Rapsihaigused

Rapsihaigused
Valgemädanik  Valgemädanik ehk Sclerotinia sclerotiorum
 Ristõieliste ebajahukaste Ristõieliste ebajahukaste ehk Peronospora brassicae
 Hahkhallitus rapsil Hahkhallitus rapsil ehk  Botrytis cinerea
 Fomoos Fomoos e tõusmepõletik ehk Phoma lingam
 Ristõieliste kuivlaiksus Ristõieliste kuivlaiksus ehk Alternaria brasslcae
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG