Ristõieliste kuivlaiksus

Alternaria brassicae

Tunnused. Tekitab lehtedel ja kõtradel tumepruune kuni musti kontsentriliste ringidega laike, millel moodustub eoskirme. Taime vartel tekivad piklikud, veidi violetja tooniga laigud.

Nakatumine. Esmased haigustäpid tekivad noore taime idulehtedele. Neil arenenud eosed on aluseks paljudele eospõlvkondadele. Suvirapsi taimedelt kanduvad eosed tuulega talirapsi noortele taimedele, kus talvituvad, edasi arenevad ja nakatavad kevadel ja suvel suvirapsi jne.

Säilimine. Haigus säilib ka nakatunud ja mulda varisenud seemnetel ning taimeosadel.

Kahjulikkus. Nakatunud lehtedel väheneb assimilatsioonipind, mis põhjustab lehtede enneaegse varisemise. Kõtradel hävib seemnete moodustamiseks varutud toitekude, kõdrad kuivavad. Seemned jäävad peeneks ja varisevad seoses kõtrade avanemisega. Saagikadu kuni 50%.

Tõrje. Pritsida taimi õitsemise keskel Folicur'iga. Kulunorm 0,75 -1,0 l/ha

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG