neljapäev, 07. detsember 2017

Juurdepääs taimekaitset käsitlevatele ohutusuuringute kokkuvõtetele

Bayer käivitas uue, läbipaistvusel põhineva veebilehe

Bayer käivitas täna oma uue, läbipaistvust edendava veebilehe (https://cropscience-transparency.bayer.com/), mille eesmärk on teha kättesaadavaks taimekaitsevahendite mõju hindamiseks vajalikud teaduslikud andmed. Seda tehes asub Bayer juhtpositsioonile läbipaistvuse edendamisel, kaitstes samas ettevõtte toodete koostist ja tootmisprotsessi käsitlevate andmete konfidentsiaalsust.
Transparency
Veebilehel saab tutvuda suurel hulgal toimeaineid puudutavate ohutusuuringute aruannete kokkuvõtetega. Lisaks sellele teeb Bayer mitteärilistel eesmärkidel kasutamiseks kättesaadavaks ka asjakohased ohutusuuringute aruanded, alustades imidaklopriidi käsitlevatest aruannetest. Aruannetele on lisatud ka taustmaterjal näiteks videote ja graafikute kujul, et aidata asetada teaduslikud andmed vajalikku igapäevasesse konteksti. Sel viisil soovib Bayer toetada avatud ja läbipaistva dialoogi loomist.

„Toidu- ja tehnoloogiate ohutust käsitlevate kättesaadavate andmete vastuolulisust arvestades on inimestel keeruline eristada fakte väljamõeldistest. Seega on Bayeri algatus oluline edusamm läbipaistvuse suurendamise suunas, ütles dr Adrian Percy, Bayeri Crop Science divisjoni teadus- ja arendustegevuse osakonna üleilmne juht. „Eelnevalt vaid ametiasutustele saadaolevate ohutusandmete jagamisega loodame siduda üldsuse meie teadusringkonnaga viisil, mis äratab usaldust ja mille abil saame näidata oma soovi suurendada läbipaistvust.

„Oleme oma uue veebilehe avamisest põnevil, kuna selle käivitamise eesmärk oli toetada ka kogu maailma ametiasutusi, pakkudes neile alternatiivset viisi meie range registreerimiskorra alla kuuluvatele dokumentidele juurde pääsemiseks. Seni said nad seda teha vaid teabevabaduse taotluste esitamise kaudu, ütles Percy. „Soovime, et ettevõtlusega mitte seotud huvirühmadel ‒ valdkonnas tegutsevatest kodanikest kuni teadusringkonnani ‒ oleks juurdepääs ohutusalasele teabele kiirel ja lihtsasti mõistetaval viisil. Nii saavad inimesed oma arvamustes toetuda teaduslikele andmetele.

Bayeri uut, läbipaistvust edendavat veebilehte hakatakse korrapäraselt ajakohastama. Järgmises etapis, mis on kavandatud 2018. aasta alguseks, on ettevõtlusega mitte seotud isikutel võimalik taotleda juurdepääsu täielikele ja põhjalikele ohutusuuringute aruannetele. Lisaks plaanib Bayer teha uue veebilehe kättesaadavaks ka teistes keeltes, näiteks saksa keeles.


Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG