Teraviljakultuurid

Eduka teraviljakasvatuse alus on sertifitseeritud, terve ja haigustest kahjustamata seemnematerjali kasutamine.

Seeme tuleb enne külvi puhtida kvaliteetse puhtimisvahendiga, mis kaitseb taime arengu algfaasis juuri, võrseid, lehti, aga juba ka viljapead kahjustavate haiguste eest. Suviviljade puhtimiseks sobib REDIGO PRO, taliviljade puhtimiseks BARITON SUPER. Puhtimisvahendid tõrjuvad edukalt nii seemne pinnal arenevaid, kui ka mulla kaudu levivaid haigustekitajaid.

Umbrohutõrje tehakse põllul enne, kui umbrohud liiga suureks kasvavad, sest herbitsiidid mõjuvad kõige tõhusamalt noortele, aktiivselt kasvavatele umbrohtudele. Enamike herbitsiidide kasutus efektiivse tõrjetulemuse saavutamiseks on soovitavalt alates umbrohtude esimeste pärislehtede ilmumisest kuni võrsumis- või rosetifaasini. Kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks sobivad SEKATOR OD ja ESTET, kõrreliste umbrohtude tõrjeks PUMA UNIVERSAL ja ATTRIBUT. Taliviljade sügiseseks umbrohutõrjeks soovitame kasutada mullatoimelist herbitsiidi KOMPLET, mis tõrjub edukalt rukki-kasteheina ning paljusid kaheidulehelisi umbrohtusid. MATENO DUO® on herbitsiid, mida kasutatakse sügiseseks umbrohutõrjeks, et tõrjuda sügisel tärkavaid olulisi laialehelisi umbrohtusid integreeritud taimekaitsevõtetega, mille puhul järgneb järgmisel kevadel umbrohutõrje sobiva herbitsiidiga.HUSSAR ACTIV PLUS tagab täiusliku soorituse talvituvate ja keerukamate umbrohtude tõrjel – valge karikakar, rukkilill, magun, vesihein, harilik hiirekõrv jt ning rukki-kastehein ja tuulekaer.

Haigustõrjeks tehakse teraviljadel üks kuni kolm pritsimist vastavalt haiguste levikule. Esimene pritsimine tehakse võrsumise lõpul-kõrsumise algul jahukaste, silmlaiksuse ja lehelaiksuste vastu. Selleks sobivad INPUTINPUT TRIPLE ja FALCON FORTE. Fungitsiid INPUT on eriti tugev silmlaiksuse ning juuremädanike ja võrsehaiguste tõrjel, INPUT TRIPLE tugevuseks, lisaks lehelaiksuste tõrjele, on jahukaste ennetav ja kaitsev tõrje. Teine pritsimine tehakse tavaliselt umbes lipulehe faasis, kui põhiliseks probleemiks on helelaiksus, nisu-pruunlaiksus ja roostehaigused. Sel ajal on hea kasutada fungitsiide, mis efektiivselt tõrjuvad just eelpoolnimetatud haigusi – ZANTARA, VARIANO XPRO, SILTRA XPRO, ASCRA XPRO. Lisaks haigustõrjele on oluline hoida teraviljataimed kauem rohelised ning taimede fotosünteesiprotsess seeläbi kauem aktiivne. Pritsides lipulehefaasis on XPRO fungitsiididel omadus toetada taimede füsioloogiat nii, et taimed suudavad saavutada maksimaalse terade arengu ja seemnete kvaliteedi, seda ka stressitingimustes, nagu põud ja kuumus. Odrahaiguste vastu on odrataimi kõige tõhusam pritsida umbes teise kõrresõlme kuni lipulehe faasis, et kaitsta ühtlaselt kogu lehestikku. Odrahaiguste tõrjeks on parim valik VARIANO XPRO. Viljapeade kaitseks fusarioosi ja helelaiksuse eest on kõige tõhusam pritsida õitsemise algul. Tõhusa kaitse tagavad SILTRA XPRO, PROSARO või FOLICUR.

Kasvuregulaatorit CERONE on soovitatav pritsida umbes teise kõrresõlme kuni lipulehe faasis. CERONE pritsimine muudab kõrreseinad tugevamaks ning odra ja rukki puhul lühendab kahte ülemist kõrresõlme vahet, takistades odrakõrte murdumist viimases sõlmevahes. Suvi- ja talinisu pritsitakse CERONE’ga lipulehe faasis eesmärgiga tõsta proteiini sisaldust terades ning parandada vilja kvaliteeti.

Putukatõrjet tehakse teraviljadel vastavalt kahjurite ilmumisele kas DECIS MEGA.

Kahjurite tõrjeks koristatud teraviljas ja teraviljaladudes sobib K-OBIOL.


Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG