Valgemädanik

Sclerotinia sclerotiorum

Tunnused. Kahjustunud varreosa kattub valge vllditaollse seeneniidistikuga. Alguses tekivad nakkuskolded varre keskel ja alumises osas, hiljem peamiselt ülemises osas kõtrade vahel. Varre sees tekivad mustad 3...15 mm suurused seenmügarad.

Nakatumine. Nakkus tolmub rapsi ja rupsi õitsemise ajal. Nakatunud õielehed jäävad langemisel varre hargnemls- ja lehtede klnnituskohas pidama, mis soodustab taime nakatumist. Talmevars võib kahjustatud köhalt murduda. Taimed kuivavad.

Säilimine. Sklerootsiumid säilivad mullas eluvõimelisena 5...7(10) aastat. Nakatumist soodustab suur niiskus (üle 90%), talmlku lopsakas kasv ja lamandumine.

Kahjulikkus. Kahjustatud taimel jäävad seemned peeneks. Suureneb seemnete varisemine kõtrade kerge avanemise tõttu. Haiguse levikul soodsatel aastatel võib nakatuda üle 50% taimedest ning saaglkadu võib ulatuda üle 1000 kg 1 ha kohta. Tava-aastatel nakatub vald 2-5% taimedest.

Tõrje. Pritsida taimi õitsemise ajal 1 - 2 korda Folicur'iga. Kulunorm 0,75 -1,0 l/ha.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG