Uudised

kolmapäev, 03. mai 2017

Tippkohtumise Youth Ag-Summit osalejad on valitud:

Eestit esindab Youth Ag-Summitil Mariliis Holm

Bayeril koos partnerite Groene King (GK) ja Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) on hea meel teatada, et sada andekat noort on valitud osalema kolmandal noorte tippkohtumisel Youth Ag-Summit, mis toimub 9.–13. oktoobril 2017 Brüsselis, Belgias. Eestit esindab Mariliis Holm Selle aasta tippkohtumise teemaks on „Nälgiva planeedi toitmine“, mille eesmärk on käsitleda ÜRO jätkusuutlikku arengu kava ülemaailmse nälja- ja toidujulgeoleku ning jätkusuutlikku põllumajanduse propageerimise teemadel. » rohkem

esmaspäev, 01. mai 2017

Xpro kampaania 2017

Kampaania tingimused:


  1. Kampaania toimub ajavahemikus 01.01. – 01.08.2017;

  2. Kampaanias osalemiseks peab Klient ostma kampaaniaperioodil Bayer´i Xpro fungitsiide koguses 365 liitrit;

  3. Kampaania Xpro tooted on Variano Xpro, Ascra Xpro ja Siltra Xpro;

  4. Kampaania jooksul ühe juriidilise kliendi poolt ostetud 365 liitrit Xpro fungitsiide = 1 reis;

  5. Kampaanias osalevad edasimüüjad: Baltic Agro AS, Scandagra Eesti AS, Põllumeeste ühistu KEVILI, Oilseeds Trade AS;

  6. Reis toimub oktoober – november 2017;

  7. Reisi kestvus 4 – 5 päeva, sihtkoht Monheim, Saksamaa;

  8. Kampaania preemiareis sisaldab: Bayer´i peakontori ja innovatsioonikeskuse külastust, Bayer 04 Leverkusen koduväljaku mängu, transporti, reisikindlustust, majutust ja toitlustust;

  9. Kampaania auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata rahas;

  10. Bayer ei vastuta reisi ajal tekkivate isiklike komplikatsioonide ja sellest tulenevate tagajärgede eest.
» rohkem

esmaspäev, 20. veebruar 2017

Bayer ja Yara sõlmisid põllumajandustootjatele kasuliku tehnoloogialitsentsi lepingu

Bayer and Yara International ASA (Yara) alustasid tarkvarakoostööd ja sõlmisid tehnoloogialitsentsi lepingu, et pakkuda kõigile põllumajandustootjatele maailmas digitaalseid põllumajandustegevuse vahendeid, mis aitavad kaasa põllumajandusettevõtete tootlikkuse, kasumlikkuse ja jätkusuutlikkuse edendamisele. Eesmärk on välja arendada uusi digitaalseid põllumajanduslahendusi ja samas ka laiendada olemasoleva lämmastikutehnoloogia kasutamist, sealhulgas järeleproovitud ja tõestust leidnud N-Sensor™, ning edendada mobiilse kuvamistehnoloogia rakendamist, sealhulgas ImageIT™. » rohkem

FaunaPhotonics

esmaspäev, 05. detsember 2016

Bayer ja FaunaPhotonics alustavad koostööd teadusuuringute vallas, et välja arendada andurtehnoloogia putukkahjurite paremaks seireks

Bayer ja FaunaPhotonics (Kopenhaagen, Taani) alustasid kolme aasta pikkust koostööd teadusuuringute vallas, et välja töötada uued anduripõhised lahendused nii põllumajandusvaldkonnas tuntud putukkahjurite kui ka sihtrühmaväliste, sh kasulike putukate paremaks seireks. Tõhus kahjuritõrje, mis samas ka säästab kasulikke putukaid ja tolmeldajaid, on üks suurimaid probleeme, millega kogu maailma põllumajandustootjad kokku puutuvad. Selleks, et täiustada integreeritud kahjuritõrjet (Integrated Pest Management, IPM), mis tugineb putukapopulatsiooni seiretehnoloogia täpsusele, on kõige olulisem putukapopulatsioonide süstemaatilise ja tõhusa avastamise ja tuvastamise suutlikkus. » rohkem

neljapäev, 24. november 2016

Bayer toetab üldsuse juurdepääsu taimekaitse valdkonnas tehtud ohutusuuringute aruannetele

Bayer toetab Euroopa Kohtu kehtestatud põhimõtteid, mis sätestavad seda, millises ulatuses tuleb asutustel tagada üldsuse juurdepääs taimekaitsevahendeid käsitlevatele uuringutele, tingimusel et konfidentsiaalsed andmed on kaitstud. Euroopa Kohus on sätestanud kogu Euroopat hõlmavad eeskirjad asutustele, tööstussektorile ja üldsusele, eesmärgiga edendada suuremat läbipaistvust ja üldsuse kaasatust. Bayer toetab seda arengusuunda, kuid rõhutab, et konfidentsiaalsete andmete, nagu toodete koostis ja tootmisprotsessid, kaitse tuleb tagada iga üldsuse juurdepääsu taotluse korral. » rohkem

neljapäev, 10. november 2016

Uuenduslike taimekaitsevahendite lahenduste ühine väljatöötamine põllumajanduse valdkonnas:

Bayer alustab koostööd taimetervise ja taimekaitse keskuse (Centre for Crop Health and Protection, edaspidi CHAP) konsortsiumiga

Bayer liitus taimetervise ja taimekaitse keskusega (CHAP), mis asub Ühendkuningriigis, Sand Huttonis, riiklikus põllumajandusliku toiduainetööstuse innovatsioonilinnakus. CHAP on rahvusvaheline uuenduslike taimekaitsevahendite keskus, mis ühendab endas avalikud akadeemilised institutsioonid ja eraettevõtted. Koostöö keskendub taimetervisele, et parandada põllumajanduse tootlikkust, mis on maailma toiduga kindlustatuse tagamise tähtis aspekt. » rohkem

esmaspäev, 17. oktoober 2016

Keskendumine meemesilaste, karukimalaste ja metsmesilaste perede tervisele:

Bayer annab välja teaduslike artiklite sarja laiaulatusliku maastiku-uuringu kohta, kus uuritakse mesilaste ohutust neonikotinoide suhtes

Bayer annab välja teaduslike artiklite sarja laiaulatusliku maastiku-uuringu kohta, mis viidi läbi Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal Põhja-Saksamaal ja kus käsitletakse mesilaste ohutust neonikotinoidiga töödeldud seemnete suhtes. Uuringu tellis Bayer ja see viidi läbi koostöös mitmete teaduspartneritega. Eesmärk oli hinnata klotianidiiniga töödeldud seemnetest kasvatatud rapsi võimalikke mõjusid erinevate elutsüklitega mesilaseliikidele, nagu näiteks meemesilane (Apis mellifera), karukimalane (Bombus terrestris) ja erakmesilane (Osmia bicornis). » rohkem

Biologicals

neljapäev, 06. oktoober 2016

Wismaris asuva uue hoonekompleksi avamine

Bayer jätkab laienemist bioloogiliste ainete valdkonnas

Bayer plaanib oma positsiooni bioloogiliste taimekaitsevahendite turul veelgi tugevdada ning on investeerinud ligikaudu 16 miljonit eurot teadus- ja arendustöö ning tootmise laiendamiseks Wismari kompleksis. » rohkem

kolmapäev, 14. september 2016

Bayer ja Monsanto loovad ülemaailmse põllumajandusliidri

Bayer ja Monsanto teatasid täna, et allkirjastasid lõpliku ühinemislepingu, mille kohaselt omandab Bayer Monsanto sularahatehingu läbi hinnaga 128 USA dollarit aktsia kohta. Monsanto direktorite nõukogu, Bayeri juhatus ja Bayeri nõukogu kinnitasid lepingu ühehäälselt. Monsanto aktsiahinna põhjal kauplemispäeva sulgemisel 9. mail 2016 ehk päev enne Bayeri esimest kirjalikku ettepanekut Monsantole lisandub tehinguga sellele hinnale lisakasum 44%. » rohkem

kolmapäev, 07. september 2016

Bayeri pühendumine innovatsioonile ja jätkusuutlikkusele aitab kujundada põllumajanduse tulevikku

Vaatamata praegusele keerulisele majanduskeskkonnale jätkab Bayer märkimisväärsete investeeringute tegemist oma divisjoni CropScience, et töötada välja uusi lahendusi jätkusuutliku põllumajanduse edendamiseks. „Oleme põllumajandusturu pikaajalises kasvupotentsiaalis väga kindlad ning ei jätka ainult innovatsiooni investeerimisega, vaid oleme eraldanud ka 2,5 miljardit eurot kapitalikuludeks aastateks 2017‒2020,“ rääkis Liam Condon, Bayeri juhatuse liige ja divisjoni CropScience juht täna ettevõtte konverentsil „Future of Farming Dialog 2016“ (Põllumajandusdialoogi tulevik 2016) Leverkusenis Saksamaal. „Kombinatsioon investeeringutest teadus- ja arendustegevusse väärtusega üle 1 miljardi euro aastas ning lisanduvatest taristuinvesteeringutest aitab tagada lakkamatu innovatsiooniprojektide portaali tegevuse, mis võib olla lahendus toidutootjate probleemsetele vajadustele üle kogu maailma.“ » rohkem

Vaata DEKALB rapsisortide kataloogi SIIT

DEKALB hübriidsordid on end meie tingimustes tõestanud tugevate ja vastupidavatena ning omavad head talvekindlust.

Vaata Bayeri Taimekaitsevahendide kataloogi SIIT

CP Catalogue

Bayeri Taimekaitsevahendide kataloog sisaldab põhjalikku informatsiooni Bayeri toodetest, taimekaitseskeemidest ja on väärt abimees põllumehele.

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG