esmaspäev, 20. juuni 2016

Bayer Rahvusvahelisel umbrohuteaduse kongressil 19.–25, juunil 2016 Prahas:

Teadlased on ühel nõul: põllumehed kogu maailmas vajavad umbrohutõrjes uusi lahendusi

Rahvusvahelisele umbrohuteaduse kongressile Prahas (International Weed Science Congress) on kokku tulnud teadlased 57 riigist, et arutada edasisi samme umbrohutõrje valdkonnas ja võimalikke lahendusi ülemaailmsele umbrohuresistentsuse probleemile. Juhtiva uuendusliku firmana ja kongressi plaatinasponsorina saatis Bayer oma umbrohutõrje uuringute eksperdid rääkima viimastest arengutest umbrohutõrje uuringute vallas ja oma lahendustest herbitsiidiresistentsetele umbrohtudele. Bayer tervitab kogu nädala jooksul külalisi oma messiboksis, et tutvustada oma teadmisi umbrohutõrjest ja integreeritud umbrohutõrjest.
Bayer kongressil
Kuna herbitsiididele resistentsete umbrohuliikide arv kasvab märkimisväärselt kogu maailmas, leidsid kongressil osalevad teadlased, et umbrohu uuringutes on hädasti tarvis läbimurdeliselt uuenduslikke ideid, tulemaks toime tõsise täna, aga ka tulevikus, esineva põllumajandusliku probleemiga. „On viimane aeg kiirendada uuringuid umbrohutõrje vallas,“ ütles Bayer’i umbrohutõrje teadusuuringute juht Hermann Stuebler oma avakõnes. „Et vältida uute resistentsuste levimist ja säilitada praegu olemasolevate umbrohutõrje lahenduste tõhusust, peame põllumajandustootjatele pakkuma uusi vahendeid oma umbrohutõrje strateegiate mitmekesistamiseks. Mitmete põllumajandustootjate jaoks üle maailma on uute ja resistentsust vähendavate herbitsiidide turule tulek majanduslikuks püsimajäämiseks ülioluline.

Umbrohtude resistentsuse vastu võitlemisel rõhutab Bayer innovatsiooni, partnerluse ja dialoogi tähtsust. Frankfurdis Saksamaal asuv umbrohu resistentsuse kompetentsikeskus (WRCC), kuhu on koondatud Bayer’i umbrohu uuringud, tegeleb resistentsusmehhanismide uurimise, resistentsete umbrohtude töötlemiseks uute kontseptsioonide ja võimaluste testimise ja väljaarendamise ning Bayer’i teadmiste ja lahenduste edasiandmise ja jagamisega. Praegu keskendub keskus resistentsuse uurimisele ja toetusprojektide läbiviimisele mitmes Euroopa, Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Austraalia, Lõuna-Aafrika, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riigis. Ameerikas teeb WRCC koostööd ja toetab neid teadlasi, kes uurivad rebasesaba populatsioonigeneetikat ja resistentsusmehhanisme ning Austraalias toetatakse raiheina metaboolset resistentsust uurivaid teadlasi.

Bayer kiirendas hiljuti Frankfurdis oma uuringuid suure hulga teadlaste kaasamisega, kes ühinesid ettevõttega partnerluses Austraalia teravilja teadus- ja arendustegevuse korporatsiooniga (Australian Grains Research and Development Corporation). Nende hulgas on 11 järeldoktorantuuri õpilast Austraaliast ja Uus-Meremaalt, kes hakkavad otsima uute toimimisviisidega uusi herbitsiide, mida saaks kasutada saaki vähendavate umbrohtudega võitlemisel. „Töötades koos nende noorte inimestega, laiendame ka oma ülikoolide võrgustikku Austraaliasse ja Uus-Meremaale ning anname edasi oma umbrohuteaduse alaseid teadmisi ja kogemusi järgmisele põlvkonnale,“ rääkis Stuebler.

Bayer kasutab Rahvusvahelisel umbrohutõrje kongressil võimalust tutvustada ja esitleda oma messiboksis oma tegevust WRCC-s, mis on üks osa Bayer’i terviklikust lähenemisviisist umbrohutõrje valdkonnas ning toetab ettevõtte strateegiat arendada säästliku põllumajanduse tarbeks integreeritud umbrohutõrje (IWM – integrated weed management) lahendusi. Bayer’i IWM programm pakub põllumajandustootjatele tipptasemel seemnete, taimekaitsevahendite ja mitmekülgsete teenuste (nt diagnostikavahendid ja prognoosivad mudelid) kaudu kohandatud umbrohutõrje lahendusi, mida toetavad hiljutised teaduslikud tõendusmaterjalid. Bayer rakendab oma IWM programmi kohalike ettevõtete seas parimate juhtimistavade järgi.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG