kolmapäev, 07. september 2016

Bayeri pühendumine innovatsioonile ja jätkusuutlikkusele aitab kujundada põllumajanduse tulevikku

Vaatamata praegusele keerulisele majanduskeskkonnale jätkab Bayer märkimisväärsete investeeringute tegemist oma divisjoni CropScience, et töötada välja uusi lahendusi jätkusuutliku põllumajanduse edendamiseks. „Oleme põllumajandusturu pikaajalises kasvupotentsiaalis väga kindlad ning ei jätka ainult innovatsiooni investeerimisega, vaid oleme eraldanud ka 2,5 miljardit eurot kapitalikuludeks aastateks 2017‒2020,“ rääkis Liam Condon, Bayeri juhatuse liige ja divisjoni CropScience juht täna ettevõtte konverentsil „Future of Farming Dialog 2016“ (Põllumajandusdialoogi tulevik 2016) Leverkusenis Saksamaal. „Kombinatsioon investeeringutest teadus- ja arendustegevusse väärtusega üle 1 miljardi euro aastas ning lisanduvatest taristuinvesteeringutest aitab tagada lakkamatu innovatsiooniprojektide portaali tegevuse, mis võib olla lahendus toidutootjate probleemsetele vajadustele üle kogu maailma.“
Konverentsil „Future of Farming Dialog 2016“ arutatakse eri ekspertidega kõiki põllumajanduse tuleviku aspekte, hõlmates mitmesuguseid teemasid alates satelliittehnoloogia kasutamisest kuni väikepõllumajandustootjatele pakutava toetuse ja peamiste põllumajandusvaldkonna probleemide terviklahendusteni. „Koostöö on võtmetähtsusega ‒ meie pingutused peavad olema integreeritud kogu innovatsioonisüsteemiga, mis toetab jätkusuutlikku põllumajandust,“ sõnas Condon. Eksperdid arutavad paljudes eri foorumites peamisi põllumajandusvaldkonna probleeme, hõlmates agronoomilisi, keskkonna-alaseid, õiguslikke, aga ka sotsiaalseid vaatenurki.

Oma avakõnes kinnitas Condon praeguseid Bayeri divisjoni CropScience väljavaateid aastal 2016: „Jätkuvalt nõrga turukeskkonna valguses ootame, et CropScience jätkab müüginäitajate poolest turu edestamist, et jääda kohandatud valuutatehingute ja portfellide alusel eelneva aasta tasemele. See on samaväärne 10 miljardi euro suuruse registreeritud käibega.“

Teadus- ja arendustegevuse portaal aastatel 2015‒2020 koos kombineeritud kõrgete müügitulemustega väärtuses enam kui 5 miljardit eurot

Condon kirjeldas üldjoontes ka praegust CropScience’i teadus- ja arendustegevuse portaali, mis hõlmab aastatel 2015‒2020 turule paisatavaid tooteid, rõhutades enam kui 5 miljardit eurot väärt olevate kombineeritud kõrgete müügitulemuste potentsiaali. Pärast 2020. aastat töötab teadus- ja arendustegevuse organisatsioon enama kui 20 teadus- ja arendustegevuse sihtmärgiga keemilise taimekaitse vallas, kuue sihtmärgiga bioloogilise taimekaitse vallas ja kaheksa sihtmärgiga geneetiliste tunnuste vallas. Lisaks hõlmavad aretustöö programmid üheksat hilises teadus- ja arendustegevuse etapis olevat põllukultuuride sihtmärki ja 27 sihtmärki köögiviljade vallas.

Condon kinnitas ka teadus- ja arendustegevusele pühendumist: „Samal ajal kui ligikaudu 10% käibest läheb teadus- ja arendustegevusse, püsib meie innovatsiooni investeerimine põllumajandusliku toidutööstuse juhtival tasemel. Sõltumata põllumajandustsükli volatiilsusest, peame innovatsiooni edendamises kasutama pikaajalist lähenemisviisi, kuna meie rangelt reguleeritud tööstuses võtab uute toodete väljaarendamine meil keskmiselt ligikaudu 10 aastat.“

Algas digitaalse põllumajanduse toodete juurutamine

Oma kõnes Leverkuseni sidekeskuses BayKomm pöördus Condon osalejate poole, tutvustades neile ka ettevõtte pingutusi arenevas digitaalse põllumajanduse valdkonnas. Ettevõte on seadnud eesmärgiks investeerida digitaalsesse põllumajandusse vähemalt 200 miljonit eurot ajavahemikul 2015‒2020; hetkel müüakse ja katsetatakse digitaalse põllumajanduse tooteid 10 riigis sihiga oma tegevust kiiresti laiendada ning välja arendada parim digitaalne taimekaitse tugisüsteem.

Lisaks teeb ettevõte koostööd nelja „tulevikku suunatud“ farmiga, et näidata päriselus toimivaid jätkusuutliku põllumajanduse parimaid tavasid, millest paljud toetuvad digitaalse põllumajanduse edusammudele. Tulevikku suunatud farm on täielikult toimiv farm, mis kasutab parimaid jätkusuutlikke lahendusi tulemaks toime farmis ette tulevate igapäevaprobleemidega ja teadmusplatvormi, mis võimaldab valitud põllumajandustootjatel jagada oma oskusteavet ja saavutusi paljude sidusrühmadega põllumajanduse väärtusahelas ‒ ulatudes põllumajandustootjatest, agronoomidest, toiduahelas osalejatest, teadlastest, poliitikutest, riigiametnikest kuni tarbijateni. Bayer plaanib tulevikku suunatud farmide kasutuselevõttu igal peamisel põllumajandusturul 2018. aastaks.

Vajadus parema mõistmise järele sellest, kuidas põllumajandustootjad aitavad tarbijaid

„Tänapäeva tarbijad on õigusega huvitatud sellest, kust nende toit tuleb, kuid samuti on nad rohkem kui kunagi varem eemaldunud sellest, kuidas toitu farmides kasvatatakse,“ rääkis Condon. „Kuna toetame oma põllumajandustootjatest kliente vahenditega, mis aitavad neil toitu jätkusuutlikumalt toota, peame samuti teavitama tarbijaid tänapäeva põllumajanduse rollist selles, kuidas pakutakse neile värsket, toitaineterikast ja ohutut toitu, mille kättesaadavust eeldavad tarbijad kogu aasta vältel. Kõnealune foorum on vaid üks viisidest, mida kasutame selles dialoogis kõigiga, kellel on põhjendatud huvi jätkusuutliku lähenemise vastu mitte ainult nälja ja alatoitumise teemade raames kogu maailmas, vaid ka huvi säästliku keskkonnakaitse ja sotsiaalse võrdsuse vastu.“

„Üldjoontes on nõudmised varasemast kõrgemad. See ei seisne vaid suurenevas saagis, mis on vajalik suurema hulga inimeste toitmiseks, vaid ka keskkonnakaitse tagamises ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmises. Innovatsioon ja jätkusuutlikkus peavad tarbijate ja keskkonna toetuseks käima käsikäes,“ lisas Condon.

Condon võttis eelneva kokku: „Põllumajandusvaldkonna probleemid on liiga laiaulatuslikud, et neid saaks lahendada üks ettevõte või isegi üks riik. Peame tegema koostööd parimate võimalike välispartneritega, et leida veelgi uudsemaid ja jätkusuutlikumaid lahendusi probleemidele, millega põllumajandusvaldkond kokku puutub. Konverentsi „Future of Farming Dialog 2016“ eesmärk on julgustada arutelu nende partnerite vahel, et aidata kaasa paremate lahenduste väljatöötamisele ning kujundada põllumajandustootmise tulevikku positiivses võtmes.“

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG