Põld-litterhein

Thlaspi arvense

Sage umbrohi põldudel, aedades ja jäätmaadel. Kuulub ristõieliste sugukonda. Taim on 7...50 cm kõrge, vars püstine, lehistunud, lihtne või ülalt harunenud. Lehed piklikud, alusel juurmiste lehtede kodarik. Õied valged. Talvitunud taimed õitsevad maist augustini. Paljuneb seemnetega. Üks taim võib anda 1000...2100 seemet, 1000 seemne mass 1,3...1,8 g. Seeme tärkab kuni 5 cm süga­vuselt, säilitab eluvõime kuni 10 aastat. Seemnete idanemist soodustab tempe­ratuuri kõikumine, idanevad ka mittevalmi­nud ja loomade seedekanaleid läbinud seemned. Seemet on raske eraldada lut­serni ja punase ristiku külvisest.

TÕRJE:
Tõrjeks sobivad kultuuride kasvuaegsed harimisvõtted: äestamine ja vaheltharimine. Rohumaa külvid niita. Väetamiseks kasu­tada ainult käärinud sõnnikut. Enamikule herbitsiididele allub hästi.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG