Impressum

Toimetaja ja väljaandja:

Bayer Nordic - Korporatiivkommunikatsiooni osakond

Bayer OÜ 

Lõõtsa 2

11415 Tallinn

Eesti 

Tel: +372 558 565 
E-post: eike.kingsepp@bayer.com 

© Bayer Nordic Kõik õigused kaitstud.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG