esmaspäev, 29. veebruar 2016

Laiaulatuslikum dialoog teadusuuringutes:

Bayer toetab uuenduslikke taimekaitsealaseid ideesid

Bayer planeerib arendada edasi teaduslikku arutelu taimekaitses väljatöötatavate uute keemiliste lahenduste teemal. Sel põhjusel julgustatakse teadlasi ülikoolidest, teisi teadusasutusi ja idufirmasid üle kogu maailma võtma osa uuest Bayer Crop Science’i algatusest „Grants4Targets”. Antud programmi eesmärk on leida uuenduslikke lähenemisviise umbrohu-, haigus- ja kahjuritõrje valdkonnas.

Bayer ei paku paljulubavatele ettepanekutele ainult rahalist toetust, vaid aitab ideede ja projektide edasiarendamisele ka teaduslikus plaanis kaasa. Edendamise etapis võidakse paljulubavate ideede ja projektide täiendavateks uuringuteks kasutada Bayeri tehnoloogiaid, millest hiljem võib välja kujuneda korrapärane teaduslik koostöö.

Eesmärkideks on muu hulgas toetada uuenduslikke ideesid, mis võivad kaasa aidata selektiivsete ja mitteselektiivsete herbitsiidide väljaarendamisele, ning leida lahendusi taimehaiguseid tekitavate patogeenide (nt seened) ja taimekahjurite (nt putukad ja ümarussid) kontrolli all hoidmiseks. Tähelepanu keskpunktis on uued molekulaarsed sihid ja toimemehhanismid. Oma taotluse programmis osalemiseks saab esitada veebi teel ja see võtab vaid mõne minuti. Esitama peab vaid mittekonfidentsiaalset teavet, intellektuaalomand jääb täies ulatuses kogu koostöö ajal vaid leiutaja hallata.

„Põllumajandus peab silmitsi seisma sedavõrd keeruliste probleemidega, et vajame hädasti väikeste ja suurte ettevõtete, ülikoolide ja teiste sarnaste akadeemiliste asutuste kõikvõimalikke ideesid ja loovust,” ütles dr Adrian Percy, Bayer Crop Science’i teadus- ja arendustegevuse osakonna juht. „Me soovime rääkida teadlastega üle kogu maailma nende lähenemisviisidest ja tahame aidata kiirendada üleminekut alusuuringutelt turustamisvalmis toodetele.”

2009. aasta mais käivitati Bayer Pharmaceuticalsi allüksuses sarnane meditsiinilisi rakendusi käsitlev programm. Sellest ajast saadik on selle programmi raames esitatud ligikaudu 1100 ettepanekut ja toetust on leidnud rohkem kui 140 projekti.

Kui soovite rohkem informatsiooni Bayer Crop Science’i kohta, külastage veebilehte http://grants4targets.bayer.com/cropscience/.


Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG