustavad haigused:

 • Fusarioosid (Fusarium spp.)
 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

Kasutusjuhend:

Kulunorm: 0,75 – 1,0 l/ha

Pritsimisaeg:

-       Lehti kahjustavate haiguste tõrjeks pritsitakse enne haigustunnuseid või hiljemalt esimeste haigustunnuste ilmnemisel lehtedel – tali- ja suvinisul, rukkil ja tritikalel kõrsumise algusest õitsemise lõpuni, tali- ja suviodral  ning kaeral kõrsumise algusest õitsemise alguseni.

-       Viljapead kahjustavate haiguste tõrjeks pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loomise algusest kuni õitsemise lõpuni ning otra ja kaera loomise algusest õitsemise alguseni.

Ooteaeg: 35 päeva

Siltra Xpro kaitseb odrataimi füsioloogiliste lehelaiksuste eest. Füsioloogilised lehelaiksused ei ole põhjustatud haigustekitajatest, vaid spetsiifilistest ilmastikutingimustest, nt intensiivne päikesekiirgus, kuiv ja kuum ilm, tolmuterade sattumine lehtedele ja sordi tundlikkus nendele tingimustele.

Siltra Xpro’ga pritsimise järel tugevneb taime füsioloogiline tervis – taimed on rohelisemad, lehepind suurem, klorofüllisisaldus kõrgem.

Toimeaeg:

Preparaadi mõju kestus sõltub haiguste intensiivsusest, kasutatud kulunormist ja pritsimise kvaliteedist. Siltra Xpro pakub üldjuhul kaitset haiguste eest vähemalt 4 nädalat. Haiguste ennetava pritsimise korral on mõju tõhusam ja kestab kauem. Kui kasvuperioodi jooksul plaanitakse teha ainult üks pritsimine, soovitatakse pikema mõju saavutamiseks pritsida kõrgeima soovitatud kulunormiga.

Maksimaalne kasutuskordade arv: Hooajal võib Siltra Xpro’d pritsida kuni 2 korda (intervall kahe pritsimise vahel vähemalt 14 päeva).

Optimaalne vee hulk: 100-300 l/ha. Tiheda kultuuri ja kõrgema taime korral soovitatakse kasutada suuremat vee hulka.

Vihmakindlus: 1 tund, kuni pritsimislahus on lehepinnal kuivanud.

Segatavus teiste preparaatidega: Siltra Xpro’d võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja vedelväetistega (kelaadi vormis). Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Siltra Xpro pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile ohutum on, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused). Küsimuste tekkimisel pöörduda maaletooja firma või tema esindaja poole.

Pakend: 5 l

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG