Kõrreliste jahukaste

Erysiphe graminis, Blumeria graminis

Kõrreliste jahukaste

Peremeestaimed. Seen esineb kõikidel teraviljadel, paljudel kõrsheintaimedel ja -umbrohtudel.

Tunnused. Kõrtel, lehtedel, lehetuppedel ja mõnikord pähikutel tekib kohev õrn valkjas kirme, mis hiljem tumeneb ja tiheneb. See kirme koosneb seeneniidistikust ja lülieoskandjatest, millelt lülistuvad lahti eosed. Kasvuaja lõpul arenevad kirmes mustad kerakujuiised viljakehad eostega.

Säilimine. Seen säilib viljakehadena kõrretüül ja varisenud lehtedel, samuti niidistikuna mitmeaastastel kõrrelistel. Teraviljade hilised külvid kahjustuvad vähem kui varajased.

Kahjulikkus. Taimed haigestuvad kõikides arengujärkudes ja tugevasti nakatunud lehed kuhtuvad. Taimede kasv kängub, saagikadu võib olla 20-40 kg/ha.

Tõrje. Seemnete puhtimine Baytan Universal'i, Raxil Extra või Raxil 060 FS-ga. Pritsida taimi võrsumisfaasis Falcon'i, Rombus'e või Folicur'iga.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG