Rukki-kõrrenõgi

Urocystis occulta

Peremeestaimed. Esineb ainult rukkil.

Tunnused. Haiged taimed on kasvus kängunud ja kõverdunud. Rukkipea on tugevasti deformeerunud, kõver, alumises osas nõgine ja pähikuteta, sageli ainult osaliselt lehetupest väljunud. Loomise ajal tekivad kõrtele pikad nõgieostega täidetud lõhed. Haige taim on rabe ja kergesti murduv, kõrred on normaalsest lühemad.

Säilimine. Nõgieostena teristel. Nakatumine toimub külvi järel kuni esimese pärislehe ilmumiseni. Seen säilib niidistikuna orases, kevadel kasvab niidistik arenevas taimes edasi ja loomise ajal tekivad kõrrelõhedes uued nõgieosed.

Tõrje. Õigeaegne külv.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG