Privaatsus

Isikuandmete kaitse eeskiri

Käesoleva veebilehe (edaspidi tekstis „Veebileht“) haldaja on Bayer OÜ (edaspidi „me“ või „meie“). Lisainformatsiooni Veebilehe haldaja kohta leiate meie impressumis.

A. Isikuandmete töötlemine

B. Alljärgnevalt soovime anda teile teavet selle kohta, kuidas toimub teie isikuandmete töötlemine juhul, kui kasutate meie Veebilehte. Kui järgmistes jaotistes ei ole teisiti osutatud, tuleneb teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus asjaolust, et vastav töötlemine on vajalik teie taotletud Veebilehe funktsionaalsuse kättesaadavaks tegemiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt b)).

I. Meie Veebilehe kasutamine

1. Juurdepääs meie Veebilehele

Meie Veebilehe avamisel edastab teie veebilehitseja teatud teabe meie veebiserverile. Vastav edastus toimub tehnilistel põhjustel ja on vajalik, et võimaldada teile juurdepääs taotletud teabele. Teile Veebilehele juurdepääsu võimaldamiseks, kogutakse, salvestatakse ajutiselt ja kasutatakse järgmist teavet:

 • IP aadress
 • Juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg
 • Ajavööndi erinevus Greenwichi ajaga (GMT)
 • taotluse sisu (konkreetne veebileht)
 • Juurdepääsu/HTTP olekukood
 • Edastatud andmete maht
 • Veebilehe juurdepääsu taotlus
 • Veebilehitseja, keeleseaded, veebilehitseja tarkvara ja operatsioonisüsteemi versioon

Eesmärgiga kaitsta meie õigustatud huvi, säilitame ülaltoodud teabe piiratud aja jooksul, et meil oleks võimalik algatada isikuandmete jälgimine meie serveritele tegeliku või katselise volitamata juurdepääsu korral (isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6 lõige 1 punkt f).

2. Küpsiste seadistamine

a) Mis on küpsised?

Sellel Veebilehel kasutatakse nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse veebilehitseja vahendusel. Need salvestavad teatud teavet (näiteks teie eelistatud keele- või veebiseadistused), mida teie veebilehitseja (sõltuvalt küpsiste kehtivusajast) võib meile korduvalt edastada kui külastate meie Veebilehti.

b) Milliseid küpsiseid me kasutame?

Me eristame kahte küpsiste kategooriat: (1) funktsionaalsed küpsised, milleta väheneks meie Veebilehe funktsionaalsus, ja (2) valikulised küpsiseid, mida kasutatakse näiteks Veebilehtede analüüsimise ja turustamise eesmärkidel. Alltoodud tabelis on üksikasjalik kirjeldus meie poolt kasutatavatest valikulistest küpsistest:

Valikulised küpsised


c) Teie nõusoleku alusel

Kasutame valikulisi küpsiseid üksnes siis, kui oleme saanud teie eelneva nõusoleku (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a). Teie esmakordselt Veebilehe külastamisel kuvatakse Veebilehele bänner, mis küsib teie nõusolekut valikuliste küpsiste rakendamiseks. Kui te annate oma nõusoleku, paigaldame teie seadmesse küpsise ja bännerit ei kuvata uuesti kuniks küpsis on aktiivne. Pärast küpsise kehtivusaja lõppemist või küpsise kustutamist kuvatakse bännerit taas Veebilehe järgmise külastuse ajal, et küsida uuesti teie nõusolekut.

d) Kuidas vältida küpsiste paigaldamist?

Loomulikult saate kasutada meie Veebilehte küpsisteta. Võite oma veebilehitsejas igal ajal konfigureerida või täielikult deaktiveerita küpsiste rakendamise. See võib kaasa tuua Veebilehe piiratud funktsionaalsuse või mõjutada negatiivselt Veebilehe kasutusmugavust. Te võite igal ajal keelduda valikuliste küpsiste paigaldamisest kasutades ülaltoodud tabelis keeldumise funktsionaalsust.

3. Veebilehe analüüs Google´iga

Kasutame Veebilehel Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid („Google“) veebianalüüsi teenust.

Google analüüsib meie nimel seda, kuidas te meie Veebilehte kasutate. Sel eesmärgil kasutame ülaltoodud tabelis kirjeldatud küpsiseid. Teave, mida Google kogub seoses Veebilehe kasutamisega (näiteks, viitav URL , teie poolt külastatud Veebilehe alalehed, teie keeleseaded, teie seadme operatsioonisüsteem, teie ekraani eraldusvõime), edastatakse Google serverisse USA-s, kus seda salvestatakse ja analüüsitakse. Vastavad tulemused tehakse meile kättesaadavaks anonüümsel kujul. Selle protsessi käigus ei seostata teie kasutusandmeid teie täieliku IP-aadressiga. Oleme Veebilehel aktiveerinud Google’i pakutava IP-aadressi anonüümseks muutva funktsiooni, mis kustutab teie IP-aadressi viimased 8 numbrikohta (IPv4 tüüp) või viimased 80 bitti (IPv6 tüüp) pärast iga andmeedastust Google’le. Google on ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohaselt sertifitseeritud, mis tagab adekvaatse isikuandmete kaitse taseme Google’i poolse isikuandmete töötlemise suhtes USAs.

Te võite oma nõusoleku Veebisaidi analüüsi kasutamiseks igal ajal tagasi võtta, laadides alla Google veebilehitseja pistikprogrammi või hallates oma nõusolekuid ülaltoodud tabelis, misjärel rakendub loobumisküpsis. Mõlemad valikud takistavad Veebilehe analüüsi kasutamist kuniks te kasutate pistikprogrammiga veebilehitsejat ega kustuta loobumisküpsist.

4. Käitumispõhine veebireklaam Google’iga

Kasutame Veebilehel Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid („Google“), käitumispõhise veebireklaami teenuseid.

Google analüüsib meie jaoks teiepoolset Veebilehe kasutamist. Sel eesmärgil kasutame ülaltoodud tabelis kirjeldatud küpsiseid. Teave, mida Google kogub seoses Veebilehe kasutamisega (näiteks, viitav URL, teie poolt külastatud Veebilehe alalehed, teie keeleseaded, teie seadme operatsioonisüsteem, teie ekraani eraldusvõime), edastatakse Google serverisse USAs, kus seda talletatakse ja analüüsitakse. Meie ja meie partner Google kasutame seda teavet, et kohandada oma reklaame teie eelistustele ja huvidele, piirata sama reklaami näitamise kordade arvu, hinnata reklaamikampaaniate tõhusust ja paremini mõista külastajate käitumist pärast konkreetse reklaami nägemist. Külastades teisi nn „Google Display Network“ veebilehti, võidakse teile kuvada teie huvidele vastavalt kohandatud hüpikreklaame meie Veebilehelt kogutud teabe põhjal Google on ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohaselt sertifitseeritud, mis tagab adekvaatse isikuandmete kaitse taseme Google’i poolse isikuandmete töötlemise suhtes USAs.

Te võite oma nõusoleku käitumispõhise veebireklaami eesmärgil Google’ile andmete edastamiseks igal ajal tagasi võtta, laadides alla Google veebilehitseja pistikprogrammi või hallates oma nõusolekuid ülaltoodud tabelis, misjärel rakendub loobumisküpsis. Mõlemad valikud takistavad Veebilehe käitumispõhise veebireklaami teenuste kasutamist kuniks te kasutate pistikprogrammiga veebilehitsejat ega kustuta loobumisküpsist.

Google vastutab teie isikuandmete töötlemise eest, mida Google kogub otse meie Veebilehelt käitumispõhise veebireklaami teenuste eesmärgil. Kuna meil puudub kontroll kolmandate isikute kogututavate ja töödeldavate isikuandmete suhtes, ei saa me anda asjakohast teavet teie isikuandmete vastava töötlemise ulatuse ja eesmärgi kohta. Seetõttu, palume tutvuda Google'i teabega andmete privaatsuse kohta, et saada rohkem teavet selle kohta, kuidas ja kui kaua Google teie isikuandmeid töötleb. Selle isikuandmete kaitse eeskirja koostamise hetkel oli Google'i teave saadaval saidil Google andmekaitse suunised reklaami suhtes.

5. Käitumispõhine veebireklaam Facebookiga

Kasutame Veebilehel Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (kasutades Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA kui alltöötlejat) („Facebook“) käitumispõhise veebireklaami teenust.

Facebook analüüsib teiepoolset Veebilehe kasutamist. Sel eesmärgil kasutame ülaltoodud tabelis kirjeldatud küpsiseid. Teave, mida Facebook kogub seoses Veebilehe kasutamisega, edastatakse Facebook serverisse USA-s, kus seda talletatakse ja analüüsitakse. See teave sisaldab muu hulgas teie keeleseadeid, teie seadme operatsioonisüsteemi, ekraani eraldusvõimet ja lisateavet olenevalt teie käsklustest veebipikslitele (nt funktsiooniga „osta“ kaasneb valitud toote tüübi, ID ja arvu, samuti makseteabe ja -valuuta töötlemine; funktsiooniga „otsing“ kaasneb otsingu teksti jada töötlemine, kui otsite Veebilehelt toodet; funktsiooniga „vaata sisu“ kaasneb sisu ID, nime, tüübi, valuuta ja väärtuse töötlemine). Meie ja meie partner Facebook kasutame seda teavet, et kohandada oma reklaame teie eelistustele ja huvidele, piirata sama reklaami näitamise kordade arvu, hinnata reklaamikampaaniate tõhusust ja paremini mõista külastajate käitumist pärast konkreetse reklaami nägemist. Külastades oma Facebook’i uudisvoogu või teisi Facebooki reklaamivõrgustikku veebilehti (nn „Sihtgrupi võrgustik“), võidakse teile kuvada teie huvidele vastavalt kohandatud ajavoogu meie Veebilehelt kogutud teabe põhjal Facebook Inc. on ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohaselt sertifitseeritud, mis tagab adekvaatse isikuandmete kaitse taseme Facebooki poolse isikuandmete töötlemise suhtes USAs.

Te võite oma nõusoleku käitumispõhise veebireklaami eesmärgil Facebookile andmete edastamiseks igal ajal tagasi võtta hallates oma nõusolekuid ülaltoodud tabelis, misjärel rakendub loobumisküpsis. Juhime tähelepanu, et loobumisküpsis takistab andmete edastust Facebookile üksnes kuniks te kustutate loobumisküpsise.

Facebook vastutab teie isikuandmete töötlemise eest, mida Facebook kogub otse meie Veebilehelt käitumispõhise veebireklaamiteenuste eesmärgil. Kuna meil puudub kontroll kolmandate isikute kogututavate ja töödeldavate isikuandmete suhtes, ei saa me anda asjakohast teavet teie isikuandmete vastava töötlemise ulatuse ja eesmärgi kohta. Seetõttu, palume tutvuda Facebooki teabega andmete privaatsuse kohta, et saada rohkem teavet selle kohta, kuidas ja kui kaua Facebook teie isikuandmeid töötleb. Selle isikuandmete kaitse eeskirja koostamise hetkel oli Facebooki teave saadaval nende privaatsuspoliitikas.

6. Välisteenused või -sisu meie Veebisaidil

Meie Veebileht sisaldab kolmandate osapoolte teenuseid ja/või sisu. Kui kasutate selliseid kolmanda osapoole teenuseid või kui kuvatakse nende sisumaterjali, vahetatakse tehnilistel põhjustel teie ja vastava teenusepakkuja vahel sideandmeid.

Vastav teenuse- või sisupakkuja võib teie andmeid töödelda ka enda eraldiseisvatel eesmärkidel. Meile teadaolevalt oleme konfigureerinud andmeid töötlevate pakkujate teenused ja sisumaterjali viisil, et andmevahetus mis erineb vastavate teenuste või sisumaterjali meie Veebilehel esitamise eesmägist, on blokeeritud või toimub vaid juhul, kui olete vastava teenuse kasutuse ise valinud. Siiski, kuna meil pole kontrolli kolmandate isikute kogutavate ja töödeldavate andmete üle, ei saa me anda asjakohast teavet teie isikuandmete vastava töötlemise ulatuse ja eesmärgi kohta.

Lisateabe saamiseks teie isikuandmete kogumise ja töötlemise ulatuse ja eesmärgi kohta leiate teenusepakkujate, kelle teenuseid ja/või sisumaterjali meie Veebileht sisaldab ning kes antud kontekstis vastutavad teie isikuandmete kaitse eest, privaatsusteatistest:

II. Isikuandmete edastamine volitatud töötlemiseks

Teatud ulatuses kasutame teie isikuandmete töötlemiseks spetsialiseerunud teenusepakkujaid. Need teenusepakkujad valitakse hoolikalt ja me teostame nende suhtes regulaarset järelevalvet. Vastavalt asjakohastele andmetöötluslepingutele, töötlevad nad isikuandmeid üksnes järgides meie suuniseid ja juhiseid.

III. Isikuandmete töötlemine väljaspool ELi / EMP

Teie isikuandmeid töödeldakse osaliselt ka riikides, mis kuulu Euroopa Liitu („EL“) või Euroopa Majanduspiirkonda („EMP”) ja kus võib andmekaitse olla madalamal tasemel kui Euroopa riikides. Sellistel juhtudel tagame, et teie isikuandmed oleksid kaitstud piisaval tasemel, näiteks sõlmides oma lepingupartneritega erikokkuleppeid (koopia on saadaval nõudmisel) või palume teie selgesõnalise nõusoleku selliseks töötlemiseks.

B. Teie õigusi puudutav teave

Vastavalt kohaldatavatele andmekaitsealastele õigusaktidele on teil järgmised õigused:

 • Õigus teabele meie poolt salvestatud isikuandmete kohta;
 • Õigus nõuda teie isikuandmete parandamist, kustutamist või piiratud töötlemist;
 • õigus vaidlustada töötlemist, mis tuleneb meie õigustatud huvist, avalikust huvist või profiilianalüüsist; seda tingimusel, et me ei suuda tõestada mõjuvate ja õigustatud põhjuste olemasolu, mis ületavad teie huve, õigusi ja vabadusi, või et selline töötlemine teostatakse õigusnõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • Õigus andmete ülekandmisele;
 • Õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele;
 • Teil on õigus igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta oma nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks, kogumiseks ja kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ülaltoodud jaotisi, milles kirjeldatakse isikuandmete töötlemist teie nõusoleku alusel.

Kui soovite oma õigusi rakendada, palun saatke taotlus allpool viidatud kontaktandmetele. (-->C.).

C. Kontaktandmed

Kui teil tekib mistahes küsimusi seoses andmekaitsega, kirjutage meile e-kiri aadressil või võtke ühendust meie ettevõtte andmekaitseametnikuga aadressil:

Group Data Protection Officer
Bayer AG
51368 Leverkusen

D. Isikuandmete kaitse eeskirja muutmine

Me võime oma isikuandmete kaitse eeskirja perioodiliselt uuendada. Meie isikuandmete kaitse eeskirja uuendused avaldatakse meie Veebilehel. Kõik muudatused jõustuvad Veebilehel avaldamise hetkest, seega soovitame teil saiti regulaarselt külastada, et olla võimalikest uuendustest teadlik.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG