Lumiseen Monographell

Microdochium nivalle, Fusarium nivale

Peremeestaimed. Nakatuvad rukis, talinisu ja kõrsheinad, samuti murutaimed.

Tunnused. Lume alt välja sulanud orasel on õrn

Säilimine. Seen säilib mullas, taimejäänustel ja seemnetel.

Tõrje. Seemnete puhtlmine Baytan Universal'i või Raxll Extra'ga.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG