Kõrrelised umbrohud

 

Harilik orashein 

Harilik orashein ehk Elytrigia repens, Agropyron repens

 Murunurmikas

Murunurmikas ehk Poa annua

 Tähkjas kukehirss

Tähkjas kukehirss ehk Echinochloa crus-galli

 Roheline kukeleib

Roheline kukeleib ehk Setaria viridis

 Üheaastane raihein

Üheaastane raihein ehk Lolium multiflorum

 Põlvjas rebasesaba

Põlvjas rebasesaba ehk Alopecurus geniculatus

 Rukki-kastehein

Rukki-kastehein ehk Apera spica-venti

 Harilik tuulekaer

Harilik tuulekaer ehk Avena fatua

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG