Teraviljakultuurid

Eduka teraviljakasvatuse alus on sertifitseeritud, terve ja haigustest kahjustamata seemnematerjali kasutamine.

Seeme tuleb enne külvi puhtida kvaliteetse puhtimisvahendiga, mis kaitseb taime arengu algfaasis juuri, võrseid, lehti ja viljapead kahjustavate haiguste eest. Suviviljade puhtimiseks sobib nt Lamardor või Bytan Trio, taliviljade puhtimiseks kas Baytan Trio või Bariton Ultra.

Umbrohutõrje tehakse põllul enne, kui umbrohud liiga suureks kasvavad, soovitavalt alates umbrohtude esimeste pärislehtede ilmumisest kuni rosetifaasini. Kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks sobib Sekator OD ja Estet, kõrreliste umbrohtude tõrjeks Puma Universal ja Attribut. Taliviljade sügiseseks umbrohutõrjeks soovitame kasutada herbitsiidi Komplet, mis tõrjub edukalt nii ühe- kui kaheidulehelisi umbrohtusid.

Haigustõrjeks tehakse teraviljadel üks kuni kolm pritsimist vastavalt haiguste levikule. Esimene pritsimine tehakse kõrsumise algul jahukaste, silmlaiksuse ja lehelaiksuste vastu. Selleks sobivad nt Input ja Falcon Forte, suvinisu puhul võib valida ka Variano Xpro. Teine pritsimine tehakse tavaliselt umbes lipulehe faasis, kui põhiliseks probleemiks on helelaiksus, nisu-pruunlaiksus ja roostehaigused. Sel ajal on hea kasutada preparaate, mis efektiivselt tõrjuvad just eelpoolnimetatud haigusi – nt Variano Xpro, Siltra Xpro, Fandango, Zantara. Viljapeade kaitseks fusarioosi ja helelaiksuse eest on kõige tõhusam pritsida õitsemise algul nt Siltra Xpro, Prosaro või Folicuriga. Odrahaiguste vastu on kõige tõhusam pritsida umbes teise kõrresõlme faasis, et kaitsta ühtlaselt kogu lehestikku.

Kasvuregulaatorit Cerone on samuti soovitav pritsida umbes teise kõrresõlme kuni lipulehe faasis. Cerone pritsimine muudab kõrreseinad tugevamaks ning odra ja rukki puhul lühendab kahte ülemist kõrresõlme vahet, takistades odrakõrte murdumist viimases sõlmevahes. Suvi- ja talinisu pritsitakse Cerone’ga lipulehe faasis eesmärgiga tõsta proteiini sisaldust terades ning parandada vilja kvaliteeti.

Putukatõrjet tehakse teraviljadel vastavalt kahjurite ilmumisele kas Decis Mega, Proteus OD või Biscaya OD-ga.

Kahjurite tõrjeks koristatud teraviljas ja teraviljaladudes sobib K-Obiol

 

 

 

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG