Kartul

Kartulikasvatuses on parimad saagid võimalik kasvatada tervest, viirustest ja haigustest nakatumata seemnematerjalist.

Kvaliteetsed seemnemugulad puhitakse preparaadiga Monceren G kas enne mahapanekut või vahetult mahapaneku ajal, sõltuvalt kasutatavast tehnikast. Monceren G on nii fungitsiidse kui insektitsiidse toimega, st tõrjub edukalt risoktonioosi ja kõiki sellest tulenevaid probleeme – tõusmepõletikku, vilttõbe, mustkärna, aga ka putukkahjureid nagu lehetäid ja kartulimardikad. Lehetäide kahjustuste vältimise kaudu väheneb ka viirusnakkuste levimise oht põllul. Monceren G vähendab ka traatussi populatsiooni mullas.

Umbrohutõrjet on võimalik teha nii tärkamiseelselt kui tärkamisjärgselt. Tärkamiseelset umbrohutõrjet tehakse herbitsiidiga Fenix. Fenix’iga pritsitakse siis, kui umbrohud on alles idulehtede faasis või veel tärkamata, kas kohe peale kartuli mahapanekut või pärast esimest muldamist, kuid mitte hiljem kui üks nädal enne kartuli oodatavat tärkamist. Kõrreliste umbrohtude, sh orasheina vastu sobib kasutada herbitsiidi Targa Super. Pritsitakse, kui umbrohud on 3 lehe faasis või kui orashein on 15-20 cm pikk.

Haigustõrjet kuivlaiksuse, kartuli-lehemädaniku ja mugulate pruunmädaniku tõrjeks alustatakse, kui kartuli read hakkavad kokku kasvama ja ilmastikutingimused on soodsad haiguste levikuks. Soovitav on alustada tõrjeprogrammiga enne, kui haiguslaigud ilmuvad kartuli lehtedele. Soe ja niiske ilm soodustavad kartuli-lehemädaniku levikut kõige enam. Põldude niisutamine põuaperioodil suurendab samuti kartuli-lehemädaniku leviku ohtu. Preparaate tuleb pritseprogrammis kasutada vaheldumisi, varieerides erineva toimeviisi ja toimeainete sisaldusega fungitsiide, et vältida haigustekitaja tõrjevahendite suhtes resistentseks muutumist. Pritsimiste vahele jääb 7-12 päevane vahe, sõltuvalt haiguse levikust ja kasutatud kulunormist. Kui pritsimist alustatakse ennetavalt, enne haiguse nähtavat lööbimist taimele, on tõhus kasutada esimese pritsimise jaoks süsteemse toimega preparaati Glory, mis liigub aktiivselt taimes ülespoole ning kaitseb juurdekasvavaid lehti ja varsi haiguste eest. Õitsemise algul, kui esimesed mugulad hakkavad stoolonitele moodustuma, on kasulik pritsida Infinito’t, mis tõrjub efektiivselt nii lehemädanikku lehtedelt kui kaitseb juba moodustuvaid mugulaid pruunmädaniku nakkuse eest. Kasvuperioodi viimased pritsimised tehakse kontaktse preparaadiga Leimay, mis peatab tõhusalt juba lööbinud haiguse edasise arengu ja takistab seeneeoste levikut.

Kahjuritõrjet tehakse vastavalt vajadusele. Sobivad nii kontaktne Decis Mega kui süsteemse toimega Proteus OD.

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG