Küsi meilt

Sisestage oma küsimus CropScience toodete kasutamise kohta alljärgnevasse vormi.
Me hindame Teie arvamust kõrgelt ja ootame ettepanekuid meie toodete ja teenuste kohta. Võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel.

¤Soovin vastust küsimusele ja nõustun, et Bayer CropScience salvestab eelpooltoodud isikuandmed kliendiregistrisse ja kasutab neid Bayeri ja kliendi vahelises suhtluses, näiteks mulle informatsiooni saatmiseks, samuti otsepostituse, statistika, tootearenduse ja turu-uuringute eesmärgil. Andmete esitamine on vabatahtlik. Kliendiregister on Bayer CropScience üldine Baltikumi andmebaas ja registripidaja on Eesti jaoks Bayer OÜ. Registri ja isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes võtke palun ühendust Bayer OÜ, Lõõtsa 2A, 11415 Tallinn, Eesti.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG