Kõrreliste helelaiksus nisul

Septoria tritici

Kõrreliste helelaiksus

Peremeestaimed. Kahjustub peamiselt nisu.

Tunnused. Lehtedel, kõrtel ja pähikutel tekivad heledad laigud, millel hoolikal vaatlemisel võib näha musti punktikujulisi eoslaid. Pähikute haigestumisel tekivad laigud ka sõkaldele ning pähikud muutuvad kirjuks.

Säilimine. Seen säilib lülieostena kahjustatud taimede jäänustel ja teristel. Taimejäänustel areneb kevadel kotteosjärk, mis on esmanakkuse allikaks.

Kahjulikkus. Haigestunud lehed kuhtuvad enneaegselt. Lehtede assimilatsioonipinna vähenemise tõttu terised valmivad enneaegselt ja jäävad kõlujaks. 1000terise mass väheneb. Saagilangus võib olla 30%. Ühekülgne väetamine soodustab nakatumist.

Tõrje. Seemnete puhtimine Baytan Universal'i, Raxil Extra või Raxil 060 FS-ga. Taimede pritsimine kõrsumisfaasis Falcon'i, Folicur'i või Rombus'ega.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG