Uudised

neljapäev, 24. november 2016

Bayer toetab üldsuse juurdepääsu taimekaitse valdkonnas tehtud ohutusuuringute aruannetele

Bayer toetab Euroopa Kohtu kehtestatud põhimõtteid, mis sätestavad seda, millises ulatuses tuleb asutustel tagada üldsuse juurdepääs taimekaitsevahendeid käsitlevatele uuringutele, tingimusel et konfidentsiaalsed andmed on kaitstud. Euroopa Kohus on sätestanud kogu Euroopat hõlmavad eeskirjad asutustele, tööstussektorile ja üldsusele, eesmärgiga edendada suuremat läbipaistvust ja üldsuse kaasatust. Bayer toetab seda arengusuunda, kuid rõhutab, et konfidentsiaalsete andmete, nagu toodete koostis ja tootmisprotsessid, kaitse tuleb tagada iga üldsuse juurdepääsu taotluse korral. » rohkem

neljapäev, 10. november 2016

Uuenduslike taimekaitsevahendite lahenduste ühine väljatöötamine põllumajanduse valdkonnas:

Bayer alustab koostööd taimetervise ja taimekaitse keskuse (Centre for Crop Health and Protection, edaspidi CHAP) konsortsiumiga

Bayer liitus taimetervise ja taimekaitse keskusega (CHAP), mis asub Ühendkuningriigis, Sand Huttonis, riiklikus põllumajandusliku toiduainetööstuse innovatsioonilinnakus. CHAP on rahvusvaheline uuenduslike taimekaitsevahendite keskus, mis ühendab endas avalikud akadeemilised institutsioonid ja eraettevõtted. Koostöö keskendub taimetervisele, et parandada põllumajanduse tootlikkust, mis on maailma toiduga kindlustatuse tagamise tähtis aspekt. » rohkem

esmaspäev, 17. oktoober 2016

Keskendumine meemesilaste, karukimalaste ja metsmesilaste perede tervisele:

Bayer annab välja teaduslike artiklite sarja laiaulatusliku maastiku-uuringu kohta, kus uuritakse mesilaste ohutust neonikotinoide suhtes

Bayer annab välja teaduslike artiklite sarja laiaulatusliku maastiku-uuringu kohta, mis viidi läbi Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal Põhja-Saksamaal ja kus käsitletakse mesilaste ohutust neonikotinoidiga töödeldud seemnete suhtes. Uuringu tellis Bayer ja see viidi läbi koostöös mitmete teaduspartneritega. Eesmärk oli hinnata klotianidiiniga töödeldud seemnetest kasvatatud rapsi võimalikke mõjusid erinevate elutsüklitega mesilaseliikidele, nagu näiteks meemesilane (Apis mellifera), karukimalane (Bombus terrestris) ja erakmesilane (Osmia bicornis). » rohkem

Biologicals

neljapäev, 06. oktoober 2016

Wismaris asuva uue hoonekompleksi avamine

Bayer jätkab laienemist bioloogiliste ainete valdkonnas

Bayer plaanib oma positsiooni bioloogiliste taimekaitsevahendite turul veelgi tugevdada ning on investeerinud ligikaudu 16 miljonit eurot teadus- ja arendustöö ning tootmise laiendamiseks Wismari kompleksis. » rohkem

kolmapäev, 14. september 2016

Bayer ja Monsanto loovad ülemaailmse põllumajandusliidri

Bayer ja Monsanto teatasid täna, et allkirjastasid lõpliku ühinemislepingu, mille kohaselt omandab Bayer Monsanto sularahatehingu läbi hinnaga 128 USA dollarit aktsia kohta. Monsanto direktorite nõukogu, Bayeri juhatus ja Bayeri nõukogu kinnitasid lepingu ühehäälselt. Monsanto aktsiahinna põhjal kauplemispäeva sulgemisel 9. mail 2016 ehk päev enne Bayeri esimest kirjalikku ettepanekut Monsantole lisandub tehinguga sellele hinnale lisakasum 44%. » rohkem

kolmapäev, 07. september 2016

Bayeri pühendumine innovatsioonile ja jätkusuutlikkusele aitab kujundada põllumajanduse tulevikku

Vaatamata praegusele keerulisele majanduskeskkonnale jätkab Bayer märkimisväärsete investeeringute tegemist oma divisjoni CropScience, et töötada välja uusi lahendusi jätkusuutliku põllumajanduse edendamiseks. „Oleme põllumajandusturu pikaajalises kasvupotentsiaalis väga kindlad ning ei jätka ainult innovatsiooni investeerimisega, vaid oleme eraldanud ka 2,5 miljardit eurot kapitalikuludeks aastateks 2017‒2020,“ rääkis Liam Condon, Bayeri juhatuse liige ja divisjoni CropScience juht täna ettevõtte konverentsil „Future of Farming Dialog 2016“ (Põllumajandusdialoogi tulevik 2016) Leverkusenis Saksamaal. „Kombinatsioon investeeringutest teadus- ja arendustegevusse väärtusega üle 1 miljardi euro aastas ning lisanduvatest taristuinvesteeringutest aitab tagada lakkamatu innovatsiooniprojektide portaali tegevuse, mis võib olla lahendus toidutootjate probleemsetele vajadustele üle kogu maailma.“ » rohkem

Youth Ag Summit

teisipäev, 06. september 2016

Bayer, koostöös organisatsioonidega Groene Kring ja Fédération des Jeunes Agriculteurs, korraldab kolmanda noorte tippkohtumise

Kutsume kandideerima 2017 aasta noorte tippkohtumisele Global Youth Ag-Summit Brüsselis

Kuna noored eemalduvad põllumajandusest ühe enam ja maailma rahvastiku arv tõuseb eeldatavalt 2050. aastaks kümne miljardi inimeseni, on meil tungiv vajadus ettenägeliku mõtlemise, pikaajalise lähenemisviisi ja loovuse järele, et arendada välja lahendusi, mis võimaldaksid järgmise põlvkonna toidutootjatel astuda vastu ülemaailmsetele väljakutsetele põllumajanduse valdkonnas. Seetõttu kutsuvad Bayer ja kaks Belgia noorte põllumajandustootjate organisatsiooni, Groene Kring ja Fédération des Jeunes Agriculteurs, noori arvamusliidreid üle kogu maailma kandideerima kolmandale tippkohtumisele Global Youth Agriculture Summit, mis toimub 9.‒13. oktoobril 2017 Brüsselis, Belgias. » rohkem

Grants4Traits

teisipäev, 05. juuli 2016

Innovatsioon eeldab teadmiste vahetust ja partnerlust:

Bayer kutsub osalema uues innovatsiooniprogrammis Grants4Traits

Oma avatud innovatsiooni programmiga, Grants4Traits, toetab Bayer uuenduslikke ideid, mis viivad edumeelsete sortide loomiseni. Bayer kutsub uues programmis osalema ülikoolide, teiste teadusasutuste ja idufirmade teadlasi üle maailma, kes töötavad tunnuste kallal, mis aitavad saavutada põllukultuuride suuremat saagikust ja paremat kvaliteeti tagades sealjuures ka keskkonna- ja tarbijaohutuse. » rohkem

Bayer kongressil

esmaspäev, 20. juuni 2016

Bayer Rahvusvahelisel umbrohuteaduse kongressil 19.–25, juunil 2016 Prahas:

Teadlased on ühel nõul: põllumehed kogu maailmas vajavad umbrohutõrjes uusi lahendusi

Rahvusvahelisele umbrohuteaduse kongressile Prahas (International Weed Science Congress) on kokku tulnud teadlased 57 riigist, et arutada edasisi samme umbrohutõrje valdkonnas ja võimalikke lahendusi ülemaailmsele umbrohuresistentsuse probleemile. Juhtiva uuendusliku firmana ja kongressi plaatinasponsorina saatis Bayer oma umbrohutõrje uuringute eksperdid rääkima viimastest arengutest umbrohutõrje uuringute vallas ja oma lahendustest herbitsiidiresistentsetele umbrohtudele. Bayer tervitab kogu nädala jooksul külalisi oma messiboksis, et tutvustada oma teadmisi umbrohutõrjest ja integreeritud umbrohutõrjest. » rohkem

CapSeal

teisipäev, 14. juuni 2016

Bayer’i uuenduslik pakenditehnoloogia nüüd Euroopa turul:

Bayer CapSeal kaitseb võltsitud taimekaitsevahendite eest

Bayer on loonud uudse pakendi korgi turvaelementide kombinatsiooni, mis kaitseb kasutajaid võltsitud taimekaitsevahendite eest. Bayeri CapSeal, mis põhineb Leonhard Kurz Stiftungi Trustseal tehnoloogial, on visuaalsete turvaelementide ja QR koodiga varustatud korgi ehtsuse tuvastamise tarkvara. Skannides korgil oleva koodi Bayer’i loodud interaktiivse nutitelefoni rakendusega, saab kasutaja seejärel olulist informatsiooni toote ehtsuse kohta. Praegu tutvustatakse CapSeal’i kõigis Bayer’i Euroopa taimekaitsevahendite tootmiskohtades. » rohkem

Vaata DEKALB rapsisortide kataloogi SIIT

DEKALB hübriidsordid on end meie tingimustes tõestanud tugevate ja vastupidavatena ning omavad head talvekindlust.

Vaata Bayeri Taimekaitsevahendide kataloogi SIIT

CP Catalogue

Bayeri Taimekaitsevahendide kataloog sisaldab põhjalikku informatsiooni Bayeri toodetest, taimekaitseskeemidest ja on väärt abimees põllumehele.

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG