teisipäev, 31. mai 2016

Põllumajanduse arendamine satelliitkujutistega konkreetsetest põllukultuuridest

Bayer ja Planetary Resources plaanivad koostööd parandamaks põllumajandust kosmoseandmetega

Bayer ja kosmosetehnoloogia ettevõte Planetary Resources, mille peakontor asub USAs Washingtonis Redmondi linnas, allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi satelliitkujutistel põhinevate rakenduste ja toodete arendamise kohta. Bayer kavatseb osta need andmed ettevõttelt Planetary Resources, et luua uusi põllumajandustooteid ja täiustada olemasolevaid tooteid. Koostöö on üks osa Bayeri digitaalse põllumajanduse algatusest (www.digitalfarming.bayer.com). Rahalisi üksikasju ei avaldatud.
Kahe ettevõtte tehnoloogiate ühendamise tulemusena on põllumajandustootjatel võimalik vee kokkuhoidmiseks oma niisutussüsteeme palju tõhusamalt ajastada, nad saavad nõuandeid taimede istutamise kohta ja soovitusi ümberistutamiseks; samuti saavad hinnata oma maa veemahutavust. Teine projekt on võratemperatuuri hindaja, mis tagab alates tärkamisest kuni saagi koristuseni iganädalase ülevaate ja nõuandeid põllul esinevate probleemide kohta.

„Planetary Resourcesi andurid võivad muutuda võimsaks tööriistaks, mis saavad edastada andmeid ükskõik kus kohas maailmas paiknevate põllukultuuride kohta,“ ütleb Bayer AG juhatuse liige ja CropScience divisjoni juht, Liam Condon. „Bayeri kogemused teaduse ja agronoomia vallas ning Planetary Resourcesi ainulaadne anduritel põhinev võimekus võimaldavad meil märkimisväärselt paremini pakkuda tõeliselt praktilist infot kasvatajatele üle kogu maailma.“

Ettevõtte Planetary Resources tegevdirektor Chris Lewicki lisas: „Leiame, et Bayer on tänu oma laiaulatuslikule kogemusele mitmetes eri valdkondades parim partner põllumajanduse alal ning loodame, et see koostöö kiirendab tehnoloogia rakendamist, tootearendust ja omaksvõttu põllumajandustootjate poolt. Praegu viime läbi õhust korraldatavaid uurimis- ja arendustegevusi erinevate põllumajanduslike sihtpunktide kohal. Bayer soovib neid tegevusi oma teaduslike ja agronoomiliste teadmistega toetada, et kiirendada uurimis- ja arendustegevust, toote valideerimist ja loomist.“

Bayeri eesmärk on pakkuda põllumajandustootjatele üle kogu maailma praktilist abi otsuste tegemisel, mis tugineb täpsetel hinnangutel ning erinevate andmete (nt ilma info või topograafilised kaardid) kombinatsioonil. Nende individuaalsete soovituste abil saavad põllumajandustootjad optimeerida oma äri haldamist ja vähendada kulusid. Selle tulemuseks ei ole ainult suurem saagikus ja sellest tulenevalt suurem sissetulek, aga ka vahendite efektiivsem ja keskkonnasõbralikum rakendamine. Bayer tegeleb praegu strateegiliste investeeringute abil oma tegevuse tugevdamisega digitaalse põllumajanduse turul ja on pühendunud pikkajalisele uurimis- ja arendustegevusele koostöös juhtivate tehnoloogiateenuste pakkujatega, nagu Planetary Resources.

Bayer: teadus parema elu nimel

Bayer on rahvusvaheline bioteaduste ettevõte, mille peamised tegevusalad on tervishoid ja põllumajandus. Selle tooted ja teenused on loodud inimesi aitama ning nende elukvaliteeti parandama. Samas soovib grupp luua väärtust uuenduste, kasvu ja kõrge tulupotentsiaali abil. Bayer on pühendunud jätkusuutliku arengu põhimõtetele ning tegutseb ühiskonnas sotsiaalselt ja eetiliselt vastutustundliku ettevõttena. Eelarveaastal 2015, pakkus grupp tööd umbes 117 000 inimesele ja teenis 46,3 miljardit eurot müügitulu. Kapitalikulud olid kokku 2,6 miljardit eurot, teadus- ja arenduskulutused 4,3 miljardit eurot. Need andmed hõlmavad ka kõrgtehnoloogilist polümeeriäri, mis paisati 6. oktoobril 2015 väärtpaberiturule eraldiseisva firma Covestro nime all. Rohkem infot on kättesaadaval aadressil www.bayer.com.

Planetary Resources, Inc.

Washingtonis Redmondi linnas asuv Planetary Resources on kosmosetehnoloogia ettevõte, mida juhib kogenuim planeetidevaheline inseneride meeskond, mis üldse kunagi ärilise projekti eesmärgil on kokku pandud. Ettevõte loodi soodsate andurplatvormide väljaarendamiseks, et paremini mõista ja hallata inimkonna varusid Maal ja süvakosmoses. Tipptasemel investorite ja nõuandjate abil ning toel on Planetary Resources edukalt välja arendanud ainulaadse tootmissüsteemi soodsate kõrgtasemel kaugseire põhimõttel töötavate kosmosesõidukiplatvormide valmistamiseks. Meie Maa jälgimise süsteemi, mille nimi on Ceres, kasutatakse algselt ülemaailmsele põllumajandustööstusele veelgi tõhusama teabe kogumiseks põllukultuuride kohta. Rohkem infot on kättesaadaval aadressil www.planetaryresources.com.
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG