Nisu-kõvanõgi

Tilletia caries

Peremeestaimed. Teraviljadest kahjustab ainult nisu.

Tunnused. Haiged taimed erinevad normaalsetest sinakas- või kollakasrohelise värvuse poolest. Nende pead on tervetest kergemad, mistõttu hoiduvad jäigalt püsti. Nisuterise asemel arenevad musta nõgieoste massiga täidetud nõgiterad, mille viljakestad on kahjustamata ja teris väliselt terve. Nõgieoste mass haiseb, lõhn meenutab heeringa soolvett.

Säilimine. Nõgieostena teristes. Mullas eluvõimeline lühikest aega (mõni nädal). Talinisu nakatub eelnenud suvinisust, kui saagi koristamise ja uue külvi vahel on alla 3 nädala.

Kahjulikkus. Nakatunud talinisu talvekindlus väheneb. Kõrte kasv väheneb 10-15% võrra. Kaudne saagikadu ületab otsese 5-6 korda. Alaneb teriste kvaliteet - massilisel esinemisel võib põhjustada inimeste ja koduloomade mürgistust.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG