Harilik kõrrerooste

Puccinia graminis

Peremeestaimed. Kahjustab kõiki teravilju, kõrsheintaimi, looduslikke kõrrelisi ja kõrsumbrohte, eriti orasheina. Kevadeosed kukerpuul ja mahoonial.

Tunnused. Kõrtel, lehetuppedel, vähem lehtedel, ohetel ja sõkaldel tekivad suve algul oranžid suvieospustulid, milles arenevad suvieosed. Suve lõpul arenevad triipudena paiknevad talieospustulid. Kahjustab enam varaseid tali- ja hiliseid suviteraviljakülve.

Säilimine. Seen säilib taimejäänustel ja kõrretüül, mitmeaastase kõrreliste juurevõsundites, vaheperemeestel.

Kahjulikkus. Tihedalt kõrt ümbritsevad pustulid katkestavad pea varustamise vee ja toitainetega. Pea (pööris) kuivab enneaegselt, terised jäävad kõlujaks, saak väheneb, seemnete kvaliteet langeb. Taliviljade talvekindlus väheneb. Saagikadu võib olla 60-70%.

Tõrje. Vaheperemeestaimede hävitamine. Kõrreliste umbrohtude tõrje. Pritsida taimi kasvuajal Falcon Forte või Folicur'iga.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG