Lumiseen Monographell

Microdochium nivalle, Fusarium nivale

Peremeestaimed. Nakatuvad rukis, talinisu ja kõrsheinad, samuti murutaimed.

Tunnused. Lume alt välja sulanud orasel on õrn

Säilimine. Seen säilib mullas, taimejäänustel ja seemnetel.

 
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG