kolmapäev, 14. september 2016

Bayer ja Monsanto loovad ülemaailmse põllumajandusliidri

Bayer ja Monsanto teatasid täna, et allkirjastasid lõpliku ühinemislepingu, mille kohaselt omandab Bayer Monsanto sularahatehingu läbi hinnaga 128 USA dollarit aktsia kohta. Monsanto direktorite nõukogu, Bayeri juhatus ja Bayeri nõukogu kinnitasid lepingu ühehäälselt. Monsanto aktsiahinna põhjal kauplemispäeva sulgemisel 9. mail 2016 ehk päev enne Bayeri esimest kirjalikku ettepanekut Monsantole lisandub tehinguga sellele hinnale lisakasum 44%.

„Meil on hea meel teatada kahe suure organisatsiooni ühinemisest. See on suur edusamm seemnetööstuses ning parandab Bayeri juhipositsiooni uuendusliku globaalse teadusettevõttena, mis on oma valdkonda puudutavates segmentides liidripositsioonil, pakkudes olulisi väärtusi oma osanikele, klientidele, töötajatele ja kogu ühiskonnale tervikuna,“ rääkis Bayer AG tegevdirektor Werner Baumann.

„Tänane teadaanne annab tunnistust meie kõigist saavutustest ja väärtusest, mida oleme Monsanto aktsionäridele loonud. Usume, et selline koostöö Bayeriga toob meie aktsionäridele kõige enam tulu ja kahtlemata just tänu sularahas läbi viidud tehingule,“ sõnas Monsanto president ja tegevdirektor Hugh Grant.

Täiustatud lahendused kasvatajatele

See tehing liidab kaks erinevat, kuid teineteist oluliselt täiendavat ettevõtet. Ühendatud ettevõtte jaoks on kasulik Monsanto esinduslik seemne- ja taimeomaduste võrgustik ning ettevõtte kliimaplatvorm, aga ka Bayeri laiahaardeline taimekaitse portfoolio, mis hõlmab ulatuslikult taimi ja näidustusi kõigis olulisemates geograafilistes piirkondades. Selle tulemusena saavad kasvatajad oma praeguste ja tulevaste vajaduste katmiseks edukalt ära kasutada suurt hulka lahendusi, kaasa arvatud täiustatud lahendusi seemnete ja taimeomaduste valdkonnas, digitaalses põllumajanduses ja taimekaitses.

Selline kombinatsioon liidab ka mõlema firma juhtivad innovatsioonivõimekused ning tehnoloogilised teadus- ja arendustegevuse platvormid, mille tulemusel on planeeritavaks teadus- ja arendustegevuste eelarveks ligikaudu 2,5 miljardit eurot. Keskmises või pikemaajalises plaanis peaksid ühinenud ärid suutma innovatsiooni kiirendada ning pakkuda klientidele täiustatud lahendusi ja optimeeritud tootepaketti, mis põhineb digitaalse põllumajanduse rakendusega toetatud analüütilisel agronoomilisel ülevaatel. Sellised tootepaketid toovad põllumeestele olulist ja püsivat kasu: alates paremast hankimisprotsessist ja mugavamatest tingimustest, lõpetades suurema kasumi, parema keskkonnakaitse ja jätkusuutlikkusega.

„Põllumajandustööstus seisab silmitsi ühe meie aja suurima väljakutsega: kuidas toita kõiki inimesi, keda on 2050. aastaks kolme miljardi võrra rohkem, keskkonna seisukohast jätkusuutlikul viisil. Mõlemad ettevõtted on seisukohal, et selle jaoks on vaja uut lähenemist, mis ühendaks süstemaatilisemalt seemnete, taimeomaduste ja taimekaitse, aga ka bioloogia valdkondade teadmised ja kogemused suurema pühendumusega uuenduste ja jätkusuutlike põllumajandustavade loomiseks,“ ütles Bayer AG juhatuse liige ja Crop Science osakonna juht Liam Condon.

„Liigume põllumajanduses uude ajajärku, kus esineb olulisi väljakutseid, mis nõuavad uusi ja jätkusuutlikke lahendusi ja tehnoloogiaid võimaldamaks kasvatajatel toota vähemaga rohkem. Ühinemine Bayeriga just seda pakubki – innovatsiooni mootor, mis ühendab endas Bayeri taimekaitse portfoolio ja meie maailmatasemel seemnete ja taimeomaduste ning digitaalse põllumajanduse tööriistad, et aidata kasvatajatel ületada tulevikus esinevaid takistusi. Monsanto ja Bayer tuginevad ühendatult meie uhkele traditsioonile ja vastavatele uuendustulemustele põllumajandustööstuses, pakkudes kasvatajatele ulatuslikumat ja laialdasemat lahenduste komplekti,“ ütles Grant.

Väärtuse loomine

2015. kalendriaastal ulatus ühinenud põllumajandusettevõtte formaalse müügi summa 23 miljardi euroni. Ühinenud firma positsioon põllumajandustööstuses tegutsemiseks on hea ning pikaajaline kasvupotentsiaal on märkimisväärne. Lisaks selle kombinatsiooni atraktiivsele pikaajalise väärtuse loomise potentsiaalile loodab Bayer, et see tehing tagab pärast esimest täisaastat aktsionäridele ühekohalise protsendipunkti võrra kasvavat puhaskasumit aktsia kohta ning pärast seda kahekohalist. Bayer on nõuetekohaselt kinnitanud müügi ja kulude prognoosid ning ootuste kohaselt peaks koostegutsemisest tulenev täiendav EBITDA tulu peale kolmandat aastat olema ligikaudu 1,5 miljardit USA dollarit aastas; samuti lisanduvad tulud integreeritud lahendustest järgnevatel aastatel.

Rahastamine ja lepingu sõlmimise tingimused

Bayer kavatseb tehingut rahastada omakapitali ja võlaga. Ligikaudu 19 miljardi USA dollari suurust omakapitali loodetakse suurendada kohustuslike konverteeritavate võlakirjade ja õiguste emiteerimisega, määrates neile märkimise eesõiguse. Ajutiselt rahastavad tehingut BofA Merril Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC ja JP Morgan summas 57 miljardit USA dollarit.

Bayeril on tõestatud kogemused finantsvõimenduse vähendamises pärast suuri oste ja ettevõte usub, et ühendatud äride tugev rahavoog aitab parandada selle rahastamisprofiili. Bayeri eesmärk on pärast tehingu teostamist saavutada investeerimisjärgu krediidireiting ja kuuluda pikas perspektiivis laenureitingu „A“ kategooriasse.

Omandamistehingule kohalduvad tavapärased lepingu sõlmimise tingimused, kaasa arvatud Monsanto aktsionäride nõusolek ühinemislepingule ning vajalik on vastavate lubade saamine. Tehingu eeldatav sõlmimise aeg on 2017. aasta lõpp. Ettevõtted teevad nõuetekohaselt koostööd vastavate reguleerivate asutustega, et kindlustada lepingu edukas sõlmimine. Lisaks on Bayer võtnud kohustuse maksta konkurentsitingimuste rikkumise korral 2 miljardit USA dollarit, mis kinnitab veelgi ettevõtte kindlameelsust saada vajalikud reguleerivad nõusolekud.

Peakorter ja töötajad

Ühendatud põllumajandusettevõtte globaalne seemne- ja taimeomaduste väljaarendamise osakond ja Põhja-Ameerika äripeakorter hakkab olema Ühendriikides, Missouri osariigis St. Louis linnas, selle globaalne taimekaitse ja üldine taimeteaduse jaoskonna peakorter Saksamaal, Monheimis ning tähtis esindus ka Ühendriikides, Põhja-Carolinas, Durhamis. Mitmeid esindusi tuleb üle terve USA ja maailma. Ühendatud ettevõtte digitaalse põllumajanduse osakond hakkab olema Californias, San Franciscos.

„See ühinemine pakub häid võimalusi töötajatele, kes hakkavad meie sektoris uuenduste poolest esirinnas olema. See tehing suurendab ka Bayeri pühendumist Ühendriikidele, mis tugineb meie 150-aastasel ajalool, 25 esindusel eri osariikides ja enam kui 12 000 töötajal kogu riigis. Olen veendunud, et Monsanto edeneb ühe maailmas enim austatud ja usaldatud ettevõtte ridades jõudsalt,“ ütles Baumann.

Bayeril on omandamistehingute edukal läbiviimisel hulgaliselt kogemusi ärilistest, geograafilistest ja kultuurilistest aspektidest lähtuvalt ning ettevõte jääb truuks oma uuenduslikkusele, jätkusuutlikkusele ja ühiskondlikule vastutusele.

Tehingu nõustajad

Bayeri peamised finantsnõustajad ja struktureerivad pangad on BofA Merrill Lynch ja Credit Suisse, kes lisaks tehingut ka rahastavad; lisafinantsnõustajad on Rothschild. Bayeri õigusnõustajad on Sullivan & Cromwell LLP (ühinemised ja omandamised) ja Allen & Overy LLP (rahastamine).

Morgan Stanley & Co. ja Ducera Partners on finantsnõustajad ning Wachtell, Lipton, Rosen & Katz on Monsanto õigusnõustajad.

 

Lisateavet leiate: www.advancingtogether.com

 

Bayer: teadus parema elu nimel

Bayer on rahvusvaheline bioteaduste ettevõte, mille peamised tegevusalad on tervishoid ja põllumajandus. Selle tooted ja teenused on loodud inimesi aitama ning nende elukvaliteeti parandama. Samas soovib grupp luua väärtust uuenduste, kasvu ja kõrge tulupotentsiaali abil. Bayer on pühendunud jätkusuutliku arengu põhimõtetele ning tegutseb ühiskonnas sotsiaalselt ja eetiliselt vastutustundliku ettevõttena. Eelarveaastal 2015 pakkus grupp tööd umbes 117 000 inimesele ja teenis 46,3 miljardit eurot müügitulu. Kapitalikulud olid kokku 2,6 miljardit eurot, teadus- ja arenduskulutused 4,3 miljardit eurot. Need andmed hõlmavad ka kõrgtehnoloogilist polümeeriäri, mis paisati 6. oktoobril 2015 väärtpaberiturule eraldiseisva firma Covestro nime all. Rohkem infot aadressil www.bayer.com.

Ettevõttest Monsanto

Monsanto eesmärk on välja arendada laiaulatuslikke lahendusi meie kasvava maailma toitmiseks. Toodame puuviljade, köögiviljade ja peamiste põllukultuuride – nagu näiteks mais, sojaoad ja puuvill – seemneid, mis aitavad põllumeestel saada suuremat saaki ning samal ajal tõhusamalt kasutada vett ja teisi olulisi ressursse. Teeme tööd selle nimel, et leida jätkusuutlikke lahendusi mulla kvaliteedi tagamiseks, aidata põllumeestel põllumajandustegevuse parandamise ja loodusressursside säilitamiseks kasutada vastavaid andmeid ning tagada taimekaitsetooted, mis minimaliseerivad kahjuritest ja haigustest tulenevad kahjustused. Programmide ja partnerluste kaudu teeme koostööd põllumeeste, teadlaste, mittetulundusühingute, ülikoolide ja teistega, et lahendada maailma suurimaid väljakutseid. Kui soovite rohkem teavet Monsanto, meie eesmärkide ning enam kui 20 000 pühendunud töötaja kohta, külastage lehekülgi discover.monsanto.com ja monsanto.com. Meie tegemisi saate jälgida ka Twitteris® aadressil twitter.com/MonsantoCo, ettevõtte blogist Beyond the Rows® aadressil monsantoblog.com või tellides meie pressiteadete RSS voo.

 

 

Tulevikku vaatavaid väiteid puudutav hoiatav teave

Mõned selles teatises sisalduvad väited võivad sisaldada „tulevikku vaatavaid väiteid“. Tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda tulevikku vaatavates väidetes toodud ja prognoositud tulemustest. Tegurid, mis võivad kaasa tuua olulisi erinevusi ettevõtte tegelike tulemustega on järgmised: oht, et Monsanto Company („Monsanto“) aktsionärid ei toeta tehingut; tehingu aega puudutavad kahtlused; võimalus, et osapooled ei saavuta ühinemise tagajärjel oodatud koostöövõimet ja tegutsemistõhusust paika pandud ajaperioodi jooksul või üldse mitte ning et Monsanto tegevusi ei suudeta integreerida Bayer Aktiengesellschafti (“Bayer”) tegevustega; selline ühinemine võib olla oodatust keerulisem, ajakulukam ja kallim; tehingu järel saadav tulu on oodatust väiksem; tegevuskulud, tehingu teostamise tagajärjel tekkinud klientide kaotus ja äritegevuse katkemine (kaasa arvatud, kuid mitte ainult raskused töötajate, klientide või varustajatega suhete säilitamisel) võivad olla oodatust laiaulatuslikumad; teatud oluliste töötajate kinnihoidmine Monsantos; ohud seoses juhatuse tähelepanu hajumisega käesolevatelt tegevustelt tänu tehingule; tehingu kinnitamiseks vajalikud tingimused ei ole täidetud või tehingu läbiviimiseks vajalikud nõusolekud ei ole omandatud nõutud tingimuste kohaselt või ette nähtud aja jooksul; osapoolte oskus pidada kinni ühinemist puudutavatest ajalistest, korralduslikest ja raamatupidamislikest ning maksustamist puudutavatest nõutest; tehingu tarbeks Bayeri poolt võetud võlg ning selle võimalik mõju Bayeri võlareitingule; Bayeri ja Monsanto ärilise kombinatsiooni mõjud, kaasa arvatud ühinenud ettevõtte tulevane finantsolukord, tegevustulemused, strateegiad ja plaanid; muud tegurid, mis on detailselt välja toodud Ameerika Ühendriikide Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjonile esitatud 31. augustiga 2015 lõppenud finantsaasta kohta käivas Monsanto aastaaruande vormis 10-K ning teistes Komisjonile esitatud dokumentides, mis on kättesaadavad aadressil http://www.sec.gov ja Monsanto kodulehel www.monsanto.com; ja muud tegurid, mida on arutatud Bayeri avalikes raportites, mis on kättesaadavad Bayeri kodulehel aadressil www.bayer.com. Bayer ja Monsanto ei vastuta tulevikku vaatavate väidete uuendamise eest, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti. Lugejaid manitsetakse mitte tuginema täielikult nendele tulevikku vaatavatele väidetele, mis kehtivad täies ulatuses ainult käesoleval kuupäeval.

Lisainformatsioon ja kust seda leida

See teade on seotud Monsanto ja Bayeri kavandatava ühinemisega. Seoses selle ühinemisega kavatsevad Monsanto ja Bayer esitada Ameerika Ühendriikide Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjonile olulisi materjal, kaasa arvatud Monsanto volitus Graafikule 13A („volitus“). See teatis ei ole aktsiate ostmise pakkumine või tungiv palve neid müüa või anda hääl või nõusolek; see ei asenda volitust või mõnda muud dokumenti, mida Monsanto võib Ameerika Ühendriikide Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjonile esitada või seoses kavandatava ühinemisega oma aktsionäridele saata. MONSANTO AKTSIONÄRIDEL SOOVITATAKSE KINDLASTI LÄBI LUGEDA KÕIK OLULISED AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE VÄÄRTPABERITE JA BÖRSITEHINGUTE KOMISJONILE ESITATAVAD DOKUMENDID, KAASA ARVATUD VOLITUS, KOHE KUI NEED TEHAKSE KÄTTESAADAVAKS, KUNA NEED SISALDAVAD KAVANDATAVA TEHINGU KOHTA OLULIST TEAVET. Investorid ja väärtpaberite omanikud saavad vastavaid dokumente vaadata tasuta (kui need tehakse kättesaadavaks) Ameerika Ühendriikide Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjoni kodulehelt http://www.sec.gov ja Monsanto kodulehelt www.monsanto.com. Monsanto aktsionäridele saadetakse õigel ajal teave selle kohta, kuidas tehinguga seotud dokumente Monsantost tasuta saada. Lisaks on võimalik dokumentidele tasuta ligi pääseda (kui need tehakse kättesaadavaks), kui saadate vastavasisulise päringu aadressile: Corporate Secretary, Monsanto Company, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167 või helistate numbrile (314) 694-8148.

Valimisprotsessi osalised

Monsanto, Bayer ning nende vastavad direktorid ja tegevjuhid võivad seoses kavandatava tehinguga osaleda Monsanto lihtaktsiaomanike seast asendajate määramisel. Monsanto direktoreid ja tegevjuhte puudutav teave on toodud Monsanto 2016. aasta aktsionäride aastakoosoleku tarbeks antud volituses, mis esitati 10. detsembril 2015 Ameerika Ühendriikide Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjonile, ning 31. augustiga 2015 lõppenud finantsaasta kohta käivas Monsanto aastaaruande vormis 10-K, mis esitati Komisjonile 29. oktoobril 2015. Muu asendajate määramist puudutav teave ning nende otseste ja kaudsete huvide kirjeldus, vastavalt osalusele või muudele teguritele, sisaldub volituses ja teistes olulistes seoses kavandatava tehinguga Ameerika Ühendriikide Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjonile esitatavates materjalides pärast nende kättesaadavaks tegemist.

 

 


 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG