Mais

Maisi kasvupind suureneb Eestis pidevalt ning maisist on kujunenud üks olulisemaid söödakultuure.

Maisi kasvatamisel on oluline õigeaegne ja efektiivne umbrohutõrje. Herbitsiid Maister Power võimaldab tõrjuda üheaegselt nii kõrrelisi kui laialehelisi umbrohtusid. Umbrohu tõrjel tuleb jälgida, et pritsimisega ei hilinetaks. Maister Power võib kasutada maisi 2-6 lehe faasis. Hilisem pritsimine kahjustab maisi. Umbrohutõrjeks sobib ka herbitsiid Estet, mida on lubatud maisil kasutada kulunormiga 0,5 l/ha. Sellise Estet’i normi juures on võimalik tõhusalt vabaneda maltsast ja veel mõnest herbitsiididele vastuvõtlikust umbrohust.

Vajadusel võib maisil teha kahjuritõrjet kas kontaktse Decis Mega.

Haigustõrjeks maisi-triiptõve e maisi lehelaiksuse ning maisi silmlaiksuse vastu võib pritsida fungitsiidiga Propulse kulunormil 0,8-1,0 l/ha. Pritsitakse alates 3. kõrresõlmest kuni õitsemise lõpuni, vastavalt haiguste riskile. Lisaks haigustõrjele avaldab Propulse positiivset mõju ka maisi taime ainevahetusele ja kasvule –arenevad suuremad, laiemad ja rohelisemad lehed, mis omakorda võimaldab maisitaimel suurema saagi moodustada.

 

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG