Kõrreliste silmlaiksus

Tapesia yallundae, Pseudocercosporella herpotrichoidres, Cercosporella herpotichoides

Peremeestaimed. Nakatuvad teraviljad -oder, nisu, rukis, samuti kõrsheinad ja kõrsumbrohud.

Tunnused. Kõrre alumisele sõlmevahele ilmuvad loomise faasis ovaalsed laigud, mis sageli ümbritsevad kogu kõrt. Haiged taimed lamanduvad ja murduvad mitmes suunas.

Säilimine. Seen säilib kõrretüül ja mullas.

Tõrje. Käsutada kõrretugevdajaid, vältida lämmastikuga ühekülgset väetamist. Pritsida taimi võrsumisfaasis või kõrsumise algul Falcon Forte või Folicur'iga.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG