Punakastetõved e fusarioosid

Fusarium spp.

Tekitajateks mitmesugused fusariumide perekonda kuuluvad seened. Kõikidele ühiseks tunnuseks on roosaka seeneniidistiku arenemine mingil perioodil.

Tunnused. F. heterosporium (Gibberella gordonia) põhjustab nisupähikute roosaks muutumist; nakatuvad ka terised, mis muutuvad toksiliseks nii inimestele kui ka loomadele. Haigestunud taimede juured mädanevad.

F. avenaceum (Gibberella avenacea) on polüfaag, mis esineb enamasti kõrrelistel ja kahjustab muude faktorite poolt nõrgestatud taimi. Põhjustab vaigepähiksust ja juuremädanikku. Säilib mullas ja teristel. F. culmorum kuulub juuremädanike tekitaja kompleksi. Taimed võivad varakult hukkuda; hilisnakkuse korral areneb valgepähiksus. Kõik selle rühma seeneliigid on tüüpilised mullamikroobid, mis nakatavad nõrgestatud taimi.

Säilimine. Seen säilib mullas, taimejäänustel ja teristel. Seeneperekonna esindajad võivad areneda ka niisketel teristel säilitamise ajal. Fosforväetised pidurdavad seene arenemist.

Tõrje. Pritsida taimi kõrsumisfaasist kuni õitsemiseni Falcon Forte või Folicur'iga.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG