Variano Xpro - fungitsiid

Variano Xpro

Laia toimespektriga ja pika toimeajaga süsteemne fungitsiid teraviljahaiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel

Tooteliik: Fungitsiidid

Kultuurigrupp: Teraviljad

Toimeained: biksafeen 40 g/l, fluoksastrobiin 50 g/l, protiokonasool 100 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

 • Kolme tugeva, erineval viisil mõjuva partneri koostoime
 • Suurepärane mõju oluliste teraviljahaiguste vastu, eriti silmlaiksus ja nisu-pruunlaiksus
 • Suurem saak moodustub tänu tõhusale haigustõrjele ja taime füsioloogia stimuleerimisele
 • Pikim toime ja kaitseaeg haiguste vastu
 • Spetsiaalselt koostatud teravilja haiguste anti-resistentsuse strateegiat arvestades

Xpro tehnoloogia

…on unikaalne tehnoloogia, kus kaks kõige tõhusamat fungitsiidide toimeainet on kombineeritud erilisse Leafshield formulatsiooni.

Xpro tehnoloogia võimaldab:

 • pikaajalist ennetavat ja ravivat kaitset haiguste eest;
 • rohendavat toimet taimedele, mis parandab oluliselt nende põuakindlust ning
 • stimuleerib kasvu üldiselt;
 • märgatavalt suuremat saaki.

Xpro tehnoloogia kindlustab optimaalse haigustõrje tänu õigete toimeainete õigele vahekorrale lahuses. Xpro preparaadid on valmistooted, millele ei ole vaja lisada teisi fungitsiide ning kulutada aega ja energiat keeruliste paagisegude valmistamiseks. Oluline on ka, et seeläbi tekib vähem kasutatud pakendeid ja kemikaalijääke.

Nutikalt kombineeritud toimeained, mida täiendavad Leafshield formulatsiooni kuuluvad kleepained jm, toob Xpro tehnoloogia kaudu teraviljade haigustõrje uuele tasemele, kus taimed on kaitstud ka selliste haigustekitajate tüvede eest, mis muudele tõrjevahenditele resistentseks on muutunud.

Xpro tehnoloogia on konkurentsitult kõige laiema tõrjespektriga ja pikima kaitseajaga haigustõrje, mis on väga tõhus meil enamlevinud teravilja haiguste vastu nagu septorioos e helelaiksus, fusarioos e punakastetõved, nisu-pruunlaiksus ja nisu kollane rooste.

Xpro tehnoloogiale on iseloomulik, et selle kasutamine tõstab oluliselt taimede saagivõimet.

Leafshield on uus, patenteeritud, tõhus formulatsioonisüsteem, mis toetab Xpro toodete saaki tõstvat mõju.

 • Olles lehele kinnitunud, paisutavad Leafshield formulatsiooni kleepained vahakihti lehe pinnal ning biksafeen ja protiokonasool pääsevad kiiresti lehte sisse. Xpro preparaadid on tänu sellele väga heade ravivate omadustega ning peatavad kiiresti juba lööbinud haiguse leviku.
 • Teised formulatsiooni komponendid aitavad säilitada biksafeeni ja protiokonasooli reservuaari ilmastikukindlalt lehe pindmistes kihtides, nii et toimeained saava püsivalt imenduda lehe sisse. Seetõttu on Xpro toodete kaitse- ja toimeaeg märgatavalt pikem ja leht püsib rohelisena.
 • Leafshield sünkroniseerib  mõlema toimeaine lehte tungimist ja taimes liikumist ning haigustekitaja ei muutu resistentseks Xpro preparaatide vastu.

Leafshield võimaldab vähendada pritsimislahuse hulka (kuid mitte alla 100 l/ha), kindlustades ikkagi lehe väga ühtlase kattumise pritsimislahusega.

 • Leafshield tehnoloogia aitab Xpro toodetel toimida püsivalt hästi iga ilmaga - vihmakindlus  saabub 10-60 minutiga !
 • Leafshield muudab suurtel teraviljapindadel tegutsevatel edukatel põllumeestel taimekasvatuse edukamaks, turvalisemaks ning sõltumatuks ilmastikutingimustest ja haiguste levikust.

Xpro tehnoloogia - vähendatud tilga vastupanuvõime

 • Spetsiaalsed kleepained vähendavad lahuse tilga pindpinevust. Väiksem pindpinevus = lamedamad tilgad.
 • Paraneb lehe kattuvus lahusega, toimeainete kontakti lehega muutub paremaks.
 • Pritsimislahusest tekib lehe pinnale kaitsekile, mis takistab haiguste kinnitumist.

Variano Xpro toimemehhanism:

Variano Xpro on süsteemne fungitsiid, mis sisaldab kolme toimeainet. Kõik toimeained kuuluvad erinevase keemilisse klassi ning mõjutavad haigustekitajat erineval viisil.

- biksafeen on täiesti uus toimeaine, mis kuulub karboksamiidide keemilisse klassi ning on lokaalsüsteemne fungitsiid. Biksafeen pakub kaitset haiguste vastu pika aja vältel ning on efektiivne väga paljude teravilja kahjustavate seenhaiguste, eriti kõrreliste helelaiksuse, roostehaiguste ning odra-võrklaiksuse vastu. Lisaks kaitsvale toimele haiguste vastu mõjutab biksafeen positiivselt ka taimede ainevahetust, taimed on rohelisemad ning põuakindlamad.

- fluoksastrobiin kuulub strobiluriinide keemilisse klassi, on süsteemne ning pakub haiguste vastu tõhusat ennetavat kaitset. Lisaks mõjub ka ravivalt, peatades juba lööbinud haiguse edasise arengu ning nakatamisvõime. Fluoksastrobiin on laia toimespektriga ja eriti tõhusa mõjuga nisu-helelaiksuse, nisu-pruunlaikususe ja roostehaiguste vastu, samuti fusarioosi vastu teraviljapeadel, aga ka odra-võrklaikuse ning äärislaiksuse vastu. Lisaks on fluoksastrobiinil taimedele rohendav mõju.

- protiokonasool kuulub asoolide keemilisse gruppi, on süsteemne, ennetava ja raviva toimega ning mõjub kestvalt ja tõhusalt paljude taimehaiguste vastu. Eriti efektiivne on protiokonasool nisu-helelaiksuse ja nisu-pruunlaiksususe vastu, samuti fusarioosi vastu teraviljapeadel, aga ka jahukaste vastu ning odra-võrklaiksuse ja äärislaiksuse vastu teraviljadel.

Kolme toimeaine tasakaalustatud mõju võimaldab efektiivselt tõrjuda kõiki majanduslikult olulisi taimehaigusi tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel.

Variano Xpro mõjub kõige tõhusamalt, kui pritsitakse ennetavalt, st enne haiguslaikude nähtavat ilmumist taimedele. Eriti oluline on ennetav (profülaktiline) tõrje ülemisi lehti kahjustavate agressiivsete haiguste vastu nagu nisu-pruunlaiksus, nisu-helelaiksus ja odra-võrklaiksus. Pritsimine pärast esimeste haigustunnuste tekkimist taimedel hävitab seeneniidistiku haiguskolletel ning takistab haiguse edasist levikut, kuid kaitseaeg võib seetõttu olla lühem ning põldu tuleb jälgida, et järgneva pritsimise vajadus õigeaegselt kindlaks määrata.

 

Toimeainete tõrjespekter

Protiokonasool 100 g/l

Mõju: kaitsev ja raviv

 

 • Nisu-pruunlaiksus
 • Helelaiksus e septorioos
 • Fusarioos viljapeal
 • Viljapea helelaiksus
 • Odra-võrklaiksus
 • Äärislaiksus
 • Jahukaste

 

Fluoksastrobiin 50 g/l

Mõju: kaitsev

Lisaks: rohendav

 • Helelaiksus e septorioos
 • Nisu-pruunlaiksus
 • Roostehaigused
 • Odra-võrklaiksus
 • Äärislaiksus
 • Ramulaaria

Biksafeen 40 g/l

Mõju: kestvalt kaitsev

Lisaks: rohendav

 • Nisu-pruunlaiksus
 • Helelaiksus e septorioos
 • Viljapea helelaiksus
 • Roostehaigused
 • Fusarioos viljapeal
 • Odra-võrklaiksus
 • Äärislaiksus
 • Ramulaaria

 

Xpro tehnoloogia pakub pikaajalist ja tõhusaimat kaitset kõikide oluliste teraviljahaiguste eest.

Variano Xpro kaitseb odrataimi füsioloogiliste lehelaiksuste eest. Füsioloogilised lehelaiksused ei ole põhjustatud haigustekitajatest, vaid spetsiifilistest ilmastikutingimustest, nt intensiivne päikesekiirgus, kuiv ja kuum ilm, tolmuterade sattumine lehtedele ja sordi tundlikkus nendele tingimustele.

Variano Xpro’ga pritsimise järel tugevneb taime füsioloogiline tervis – taimed on rohelisemad, lehepind suurem, klorofüllisisaldus kõrgem.

 

Kasutusjuhend:

Kulunorm: 1,0 – 1,25 l/ha

Pritsimisaeg:

-       Lehti kahjustavate haiguste tõrjeks pritsitakse enne haigustunnuseid või hiljemalt esimeste haigustunnuste ilmnemisel lehtedel - nisul, rukkil ja tritikalel kõrsumise algusest õitsemise lõpuni ning odral kõrsumise algusest õitsemise alguseni.

-       Viljapead nakatavate haiguste tõrjeks pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loomise algusest kuni õitsemise lõpuni ning otra loomise algusest õitsemise alguseni.

 

Toimeaeg:

Preparaadi mõju kestus sõltub haiguste intensiivsusest, kasutatud kulunormist ja pritsimise kvaliteedist. Variano Xpro pakub üldjuhul kaitset haiguste eest vähemalt 4 nädalat. Haiguste ennetava pritsimise korral on mõju tõhusam ja kestab kauem. Kui kasvuperioodi jooksul plaanitakse teha ainult üks pritsimine, soovitatakse pikema mõju saavutamiseks pritsida kõrgeima soovitatud kulunormiga.

Maksimaalne kasutuskordade arv: Hooajal võib Variano Xpro’d pritsida kuni 2 korda. Pritsimiste vahele peab jääma 14 päeva.

Optimaalne vee hulk: 200-400 l/ha

Ooteaeg: 35 päeva

Vihmakindlus: 1 tund, kuni pritsimislahus on lehepinnal kuivanud.

Segatavus teiste preparaatidega: Variano Xpro’d võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja vedelväetistega (kelaadi vormis). Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Variano Xpro pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile ohutum on, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused). Küsimuste tekkimisel pöörduda maaletooja firma või tema esindaja poole.

Pakend: 5 l

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG