Kartul

Kartulikasvatuses on parimad saagid võimalik kasvatada tervest, viirustest ja haigustest nakatumata seemnematerjalist.

Umbrohutõrjet on võimalik teha nii tärkamiseelselt kui tärkamisjärgselt. Tärkamiseelset umbrohutõrjet tehakse herbitsiidiga Fenix. Fenix’iga pritsitakse siis, kui umbrohud on alles idulehtede faasis või veel tärkamata, kas kohe peale kartuli mahapanekut või pärast esimest muldamist, kuid mitte hiljem kui üks nädal enne kartuli oodatavat tärkamist. Kõrreliste umbrohtude, sh orasheina vastu sobib kasutada herbitsiidi Targa Super. Pritsitakse, kui umbrohud on 3 lehe faasis või kui orashein on 15-20 cm pikk.

Haigustõrjet kuivlaiksuse, kartuli-lehemädaniku ja mugulate pruunmädaniku tõrjeks alustatakse, kui kartuli read hakkavad kokku kasvama ja ilmastikutingimused on soodsad haiguste levikuks. Soovitav on alustada tõrjeprogrammiga enne, kui haiguslaigud ilmuvad kartuli lehtedele. Soe ja niiske ilm soodustavad kartuli-lehemädaniku levikut kõige enam. Põldude niisutamine põuaperioodil suurendab samuti kartuli-lehemädaniku leviku ohtu. Preparaate tuleb pritseprogrammis kasutada vaheldumisi, varieerides erineva toimeviisi ja toimeainete sisaldusega fungitsiide, et vältida haigustekitaja tõrjevahendite suhtes resistentseks muutumist. Pritsimiste vahele jääb 7-12 päevane vahe, sõltuvalt haiguse levikust ja kasutatud kulunormist. Kasvuperioodi viimased pritsimised tehakse kontaktse preparaadiga Leimay, mis peatab tõhusalt juba lööbinud haiguse edasise arengu ja takistab seeneeoste levikut.

Kahjuritõrjet tehakse vastavalt vajadusele. Sobivad nii kontaktne Decis Mega.

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG