Kõrreliste juuremädanik

Gaeumannomyces graminis, Ophiobolus graminis

Peremeestaimed. Nakatuvad peamiselt nisu, rukis, oder ja kõrsheinad.

Tunnused. Võrsumine on pidurdatud, Juured ja korrealused tumenevad ja võivad mädaneda ning surra juba piimküpsuse ajaks. Pead on tühjad ja püstised. Hiljem kattuvad taimed saproobsete seente mustja kirmega.

Säilimine. Seen säilib mullas seeneniidistiku, sklerootsiumide ja eoslatena 2-4 aastat, samuti kõrreliste kõdunemata jäänustel.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG