esmaspäev, 17. oktoober 2016

Keskendumine meemesilaste, karukimalaste ja metsmesilaste perede tervisele:

Bayer annab välja teaduslike artiklite sarja laiaulatusliku maastiku-uuringu kohta, kus uuritakse mesilaste ohutust neonikotinoide suhtes

Bayer annab välja teaduslike artiklite sarja laiaulatusliku maastiku-uuringu kohta, mis viidi läbi Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal Põhja-Saksamaal ja kus käsitletakse mesilaste ohutust neonikotinoidiga töödeldud seemnete suhtes. Uuringu tellis Bayer ja see viidi läbi koostöös mitmete teaduspartneritega. Eesmärk oli hinnata klotianidiiniga töödeldud seemnetest kasvatatud rapsi võimalikke mõjusid erinevate elutsüklitega mesilaseliikidele, nagu näiteks meemesilane (Apis mellifera), karukimalane (Bombus terrestris) ja erakmesilane (Osmia bicornis).

Kuus mainitud teadusartiklit avaldati hiljuti ajakirja Ecotoxicology veebiversioonis ning neis pakuti põhjalikku teavet uuringu ulatuse, meetodite ja tulemuste kohta.

„Algatasime koos ettevõtteväliste teadlastega ühe suurima ja põhjalikuima maastiku-uuringu, mis on kunagi mesilaste peal läbi viidud,“ ütles dr Richard Schmuck, Bayer Crop Science’i (Bayeri divisjon) keskkonnaohutuse valdkonna juht. „Tulemused näitavad, et eelnevalt heaks kiidetud rapsiseemnete töötlus klotianidiiniga ei ohusta meemesilaste peresid ega muid mesilaste liike.“

Kogutud õietolmu ja -nektari proovide põhjalik analüüs näitas, et töödeldud rapsipõldudel korjel olevate mesilaste kokkupuude klotianidiiniga oli madal ning jääkide piirnormid nektaris ja õietolmus jäid eelnevates uuringutes täheldatud tavapärasesse vahemikku,“ selgitas dr Fred Heimbach, lepingulise teadusasutuse tier3 solutions vanemökotoksikoloog ja uuringu koordinaator. „Uuringu käigus selgus, et rapsiseemnete töötlemine ei ole kahjulik meemesilastele ja karukimalaste peredele ega uuritud erakmesilastele.“

 

Uuringu muljetavaldav ulatus

Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa valiti selle laiaulatusliku väliuuringu asukohaks sel põhjusel, et ligi kolmandikul selle Põhja-Saksamaa liidumaa haritava maa pindalast kasvatatakse talirapsi. Uuringu asukohad ja tingimused esindasid peamisi rapsikasvatuspiirkondi Euroopas.

2014. aastal külvati klotianidiiniga töödeldud rapsiseemneid kokku 800 hektaril 65 km2 suurusel uuringualal ja töötlemata seemneid külvati 600 hektaril samuti 65 km2 suurusel võrdlusalal. Need alad paiknesid teineteisest siiski piisavalt kaugel, et vältida samade tolmeldajate korjet mõlemal alal.

Uuringupiirkondades uuritud parameetrid hõlmasid mesilaste kogutud õietolmu koostist, klotianidiini jäägi hulka õietolmus, nektaris ja mees, karukimalaste perede arengut, perede tugevust, arengut, meemesilaste meetootmist ja nende tervist ning erakmesilaste sigimisjõudlust. Uuringu kohaselt ei esinenud välitingimustes kahjulikke mõjusid üheski hinnatud parameetris.

 

Allikad

Schmuck, R. & Lewis, G. Ecotoxicology: „Review of field and monitoring studies investigating the role of nitro-substituted neonicotinoid insecticides in the reported losses of honey bee colonies (Apis mellifera)“

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1734-7

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1734-7

Heimbach, F., Russ, A., Schimmer, M. et al.: „Large-scale monitoring of effects of clothianidin dressed oilseed rape seeds on pollinating insects in Northern Germany: implementation of the monitoring project and its representativeness“.

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1724-9

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1724-9

Rolke, D., Persigehl, M., Peters, B. et al.: „Large-scale monitoring of effects of clothianidin-dressed oilseed rape seeds on pollinating insects in northern Germany: residues of clothianidin in pollen, nectar and honey“.

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1723-x

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1723-x

Rolke, D., Fuchs, S., Grünewald, B. et al.: „Large-scale monitoring of effects of clothianidin-dressed oilseed rape seeds on pollinating insects in Northern Germany: effects on honey bees (Apis mellifera)“.

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1725-8

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1725-8

Sterk, G., Peters, B., Gao, Z. et al.: „Large-scale monitoring of effects of clothianidin-dressed OSR seeds on pollinating insects in Northern Germany: effects on large earth bumble bees (Bombus terrestris)“.

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1730-y

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1730-y

Peters, B., Gao, Z. & Zumkier, U. Ecotoxicology: „Large-scale monitoring of effects of clothianidin-dressed oilseed rape seeds on pollinating insects in Northern Germany: effects on red mason bees (Osmia bicornis)“.

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1729-4

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1729-4

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG